Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Aθήνα, 13 Μαΐου 2017
Προς  όλους  τους παρακάτω  αποδέκτες:

 - Βουλευτή Λαρίσης, αξιότιμο κύριο, Κωνσταντίνο Μπαργιώτα
Kbargio12@gmail.com
k.bargiotas@parliament.gr
kbargio@yahoo.gr
- Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
info@hcs.gr
 - Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
htsinfo@otenet.gr
- Eλληνική Aντικαρκινική Eταιρεία
info@cancer-society.gr
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
axanthos@parliament.gr
mpantazopoulou@moh.gov.gr
exarMseis@moh.gov.gr
Υπόψιν:
-Υπουργού Υγείας, αξιότιμου κυρίου, ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟΥ
- Πανταζοπουλου Μ.

- ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Υπόψιν υπουργού, αξιότιμου κυρίου, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ
ypep.co@ypep.gr
kathimerinoMta@ypep.gr

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

  Αξιότιμοι κύριοι,
όπως γνωρίζετε, στις 13-2-2017, εκδόθηκε η εγκύκλιος Α4γ/Γ.Π./οικ.10790 από το Υπουργείο Υγείας, με θέμα ΘΕΜΑ: : «Εφαρμογή του Νόμου 4419/2016(ΦΕΚ Α` 174) εθνικό μέτρο προσαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ για τα προϊόντα καπνού και άλλα συναφή προϊόντα αναφορικά με χρήση και κατανάλωση αυτών».

  Σε αντίθεση όμως με την προηγούμενη εγκύκλιο, Αρ. Πρωτ: ΔΥΓ6/Γ.Π. οικ. 3399, 14/01/2014, παραλείπει την παρ. 4 του άρθρου 81 του Νόμου 4172/2013 περί αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας όπως έχουν ανατεθεί από τις 23.09.2013 στην ελληνική αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).
  Επειδή, όπως καταλαβαίνετε, για να μπορέσει να εφαρμοστεί μια νομοθεσία θα πρέπει οι οδηγίες που δίνονται να περιλαμβάνουν πλήρως τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και οπωσδήποτε να ενεργείται έλεγχος από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κι επειδή το θέμα αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας,

Για τους παραπάνω λόγους ΑΙΤΟΥΜΑΙ:
1) 'Οπως επανεκτιμηθεί το περιεχόμενο της εγκυκλίου Α4γ/Γ.Π./οικ.10790, 13-2-2017, Υπουργείου Υγείας .

2)
Να συμπεριληφθεί η βασική διάταξη της παρ. 4, του άρθρου 81, Ν.4172/2013, βάσει της οποίας έχουν ανατεθεί οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες ελέγχου στην ελληνική αστυνομία.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα ήθελα να με ενημερώσετε για ποιον λόγο δεν έχει συμπεριληφθεί στην εγκύκλιο η ανωτέρω διάταξη.

3) Σημαντική Επισήμανση:
  Σας επισυνάπτουμε την ηλεκτρονική αλληλογραφία με την υπηρεσία "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ" από το γραφείο του Υπουργού Επικρατείας, κυρίου Αλέξανδρου Φλαμπουράρη, η οποία μας είχε απαντήσει ότι η εν λόγω εγκύκλιος
είναι σε συμφωνία με την ΚΥΑ υπ' αριθμόν 104720 (ΦΕΚ 1315/τ.Β/25-8-10).
(Αριθμός Θέματος: #2835)

  Όμως, στην ίδια ΚΥΑ, υπ' αριθμόν 104720 (ΦΕΚ 1315/τ.Β/25-8-10), στηρίχτηκε και η προηγούμενη εγκύκλιος Αρ. Πρωτ: ΔΥΓ6/Γ.Π. οικ. 3399, 14/01/2014, με θέμα «Εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους», στην οποία φαίνεται ξεκάθαρα  ότι λαμβάνει υπόψη της και τον Νόμο 4172/2013.
 Συγκεκριμένα, αναφέρει:
«Σας επισημαίνουμε το νομοθετικό πλαίσιο πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος στους κλειστούς δημόσιους χώρους και την αναγκαιότητα πιστής εφαρμογής του για την προστασία της δημόσιας υγείας (σχετ.2,3,4,5). Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 65 του Ν. 3918/2011 (σχετ. 6) και της παρ. 4 του άρθρου 81 του Νόμου 4172/2013 (σχετ. 7) περί αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας όπως έχουν ανατεθεί από τις 23.09.2013 στην ελληνική αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).»
  Σ' αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι  ο νόμος 4172/2013 είναι μεταγενέστερος της ΚΥΑ υπ' αριθμόν 104720 (ΦΕΚ 1315/τ.Β /25-8-10) και η νεότερη εγκύκλιος Α4γ/Γ.Π./οικ.10790, 13/02,2017 - την οποία καταγγέλλουμε, - έχει την υποχρέωση να λάβει υπόψη της ολόκληρο το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του Ν.4172/2013, άρθρο 81, έτσι όπως κάνει η προηγούμενη από αυτήν εγκύκλιος.

 Δεν είναι δυνατόν μία εγκύκλιος να λαμβάνει υπόψη της ολόκληρο το νομοθετικό πλαίσιο και η αμέσως επόμενη από αυτήν, με το ίδιο περιεχόμενο, να λαμβάνει μόνο ένα μέρος του και μάλιστα προ-ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου!
 
 Θέλω να πιστεύω προς πρόκειται για ατυχή παράλειψη και όχι περί σκόπιμης επιλογής  και  πως το λάθος θα αποκατασταθεί με την κατάλληλη παρέμβαση εκ μέρους σας.

Ελληνικό Πανεπιστήμιο
 
 Για όλους τους παραπάνω  λόγους ζητάω  να δείτε σε βάθος το θέμα, καθώς  χρειάζεται να εφαρμοστεί  η νομοθεσία περί απαγόρευσης καπνίσματος στους Δημόσιους χώρους.

 

 Είναι μοναδικό φαινόμενο της ελληνικής πολιτείας να βλέπουμε τους καπνιστές να καπνίζουν σε κύριους ή βοηθητικούς χώρους εντός των νοσοκομείων, εντός των ιατρείων, εντός των σχολείων, εντός των πανεπιστημίων, εντός των εργασιακών χώρων, εντός των καταστημάτων, εντός των αθλητικών χώρων κι εντός των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επειδή δεν εφαρμόζεται αποτελεσματικός έλεγχος ούτε και αποτελεσματική αστυνόμευση.


 Παρακαλώ πολύ για την άμεση παρέμβασή σας καθώς και για μια υπεύθυνη ενημέρωση για το πώς προτίθεστε να ενεργήσετε αποτελεσματικά για να εφαρμοστεί ο αντικαπνιστικός νόμος, καθώς από τη συστηματική παραβίασή του πλήττεται η δημόσια υγεία.

