Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ WHODAS 2.0

ΣΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ WHODAS 2.0 (ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ 12 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ)

Το ειδικό ερωτηματολόγιο WHODAS 2.0 είναι ένα ερωτηματολόγιο 12 ερωτήσεων που εξετάζουν τη λειτουργικότητα του ΑμεΑ, δημιουργήθηκε ως βασικό εργαλείο του ICF - το οποίο εφαρμόζεται κατ' απαίτηση των δανειστών.

Θα χρησιμοποιηθεί* από τα ΚΕΠΑ για την αξιολόγηση του αναπήρου, ξεκινώντας πιλοτικά από την Αττική για όσους θα αιτούνται προνοιακά επιδόματα για πρώτη φορά.

*Ενδεχομένως κάποιες ερωτήσεις να αλλάξουν για να προσαρμοστεί καλύτερα στα ελληνικά δεδομένα.

Μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή word πατώντας εδώ

Σχετική η υπ' Αριθμ. Δ 12 /Γ.Π.οικ.2738/36/2018 Πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής διαδικασίας απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα, σε άτομα με αναπηρία.

© Ανδρέας Μπαρδάκης
Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»
Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.

Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Η κυβέρνηση σκοπεύει να εφαρμόσει την εισαγωγή της λειτουργικότητας στην πιστοποίηση της αναπηρίας;