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,
 Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»
http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

Ελέγχοντας αν εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία για το ΑΣΕΠ

 Σε επικοινωνία που είχε μαζί μας η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ από το γραφείο του Υπουργού Επικρατείας, κυρίου Αλέκου Φλαμπουράρη, μας συνέστησε να στείλουμε ερωτήματα και στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, πράγμα που ομολογουμένως δεν είχαμε σκεφτεί.
Αθήνα, 16 Απριλίου 2017

Προς:
- Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

- ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Υπόψη κυρίου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ

- Συνήγορο του Πολίτη

- Ε.Σ.Α.μεΑ. (Εθνική Συνοποσπονδία Ατομων με Αναπηρία)

ΘΕΜΑ: Τρία σημαντικά ερωτήματα που αφορούν τις προσλήψεις των ΑμεΑ μέσω του ΑΣΕΠ

Aξιότιμοι κύριοι,
  κατόπιν επικοινωνίας με το Υπουργείο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - η οποία είναι σε εξέλιξη, - σας αποστέλλουμε τρία (3) σημαντικά ερωτήματα, όσον αφορά τις προσλήψεις της κατηγορίας ΑμεΑ (ευπαθής ομάδα) στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190/1994, όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε από τον ν. 4440/2016, έχοντας ως επιθυμία να λυθούν οι απορίες μας και παράλληλα να σας επιστήσουμε την προσοχή καθώς το θέμα αφορά τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.


 Όπως ήδη γνωρίζετε, ο ν.4440/2016, με το άρθρο 25, παρ.1 τροποποίησε την παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 έτσι ώστε να συμπεριληφθούν νέα μέτρα και πολιτικές που θα προστατεύουν ουσιαστικά την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους, όπως ισχύει και για άλλες ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού.

  Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 10, άρθρο 25, ν.4440/2016, προβλέφθηκε ότι:
"10. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6 ,7 και 8 ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»

  Κατόπιν τούτου, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, η οποία ορίζει ως δικαιολογητικό για τις περιπτώσεις αναπηρίας την απόφαση (πιστοποιητικό) από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) καθώς και τα πιστοποιητικά κρίσης αναπηρίας από τις υγειονομικές επιτροπές των στρατιωτικών και των σωμάτων ασφαλείας (ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ, κτλ.), τα οποία αρκούν να είναι σε ισχύ (κατά τον χρόνο της αίτησης στο ΑΣΕΠ), σε αντίθεση όμως με την περίπτωση ανάπηρου τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, στο οποίο απαιτείται να έχει κριθεί με ισόβια αναπηρία.

  Ως εκ τούτου, δημιουργούνται τρία (3) ερωτήματα, τα οποία παρακαλούμε να μας απαντήσετε αιτιολογημένα.

1. Για ποιον λόγο η Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, κατά συνέπεια και οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, δεν λαμβάνουν υπόψη τους την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου του ΑΣΕΠ (Ν.2190/1194), στο οποίο αναφέρεται: «5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις για τα προστατευόμενα άτομα (ν. 1648/1986), όπως εκάστοτε ισχύουν.» (Βλέπε ν. 2643/1998 "Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κ.α.".), έτσι ώστε να υπάρχει ως προϋπόθεση η χρονιότητα στην πάθηση καθώς και η εγγραφή στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ;
Δεν θα έπρεπε οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ να λαμβάνουν υπόψη τους και την εν λόγω παράγραφο 5, του άρθρου 14, ν.2190/1194, εφόσον παραπέμπει στις ειδικές διατάξεις για τα ΑμεΑ κι εφόσον είναι σε ισχύ;

2. Για ποιον λόγο υπάρχει αυτή η διάκριση, στην Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, κατά συνέπεια και στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, ως προς το στοιχείο της ισόβιας αναπηρίας, μεταξύ του τρίτεκνου γονέα με ανάπηρο τέκνο και μεταξύ ενός μη τρίτεκνου γονέα που έχει ανάπηρο τέκνο ή συγγενή ατόμου με αναπηρία (αφού για την πρώτη περίπτωση απαιτείται ισόβια αναπηρία ενώ για τη δεύτερη όχι); Έχετε ελέγξει αν αυτή η διάκριση είναι σύννομη ή όχι;

3. Επειδή σύμφωνα με τις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, η οποίες ορίζουν τη διάρκεια ισχύος του δικαιολογητικού αναπηρίας το αργότερο έως τη λήξη προθεσμίας για την αίτηση στο ΑΣΕΠ, ευνόητο είναι να προκύψουν διορισμοί ακόμα και ατόμων στα οποία η αναπηρία τους θα έχει πάψει να υφίσταται κατά τον χρόνο διορισμού τους, από ποιο ακριβώς σημείο του νομοθετικού πλαισίου ορίζεται ή προκύπτει ότι ακόμα και τα άτομα με βραχεία διάρκεια αναπηρίας ή οι συγγενείς τους μπορούν να διορίζονται ως μόνιμοι τακτικοί υπάλληλοι στο Δημόσιο;
Αν δεν ορίζεται τέτοιο πράγμα, τότε με ποιον τρόπο θα αποφευχθεί να συμβεί καταστρατήγηση στις προσλήψεις, ή το να μην δημιουργηθούν μεγάλης εκτάσεως γραφειοκρατικά προβλήματα , τα οποία θα επιφέρουν καθυστέρηση στις προσλήψεις των ατόμων με μόνιμες αναπηρίες κι επιπλέον δημόσιο κόστος;

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Τέσσερα ερωτήματα που αφορούν τις προσλήψεις των ΑμεΑ στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ

 Μετά από την απάντηση που λάβαμε από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η κατάσταση όσον αφορά τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ μάλλον φαίνεται ανησυχητική.

 Αδυνατούμε να κατανοήσουμε τον λόγο για τον οποίο Κυβέρνηση και ΕΣΑμεΑ δεν φαίνονται να λαμβάνουν υπόψη τους τις ειδικές διατάξεις για τα ΑμεΑ, στις οποίες παραπέμπει η παράγραφος 5* του άρθρου 14 του νόμου του ΑΣΕΠ (Ν.2190/1194), σύμφωνα με το οποίο απορρέει ως απαραίτητο στοιχείο η χρονιότητα της αναπηρίας, καθώς επίσης η εγγραφή στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ (του ΟΑΕΔ).


*5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις για τα προστατευόμενα άτομα (ν. 1648/1986), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Βλέπε ν. 2643/1998 "Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κ.α.".

 Έτσι, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που ορίζει τα δικαιολογητικά αναπηρίας, απαιτείται απόφαση αναπηρίας που να είναι σε ισχύ το αργότερο μέχρι την προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΑΣΕΠ!


 Πολύ φοβόμαστε ότι το αποτέλεσμα από αυτό θα είναι να προσλαμβάνονται ως μόνιμοι τακτικοί υπάλληλοι πολλά άτομα που η αναπηρία τους (ή η αναπηρία των συγγενών τους) δεν θα υφίσταται λίγο μετά τον διορισμό τους.

 Σε σε αρκετές περιπτώσεις η αναπηρία τους δεν θα υφίσταται ούτε καν κατά την ημερομηνία των διορισμών τους, με εύλογο ερώτημα μήπως έτσι μπορεί να δημιουργηθεί καταστρατήγηση στις προσλήψεις.


 Το αποτέλεσμα από αυτό ίσως θα είναι το να δημιουργηθεί διαμάχη μεταξύ των ΑμεΑ ή συγγενών ΑμεΑ με χρόνιες παθήσεις και μεταξύ των ΑμεΑ ή συγγενών ΑμεΑ που η αναπηρία τους δεν έχει κριθεί χρόνια. Ήδη φαίνεται να έχει προκληθεί ανισότητα ως προς τις τρίτεκνες οικογένειες με ανάπηρο τέκνο, αφού
μόνο σ' αυτήν την περίπτωση  απαιτείται ισόβια αναπηρία.

Ελπίζουμε βέβαια, κι επειδή δεν θέλουμε να διεκδικούμε το αλάθητο, πως μπορεί να κάνουμε λάθος στις εκτιμήσεις μας, γι' αυτό και στείλαμε στο Υπουργείο τέσσερα συγκεκριμένα ερωτήματα με σκοπό να λυθούν οι απορίες μας.


Ακόμα κι αν οι διατάξεις συμπεριλαμβάνουν τα άτομα χωρίς χρόνιες παθήσεις τότε θα πρέπει να γίνει ανάλογη πρόβλεψη στη διαχείριση, προς αποφυγή καταστρατηγήσεων στις προσλήψεις και προς αποφυγή γραφειοκρατικών προβλημάτων και μεγάλων καθυστερήσεων στις τοποθετήσεις των προσληφθέντων.


Αθήνα 11/04/2017
Προς:
-Αξιότιμη υπουργό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
κυρία ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

-ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
-Γενικό Διευθυντή, κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ

-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Διευθυντή, κυρία ΡΟΥΦΟΥ ΕΛΕΝΗ

-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμηματάρχη, κυρία ΓΑΛΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
& κυρία Μ. Ζωγράφου


ΘΕΜΑ: Τέσσερα ερωτήματα που αφορούν τις προσλήψεις των ΑμεΑ στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ.

 Σε συνέχεια των δύο επιστολών μας, στις 4/3/2017, με θέμα "Σημαντική επισήμανση για πιθανή νομική παράλειψη..." και στις 4/4/2017, με θέμα «Απουσία της ισόβιας αναπηρίας από τις προσλήψεις των ΑμεΑ στο Δημόσιο; (!)» και μετά από την απάντησή σας, στις 7/4/2017, με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ /Φ.1.9/225/οικ.12462, με θέμα "Διορισμοί ευπαθών κοινωνικών ομάδων.", σας στέλνουμε τέσσερα σχετικά ερωτήματα που χρειάζονται να απαντηθούν.

 Όπως ήδη γνωρίζετε, ο ν.4440/2016, με το άρθρο 25, παρ.1 τροποποίησε την παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 έτσι ώστε να συμπεριληφθούν νέα μέτρα και πολιτικές που θα προστατεύουν ουσιαστικά την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους, όπως ισχύει και για άλλες ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού.

 Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 10 του ίδιου άρθρου προβλέφθηκε ότι:
"10. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6 ,7 και 8 ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»

 Κατόπιν τούτου, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, η οποία ορίζει το δικαιολογητικό αναπηρίας στο πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), ή από τις υγειονομικές επιτροπές των στρατιωτικών και των σωμάτων ασφαλείας (ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ, κτλ.), το οποίο αρκεί να είναι σε ισχύ, σε αντίθεση όμως με την περίπτωση ανάπηρου τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, στο οποίο απαιτείται η αναπηρία του να έχει κριθεί ισοβίως.

 Ως εκ τούτου, δημιουργούνται τέσσερα ερωτήματα, τα οποία παρακαλούμε να μας απαντήσετε αιτιολογημένα.

Ερώτηση υπ' αρ. 1:
Για ποιον λόγο η Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017 δεν έχει λάβει υπόψη της την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου του ΑΣΕΠ (Ν.2190/1194), στο οποίο αναφέρεται: «5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις για τα προστατευόμενα άτομα (ν. 1648/1986), όπως εκάστοτε ισχύουν.» (Βλέπε ν. 2643/1998 "Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κ.α.".), έτσι ώστε να υπάρχει ως προϋπόθεση η χρονιότητα στην πάθηση καθώς και η εγγραφή στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ;

Ερώτηση υπ' αρ. 2: Για ποιον λόγο υπάρχει αυτή η διάκριση, στην Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, ως προς το στοιχείο της ισόβιας αναπηρίας, μεταξύ του ανάπηρου τέκνου τρίτεκνης οικογένειας και μεταξύ των ατόμων με αναπηρία που ανήκουν στην κατηγορία άμεση και έμμεση (συγγενείς) ΑμεΑ;
(Aφού για την πρώτη περίπτωση απαιτείται ισόβια αναπηρία ενώ στη δεύτερη όχι).

3. Eπίσης, στην απάντησή σας, στις 7/4/2017, με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ /Φ.1.9/225/οικ.12462, αναφέρετε ότι: «Τέλος, όσον αφορά στην πιθανότητα να υπάρχουν στο μέλλον επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες, μεγάλο πλήθος ακυρώσεων σε αιτήσεις, επανελέγχους και επιπλέον δημόσιο κόστος, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 25 του ν. 4440/2016 και της σχετικής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών, απαιτείται να προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για διορισμό όσο και κατά το χρόνο διορισμού.»

Έτσι, προκύπτει ερώτηση υπ' αρ. 3:
 Βάσει ποιου ακριβώς σημείου στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4440/2016 και της σχετικής υπουργικής απόφασης ορίζεται η απαίτηση της ισχύος της αναπηρίας κατά το χρόνο διορισμού, όπως λέτε; (διότι εμείς δεν το βλέπουμε πουθενά)
Σας υπενθυμίζουμε ότι στην προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2017 αναφέρεται μόνο η παρακάτω επισήμανση, η οποία ορίζει ως χρονική προθεσμία, κατά συνέπεια και διάρκεια, του δικαιολογητικού αναπηρίας μόνο την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΑΣΕΠ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του στο πεδίο «ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ», πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι η συγκεκριμένη ιδιότητα υπήρχε κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη.


4. Στην απαντητική επιστολή σας, με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ /Φ.1.9/225/οικ.12462,
αναφέρετε:
«Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση του ν.2190/1994, ώστε να
συμπεριληφθούν νέα μέτρα και πολιτικές που θα προστατεύουν ουσιαστικά την
απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους, όπως
ισχύει και για άλλες ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού χωρίς να περιορίζεται το
δικαίωμα αυτό μόνο στα άτομα με αναπηρία που η πάθησή τους έχει χαρακτηριστεί
χρόνια καθώς οι εν λόγω περιπτώσεις έχουν την δυνατότητα να κάνουν επιπλέον χρήση
των ευεργετικών διατάξεων του ν.2643/1998, όπως ισχύει.»


Επίσης, συνεχίζοντας, στην ίδια επιστολή, ολοκληρώνετε την απάντησή σας ως εξής:

«Επομένως, ο σχετικός έλεγχος που απαιτείται από τη διοίκηση, ολοκληρώνεται με την πρόσληψη και ανάληψη υπηρεσίας από τον υποψήφιο, όπως άλλωστε προβλέπεται για κάθε περίπτωση πρόσληψης και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπονται επιπλέον διαδικασίες για επανέλεγχο της αναπηρίας ή ακύρωση της πρόσληψης, λόγω μεταβολής της αναπηρίας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού και ανάληψης υπηρεσίας από τον υποψήφιο.»

 Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ερώτηση υπ' αρ. 4:
Από ποιο ακριβώς σημείο του νομοθετικού πλαισίου ορίζεται ή προκύπτει ότι ακόμα και τα άτομα με βραχεία διάρκεια αναπηρίας ή οι συγγενείς τους μπορούν να διορίζονται ως μόνιμοι τακτικοί υπάλληλοι στο Δημόσιο; Αν δεν ορίζεται τέτοιο πράγμα, τότε με ποιον τρόπο θα αποφευχθεί να συμβεί καταστρατήγηση στις προσλήψεις ή το να μην δημιουργηθούν μεγάλης εκτάσεως γραφειοκρατικά προβλήματα , τα οποία θα επιφέρουν καθυστέρηση στις προσλήψεις των ατόμων
με μόνιμες αναπηρίες κι επιπλέον δημόσιο κόστος;


Παρακαλώ πολύ, όπως μου απαντήσετε και στα τέσσερα ερωτήματα, αιτιολογώντας τα.

Σας ευχαριστώ θερμά και με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

Κοιν.:
1. κ. Αλέκο Φλαμπουράρη

2. Συνήγορο του Πολίτη

3. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)


http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Απουσία της ισόβιας αναπηρίας από τις προσλήψεις των ΑμεΑ στο Δημόσιο; (!)


Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΣΕΠ, με ΑμεΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ.
Όμως, από ατυχή παράλειψη διάταξης, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει καταστρατήγηση των προσλήψεων, καθώς θα μπορούσε, για παράδειγμα, να πιστοποιούνται προσωρινές αναπηρίες ελαχίστου χρονικού διαστήματος έξι μηνών (το νόμιμο ελάχιστο), οι οποίες θα επιτρέπουν, στη χρονική εκείνη στιγμή των αιτήσεων, τη μόνιμη είσοδο στο Δημόσιο ατόμων που δεν είναι πραγματικά ανάπηρα.


Τελευταία ενημέρωση 10/04/2017, λάβαμε απάντηση.

Αθήνα 04/04/2017

Προς:
-Αξιότιμη υπουργό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
κυρία ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

-ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

-Γενικό Διευθυντή, κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ

-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Διευθυντή, κυρία ΡΟΥΦΟΥ ΕΛΕΝΗ

-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμηματάρχη, κυρία ΓΑΛΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

-Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Υπόψιν προέδρου, κ. Ι. Βαρδακαστάνη

ΘΕΜΑ: Απουσία της ισόβιας αναπηρίας από τις προσλήψεις των ΑμεΑ στο Δημόσιο; (!)
Σε συνέχεια της προηγούμενης επιστολής σας στέλνουμε το παρόν:

Αξιότιμοι κύριοι,
η πρώτη Προκύρηξη του ΑΣΕΠ, υπ' αρ. 4Κ/2017, ΦΕΚ ΑΣΕΠ. αρ.13, 31/03/2017, στην οποία περιλαμβάνεται η ειδική κατηγορία των ατόμων με αναπηρία είναι πλέον γεγονός.

  Με λύπη μας, όμως, διαπιστώνουμε ότι το στοιχείο της ισόβιας (χρόνιας) αναπηρίας απουσιάζει από τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο δημόσιο.
Πράγμα που σημαίνει ότι δεν λήφθηκε υπόψη εκείνο το σημείο των διατάξεων (δείτε αναλυτικά στην προηγούμενη επιστολή) που ορίζει ως βασική προϋπόθεση τη χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη (στα άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

  Σας ξαναστέλνουμε την αρχική επιστολή, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον Συνήγορο του Πολίτη για λόγους επιφύλαξης, καθώς δεν μας έχετε απαντήσει ακόμα, ως οφείλετε, κι επιθυμώ να σας επιστήσω εκ νέου την προσοχή διότι αν οι προκυρήξεις του ΑΣΕΠ εξακολουθήσουν να παραμείνουν ως έχει, δηλαδή με την αποδοχή πιστοποιητικών (αποφάσεων) αναπηρίας που αρκεί να είναι μόνο σε ισχύ, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει καταστρατήγηση των προσλήψεων, καθώς θα μπορούσε, για παράδειγμα, να πιστοποιούνται προσωρινές αναπηρίες ελαχίστου χρονικού διαστήματος έξι μηνών (το νόμιμο ελάχιστο), οι οποίες θα επιτρέπουν, στη χρονική εκείνη στιγμή των αιτήσεων, τη μόνιμη είσοδο στο Δημόσιο ατόμων που δεν είναι πραγματικά ανάπηρα.

  Επίσης, επιθυμώ να σας επιστήσω πολύ σοβαρά την προσοχή καθώς θα δημιουργηθούν μεγάλης εκτάσεως γραφειοκρατικά προβλήματα και χρονοκαθυστερήσεις στις προσλήψεις των ατόμων με μόνιμες αναπηρίες, αυτά που πραγματικά δικαιούνται να προσληφθούν ως τακτικοί μόνιμοι υπάλληλοι στο Δημόσιο.

Τέλος, επιθυμώ να με ενημερώσετε οπωσδήποτε με έγγραφο ή ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας.

Η Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824

Η Προκύρηξη του ΑΣΕΠ, 
υπ' αρ. 4Κ/2017


Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

 
http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
  Επειδή μόλις εκδόθηκε η ΠΟΛ. 1034/2017 δημιουργείται η ανάγκη νέου ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗΣ (μετά την επιστολή που σας στείλαμε στις 8/3/2017) προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στη Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας.
 
 
Επίσης, το παρόν αποτελεί παράλληλο αίτημα προς όλους τους αρμόδιους φορείς να επιληφθούν για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των αναπήρων πολιτών, καθώς αφορά την ορθή αναγραφή των προνοιακών επιδομάτων για ΑμεΑ στη φορολογική δήλωση, επειδή από πέρυσι έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της αδικαιολόγητης προσαύξησης του φορολογητέου εισοδήματος, λόγω της αυτόματης αναγραφής τους, πιθανόν σε εσφαλμένο κωδικό της φορολογικής δήλωσης.
 
 
Αυτή η τακτική όμως επιβάρυνε πολλά ΑμεΑ με εισφορά αλληλεγγύης, με απώλεια της έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ και απώλεια αρκετών κοινωνικών παροχών και βοηθημάτων.
 
  Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα προνοιακά επιδόματα για ΑμεΑ δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, καθώς ο νομοθέτης όταν τα επινόησε δεν είχε σκοπό να αυξήσει το εισόδημα των αναπήρων για λόγους βιοποριστικούς, αλλά για να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες και τα ειδικά έξοδα που δημιουργούν οι αναπηρίες τους.
 
  Είναι επείγον να δοθούν απαντήσεις και οδηγίες για το πως πρέπει να αντιμετωπίζονται στις φορολογικές δηλώσεις, διότι η Α.Α.Δ.Ε. δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι στιγμής αν πρέπει να συνεχίζουν να δηλώνονται στους κωδικούς 781-782, όπως είχε διευκρινίσει με οδηγίες στο παρελθόν, πριν όμως μπει σε εφαρμογή η αυτόματη αναγραφή των εισοδημάτων στο έντυπο φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων (Ε1). Υπόψιν ότι, όταν τα προνοιακά επιδόματα δηλώνονται σε κωδικούς διάφορους των κωδικών 781-782 τότε προστίθενται στο φορολογητέο εισόδημα προσαυξάνοντάς το, δηλαδή «εισοδηματικοποιούνται», ανεξάρτητα του ότι απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος.
 
  Τέλος, ευελπιστούμε στην ευαισθητοποίηση και την προσοχή εκ μέρους όλων των αρμοδίων φορέων, επειδή το θέμα αφορά ευπαθή ομάδα της ελληνικής κοινωνίας μας.


Αθήνα, 12 Μαρτίου 2017
Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Υπόψη Διοικητή, αξιότιμον κύριον, Πιτσιλή Γεώργιο
gov.office@aade.gr

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α’, Β’
d12.b@yo.syzefxis.gov.gr
d12.a@yo.syzefxis.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Υπόψιν υπουργού, αξιότιμον κύριο, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ
ypep.co@ypep.gr
kathimerinotita@ypep.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Υπόψιν Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αξιότιμης κας ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
gram_yp@yeka.gr

Υπόψιν Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αξιότιμης κας ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
anypapasxolisi@yeka.gr
gramanypapasxolisi@yeka.gr

Υπόψιν Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αξιότιμης κυρίας Θεανώς Φωτίου
thfotiou@parliament.gr
anypkal@yeka.gr

ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
gramsxkrpol@synigoros.gr

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
esaea@otenet.gr

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2017

Αγαπητοί κύριοι,
όπως γνωρίζετε και σύμφωνα με την οικονομική επιστήμη, ως εισόδημα εννοούμε το σύνολο των αμοιβών που λαμβάνει κάποιος για τη συμμετοχή του στην παραγωγική διαδικασία.

Για να χαρακτηριστεί κάποιο έσοδο ως εισόδηµα και να υπαχθεί σε φορολογία, απαιτείται να υπάρχουν τα παρακάτω τρία χαρακτηριστικά:

1: Να έχει περιοδικό χαρακτήρα, δηλαδή να επαναλαµβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα

2:
Να έχει µόνιµη πηγή προέλευσης ή όποια µπορεί να συνίσταται, είτε σε κεφάλαιο (ακίνητα - τίτλοι κ.λ.π.),είτε σε εργασία, είτε και τα δύο.

Εδώ να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.2, του Ν.4172/2013, ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων:
α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
γ) εισόδημα από κεφάλαιο και
δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Καθώς επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ίδιου νόμου:
Άρθρο 12
Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
1. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.


3: Να γίνεται εκµετάλλευση της πηγής αυτής (να αποφέρει δηλαδή έσοδα)

  Επίσης, το Υπουργείο Οικονομικών έχει εκφράσει στο παρελθόν, αρκετές φορές, ότι τα προνοιακά επιδόματα που δίνονται σε άτομα με αναπηρία δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, αφού δεν θεωρούνται ούτε αντάλλαγμα παροχής εργασίας, ούτε καρπό περιουσιακών στοιχείων, αλλά κοινωνικές παροχές για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών της αναπηρίας των εν λόγω ατόμων.

Γνωρίζετε, επίσης, ότι τα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία δεν προέρχονται από την εργασία αφού τα προνοιακά επιδόματα δεν αποτελούν ανταποδοτική παροχή, ούτε αποτελούν προϊόν εκμετάλλευσης μόνιμης πηγής προέλευσης (εργασία ή κεφάλαιο).

Στην «ΠΟΛ.1034/2017 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή», δίνονται οδηγίες για τη συμπλήρωση των κωδικών 659-660 ή 619-620, στους οποίους περιλαμβάνεται η περίπτωση:

- Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους και το οποίο συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος όπως περιοδικότητα, μόνιμη πηγή προέλευσης.


Ενώ στις οδηγίες για τους κωδικούς 781-782, περιλαμβάνεται η περίπτωση:

- Λοιπές περιπτώσεις (στις περιπτώσεις αυτές συγκαταλέγονται και ποσά που δεν έχουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος ήτοι δεν υπάρχει περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης και τέτοια μπορεί να είναι οικονομικές ενισχύσεις βοηθήματα που καταβάλλονται έκτακτα, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).


  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ΑΙΤΟΥΜΑΙ από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπως μου δώσει σαφή απάντηση, είτε εγγράφως είτε με την έκδοση εγκυκλίου - για πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4172/2013, σε ποιους συγκεκριμένους κωδικούς πρέπει να αναγραφούν οι οικονομικές ενισχύσεις που δίνονται από την Πρόνοια:

1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
 [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528/2013 (ΦΕΚ 1189 Β')]


2] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
 [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/2013 (ΦΕΚ 965 Β')]

3] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ - AIDS
 [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530/2013 (ΦΕΚ 1271/ Β')]

4] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦ/ΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
[άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. αρ.Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095/2002 (ΦΕΚ 1594 Β')]

5] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΩΦΩΣΗΣ - ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
 [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10803/527/2013 (ΦΕΚ 965 Β')]

6] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ
 [Κ.Υ.Α. Δ29α/Φ.32/ Γ.Π.οικ.10806/ 529/2013 (ΦΕΚ 1189 Β'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν.4331/2015]

7] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ
 [Γ4α/Φ.224/οικ.1434/1984 (ΦΕΚ 441 Β')]

8] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
 [άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. αρ.Π3α/ Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/2008 (ΦΕΚ 1313 Β') και άρθρο 16 ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α')]

9]
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας.
[Υπουργική Απόφαση Α2γ/5014/19, ΦΕΚ 591 τεύχος Β΄, 18 Αυγούστου 1982]
 

 Θα σας παρακαλέσω επίσης να μην με παραπέμψετε στη ΔΟΥ για παροχή απαντήσεων, επειδή η Α.Α.Δ.Ε. οφείλει, κάποτε, από την έκδοση του Ν.4172/2013 και μετά, να ξεκαθαρίσει, ακόμα και στις ΔΟΥ, με έκδοση συγκεκριμένης οδηγίας, τους κωδικούς στους οποίους πρέπει να αναγράφονται τα παραπάνω οκτώ επιδόματα.

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»
http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια. https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

ΑΙΤΗΜΑΤΑ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ


Τελευταία ενημέρωση 12/04/2017, λάβαμε απάντηση ως εξης:
 Σχετικά με τα όσα αναφέρονται στην σπό 8.3.2017 ηλεκτρονική σας επιστολή, σας γνωρίζουμε ότι:
για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016 οδηγίες έχουν δοθεί στην ΠΟΛ 1034/7.3.2017(ΦΕΚ Β΄759/09.03.2017) απόφαση.

 Επιπλέον, με την ΠΟΛ 1025 (ΦΕΚ Β΄ 618/28.02.2017) απόφαση καθορίστηκε ο «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2016».

  Η συγκεκριμένη εγκύκλιος παρέχει οδηγίες σχετικά με το ανωτέρω θέμα στους υπόχρεους παρακράτησης φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59,61,62 και 64 του ν.4172/2013 και υποβολής στοιχείων βεβαίωσης.

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

 
  Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί συγκεκριμένο αίτημα και ερώτημα προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στη Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας.
  Επίσης, αποτελεί παράλληλο αίτημα προς όλους τους αρμόδιους φορείς να επιληφθούν για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των αναπήρων πολιτών, καθώς αφορά την ορθή αναγραφή των προνοιακών επιδομάτων για ΑμεΑ στη φορολογική δήλωση, επειδή από πέρυσι έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της αδικαιολόγητης προσαύξησης του φορολογητέου εισοδήματος, λόγω της αυτόματης αναγραφής τους, πιθανόν σε εσφαλμένο κωδικό της φορολογικής δήλωσης.
  Αυτή η τακτική όμως επιβάρυνε πολλά ΑμεΑ με εισφορά αλληλεγγύης, με απώλεια της έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ και απώλεια αρκετών κοινωνικών παροχών και βοηθημάτων.
  Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα προνοιακά επιδόματα για ΑμεΑ δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, καθώς ο νομοθέτης όταν τα επινόησε δεν είχε σκοπό να αυξήσει το εισόδημα των αναπήρων για λόγους βιοποριστικούς, αλλά για να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες και τα ειδικά έξοδα που δημιουργούν οι αναπηρίες τους.
 Είναι επείγον να δοθούν απαντήσεις και οδηγίες για το πως πρέπει να αντιμετωπίζονται στις φορολογικές δηλώσεις, διότι η Α.Α.Δ.Ε. δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι στιγμής αν πρέπει να συνεχίζουν να δηλώνονται στους κωδικούς 781-782, όπως είχε διευκρινίσει με οδηγίες στο παρελθόν, πριν όμως μπει σε εφαρμογή η αυτόματη αναγραφή των εισοδημάτων στο έντυπο φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων (Ε1). Υπόψιν ότι, όταν τα προνοιακά επιδόματα δηλώνονται σε κωδικούς διάφορους των κωδικών 781-2 τότε προστίθενται στο φορολογητέο εισόδημα προσαυξάνοντάς το, δηλαδή «εισοδηματικοποιούνται», ανεξάρτητα του ότι απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος.
  Τέλος, ευελπιστούμε στην ευαισθητοποίηση και την προσοχή εκ μέρους όλων των αρμοδίων φορέων, επειδή το θέμα αφορά ευπαθή ομάδα της ελληνικής κοινωνίας μας.


Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Προς:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Υπόψη Διοικητή, αξιότιμον κύριον, Πιτσιλή Γεώργιο
gov.office@aade.gr

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α’, Β’
d12.b@yo.syzefxis.gov.gr
d12.a@yo.syzefxis.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Υπόψιν υπουργού, αξιότιμον κύριο, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ
ypep.co@ypep.gr
kathimerinotita@ypep.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Υπόψιν Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αξιότιμης κας ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
gram_yp@yeka.gr

Υπόψιν Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αξιότιμης κας ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
anypapasxolisi@yeka.gr
gramanypapasxolisi@yeka.gr

Υπόψιν Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αξιότιμης κυρίας Θεανώς Φωτίου
thfotiou@parliament.gr
anypkal@yeka.gr

ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
gramsxkrpol@synigoros.gr

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
esaea@otenet.gr
(Το παρόν θα κοινοποιηθεί/προωθηθεί σε συλλόγους για ΑμεΑ, σε ΜΜΕ και σε βουλευτές).

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑΤΑ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:
α) Τα υπ΄ αρ. άρθρα 7 και 14 του Ν.4172/2013, όπως ισχύει.

β)
Την εγκύκλιο ΠΟΛ.1149/20.6.2013 με ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, οικονομικού έτους 2013»

γ) Την
υπ’ αρ. φακ. 216774/2016 αναφορά στον Συνηγορο του Πολίτη που υποβλήθηκε από τον κύριο Ανδρέα Μπαρδάκη, δημιουργό  της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ».

δ)
Την αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1123096 ΕΞ 2016, 19-08-2016, απάντηση που έστειλε η Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, της Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε. στον Συνήγορο του Πολίτη.

ε) Το
Αρ. Πρωτ.: 1924/20.12.2016 έγγραφο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων προς κ. Γ. Πιτσιλή,  Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με θέμα: «Ζητείται επίλυση ζητημάτων που αφορούν στην εφαρμογή του μέτρου της απαλλαγής από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος μισθών και συντάξεων που χορηγούνται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% ή μείωσης φόρου σε άτομα με Π.Α. 67%»

Διαπιστώσαμε ότι:
Δεν δίνονται επαρκώς οι απαραίτητες διευκρινίσεις, ούτε έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που είχαμε θέσει αρχικώς, με τις επιστολές μας στη Διοίκηση, αρκετοί από εμάς τους πολίτες που έχουν αναπηρίες. Επίσης, δεν έχει δοθεί μια επίσημη οδηγία σχετικά με την ορθή αναγραφή των προνοιακών επιδομάτων που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).
 
  Πιο αναλυτικά, στο σημείο
της απαντητικής επιστολής της Γ.Γ.Δ.Ε. (αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1123096 ΕΞ 2016, 19-08-2016) και συγκεκριμένα εκεί που αναφέρεται: «Σημειωτέον ότι με την παράγραφο 25 του άρθρου 72 του ίδιου νόμου επισημάνθηκε ότι από την έναρξη ισχύος του Ν.4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994, συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόμου, ήτοι και του αριθμού Δ12Α 1117818 ΕΞ2013 εγγράφου.», επιθυμούμε να τονίσουμε ότι χρειάζεται να λάβουμε υπόψη και την εγκύκλιο ΠΟΛ.1149/20.6.2013 με ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, οικονομικού έτους 2013».

 
Πιο συγκεκριμένα, σ' αυτήν αναφέρονται τα εξής:
«1. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται, σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, σε όλα τα εισοδήματα, ακόμη και τααπαλλασσόμενα, εκτός από τις εξαιρέσεις που ρητά ορίζονται στην παράγραφο αυτή. Όσα από τα επιδόματα - βοηθήματα αποτελούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ εισόδημα, ακόμη κι αν απαλλάσσονται της φορολογίας, δηλώνονται υποχρεωτικά στον κωδικό 659-660 της δήλωσης (έντυπο Ε1) με βάση τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4110/2013 και συνεπώς υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις του ΚΦΕ, συγκεκριμένα την παραγρ. 5 του άρθρου 6, αποτελούν εισόδημα απαλλασσόμενο της φορολογίας οι συντάξεις αναπήρων πολέμου, το εξωιδρυματικό επίδομα, η ισόβια σύνταξη, το επίδομα πολύτεκνων, το ΕΚΑΣ, το επίδομα επικίνδυνης εργασίας. Αντίθετα, όσα επιδόματα - βοηθήματα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας, χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, δεν αναγράφονται στον συγκεκριμένο κωδικό της δήλωσης και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς.
 Παραδείγματα επιδομάτων που σύμφωνα με την θέση της Διοίκησης δεν αποτελούν εισόδημα, είναι το διατροφικό επίδομα, το επίδομα τυφλότητας, το επίδομα τοκετού, τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπευσοθεραπείας, αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κλπ.»

  Το στοιχείο όμως
που την καθιστά σημαντική είναι ότι απορρέει από τον Ν.3986/2011, διότι:
α) Εξακολουθεί να ισχύει ουσιαστικά (για τα προνοιακά) και για το φορολογικό έτος 2015, ως η μοναδική οδηγία (από πλευράς Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης) που έχει δοθεί για την αντιμετώπιση των προνοιακών επιδομάτων για ΑμεΑ στη φορολογική δήλωση, παρ' όλο που αναφέρεται στο οικονομικό έτος 2013, επειδή καμία από τις επόμενες σχετικές εγκυκλίους δεν αναφέρεται στα προνοιακά επιδόματα για ΑμεΑ, παρά μόνο ένα δελτίο τύπου. Έκτοτε, δεν έχουν
δοθεί σαφείς οδηγίες για την αναγραφή των προνοιακών επιδομάτων.
β) Η θέση της Διοίκησης για την έννοια των επιδομάτων-βοηθημάτων, από πλευράς εισοδήματος, επαναλαμβάνεται και μάλιστα κατονομάζονται κάποια από αυτά. (Όσον αφορά την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, για το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, ισχύει το άρθρο 43Α, Ν.4172/2016, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 και έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα).

 Από τα παραπάνω, εκτιμούμε,
χωρίς πρόθεση να διεκδικούμε το αλάθητο, ότι η ΠΟΛ.1149/2013 δεν περιλαμβάνεται στις εγκυκλίους που καταργούνται από την παρ.25 του άρθρου 72, του Ν.4172/2013, το οποίο επεσήμανε ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών στην απάντηση που έδωσε κι έτσι έρχεται σε πλήρης αντίθεση με αυτά που αναφέρει το Δελτίο Τύπου της Γ.Γ.Δ.Ε., στις 12/04/2016, για το οποίο ερωτήθηκε ο Υπουργός και πιο ειδικά έρχεται σε αντίθεση μ' αυτό το
σημείο που αναφέρει:
«Τα προνοιακά επιδόματα των ΑμεΑ συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, αλλά δεν απαλλάσσονται απαραίτητα και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των περιπτώσεων δ΄και ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013.»
 
 Επομένως,
εφόσον έχουμε παλαιότερη θέση της Διοίκησης, που αυτή τη φορά απορρέει από τον Ν. 3986/2011 και ισχύει ως οδηγία αναγραφής στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των προνοιακών επιδομάτων για ΑμεΑ, όσον αφορά την εισφορά αλληλεγγύης και για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2015, γιατί η Γ.Γ.Δ.Ε. δεν μας δίνει μια ξεκάθαρη θέση που να μην στηρίζεται στη λογική ενός Δελτίου Τύπου, αλλά που να στηρίζεται μοναδικά στις διατάξεις και στη νομοθεσία;
 
 Επίσης,
η Γ.Γ.Δ.Ε. στην απάντησή της στον Σ.τ.Π. αναφέρει:
«Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος δίνουν την έννοια του εισοδήματος αποκλειστικά και μόνο για την εφαρμογή των σχετικών φορολογικών διατάξεων. Επομένως, το θέμα ποια εισοδήματα θα ληφθούν υπόψη για τη χορήγηση οποιασδήποτε άλλης φοροελάφρυνσης ή του εκάστοτε επιδόματος ή παροχής ανήκει στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας ή του φορέα που τα χορηγεί.»
 Έτσι όμως, η Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, της Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε. φαίνεται να μεταθέτει την ευθύνη για την επιλογή των απαλλασσόμενων ή μη εισοδημάτων στους Δήμους και στη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, ξεχνώντας όμως ότι τα λογιστήρια των Δήμων, που χορηγούν τα προνοιακά κοινωνικά βοηθήματα για ΑμεΑ, ακολουθούν την οδηγία ΠΟΛ. 1274/30-12-2015 της Διεύθυνσης Εφαρμογής
Άμεσης Φορολογίας, της Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε. κι από φέτος την ΠΟΛ. 1025/21-02-2017 της Α.Α.Δ.Ε, στις οποίες προβλέπονται, όσον αφορά την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, η περίπτωση υπ΄αριθμ. 40, δηλαδή: Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους.
 
  Έτσι, είχαμε το εξής παράδοξο φαινόμενο:
Κάποιοι Δήμοι ερμήνευσαν ότι τα κοινωνικά βοηθήματα που δίνονται σε ΑμεΑ έπρεπε να δηλωθούν με την περίπτωση αρ. 40, καταλήγοντας έτσι να προδηλωθούν τα ποσά αυτά στους κωδικούς 619-620 της φορολογικής δήλωσης του ΑμεΑ, ενώ άλλοι Δήμοι ερμήνευσαν ότι δεν έπρεπε να δηλώνονται αυτά τα ποσά καθόλου εφόσον τα κοινωνικά βοηθήματα δεν φέρουν τα εννοιολογικά
χαρακτηριστικά του εισοδήματος.
  Επίσης, το απαντητικό έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε. καταλήγει ως εξής: «Τέλος, ατομικές λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα φορολογουμένων δίνουν οι Δ.Ο.Υ. που έχουν τη χωρική ή καθ' ύλην αρμοδιότητα και για θέματα ελέγχου η αρμόδια για τον έλεγχο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος υπηρεσία.»
  Όμως, το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ΑμεΑ που έχουν δηλωθεί αυτόματα στις φορολογικές τους δηλώσεις τα κοινωνικά βοηθήματα που λαμβάνουν από τους Δήμους, στους μη κατάλληλους κωδικούς 619-620, με αποτέλεσμα να ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ (προστίθενται στο φορολογητέο εισόδημα), πιθανόν χωρίς σύννομη βάση, αυτά τα ποσά που δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος (εφόσον ως εισόδημα ορίζεται το περιοδικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση μιας διαρκούς πηγής, η οποία συνίσταται είτε σε κεφάλαιο, είτε σε εργασία είτε και στα δυο), δημιουργεί τα εξής αποτελέσματα:
 
  Έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου οι φορολογούμενοι χάνουν τη φοροαπαλλαγή του ΕΝΦΙΑ, επιβαρύνονται άδικα με Εισφορά Αλληλεγγύης, χάνουν το οικογενειακό επίδομα στήριξης, τρίτεκνων και πολυτέκνων, χάνουν το ΕΚΑΣ, καθώς και άλλες κοινωνικές παροχές που δίνονται σε φτωχούς, ανασφάλιστους κτλ., αφού με την παραπάνω τακτική το εισόδημά τους ξεπερνάει τα απαιτούμενα εισοδηματικά κριτήρια που προϋποθέτουν αυτές οι παροχές.

 Το συγκεκριμένο πρόβλημα τα άτομα με αναπηρίες δεν γνωρίζουν πως να το αντιμετωπίσουν αφού δεν έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης της φορολογικής τους δήλωσης (δεν μπορούν να επέμβουν στους κωδικούς 619-620), επίσης
οι Δήμοι δεν έχουν μια σαφέστατη οδηγία για το ποια είναι τα συναφή ποσά που καταβάλλονται σε αναπήρους και οι Δ.Ο.Υ. επίσης δεν έχουν μια σαφή οδηγία
που να ξεκαθαρίζει για το πως πρέπει να αντιμετωπίζονται φορολογικά όλα τα παρακάτω κοινωνικά βοηθήματα που δίνονται ως προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων από τους Δήμους στα ΑμεΑ:

1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
 [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528/2013 (ΦΕΚ 1189 Β')]

2] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
 [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/2013 (ΦΕΚ 965 Β')]

3] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ - AIDS
 [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530/2013 (ΦΕΚ 1271/ Β')]

4] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦ/ΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
[άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. αρ.Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095/2002 (ΦΕΚ 1594 Β')]

5] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΩΦΩΣΗΣ - ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
 [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10803/527/2013 (ΦΕΚ 965 Β')]

6] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ
 [Κ.Υ.Α. Δ29α/Φ.32/ Γ.Π.οικ.10806/ 529/2013 (ΦΕΚ 1189 Β'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν.4331/2015]

7] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ
 [Γ4α/Φ.224/οικ.1434/1984 (ΦΕΚ 441 Β')]
8] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
 [άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. αρ.Π3α/ Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/2008 (ΦΕΚ 1313 Β') και άρθρο 16 ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α')]

9]
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας
[Υπουργική Απόφαση Α2γ/5014/19, ΦΕΚ 591 τεύχος Β΄, 18 Αυγούστου 1982]

Μετά απ' όλα τα παραπάνω,
Όπως ήδη γνωρίζετε, η περίοδος των νέων φορολογικών δηλώσεων πλησιάζει και γι' αυτό ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ, με τη διαδικασία του επείγοντος:

1) Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αφού δεν απάντησε επαρκώς στο ερώτημα του Συνήγορου του Πολίτη,
να διευκρινίσει αν τα επιδόματα αυτά αποτελούν ή όχι συναφή ποσά σε σχέση με το εξωιδρυματικό επίδομα, δεδομένου ότι:
α) το εξωιδρυματικό επίδομα έχει σαφώς χαρακτηριστεί ως «επίδομα τύπου σύνταξης» με το υπ’ αρ.πρωτ.Φ7/1342/6-11-81 έγγραφο του Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών,
β) αντιθέτως, στην ΠΟΛ 1094/2015 παρ. 5, διευκρινίζεται ότι τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση-βοήθημα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένους, άτομα με ψυχωτικές παθήσεις, άστεγους, άπορους,
άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ) από το Δημόσιο, ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος του άρθρου 7 του Ν. 4172/13,
 γ) στην ΠΟΛ. 1149/2013, διευκρινίζεται ότι ό
σα από τα επιδόματα - βοηθήματα αποτελούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ εισόδημα, ακόμη κι αν απαλλάσσονται της φορολογίας, δηλώνονται υποχρεωτικά στον κωδικό 659-660 της δήλωσης (έντυπο Ε1) με βάση τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4110/2013 και συνεπώς υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις του ΚΦΕ, συγκεκριμένα την παραγρ. 5 του άρθρου 6, αποτελούν εισόδημα απαλλασσόμενο της φορολογίας οι συντάξεις αναπήρων πολέμου, το εξωιδρυματικό επίδομα, η ισόβια σύνταξη, το επίδομα πολύτεκνων, το ΕΚΑΣ, το επίδομα επικίνδυνης εργασίας. Αντίθετα, όσα επιδόματα - βοηθήματα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας, χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, δεν αναγράφονται στον συγκεκριμένο κωδικό της δήλωσης και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς. Παραδείγματα επιδομάτων που σύμφωνα με την θέση της Διοίκησης δεν αποτελούν εισόδημα, είναι το διατροφικό επίδομα, το επίδομα τυφλότητας, το επίδομα τοκετού, τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπνευσοθεραπείας, αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κλπ.
 
 Όπως ήδη γνωρίζετε, η αναγραφή των ανωτέρω κοινωνικών βοηθημάτων σε κωδικούς διαφορετικούς των 781-782 τα προσθέτει στο φορολογητέο εισόδημα, ανεξάρτητα του ότι απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή τα «εισοδηματικοποιεί».

2) Να εφαρμοστεί πλήρως η ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά τη φορολογική αντιμετώπιση των αναπηρικών επιδομάτων που καταβάλλονται από την Πρόνοια, διασφαλίζοντας ότι δεν γίνεται αυθαίρετη ή μη σύννομη "εισοδηματικοποίησή" τους από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (πρώην Γ.Γ.Δ.Ε.).
3) Να δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες προς όλους τους εμπλεκόμενους κι αρμόδιους φορείς για την αναγραφή του κατάλληλου κωδικού στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης για τα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται σε ΑμεΑ, όπως επίσης να διευκρινιστούν οι οδηγίες προς τα λογιστήρια των δήμων, ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο να δηλώνονται σε λάθος κωδικούς.
4) Να αποκατασταθούν τα προβλήματα από τυχόν εσφαλμένες αναγραφές αυτόματου τύπου στις προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις, χωρίς αυτό να  επιβαρύνει οικονομικά, σωματικά και ψυχικά τα άτομα με αναπηρία, διότι, αν και εφόσον έχει γίνει εσφαλμένη αναγραφή σε λάθος κωδικούς, αυτή έγινε με αυτόματο τρόπο, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, και δεν τους έχει δοθεί η δυνατότητα να μπορούν να επέμβουν για τη διόρθωσή τους. Ζητάμε να δοθούν γενικές λύσεις από τη Α.Α.Δ.Ε. (και όχι ατομικές από τις Δ.Ο.Υ.) για το πως θα διορθωθούν οι φορολογικές δηλώσεις, όπως και το να αποκατασταθούν οι απώλειες των παροχών και των φορο-ελαφρύνσεων που δημιουργήθηκαν από τυχόν μη σύννομη "εισοδηματικοποίηση" των ανωτέρω κοινωνικών βοηθημάτων.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης
Δημιουργός και διαχειριστής της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού
υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/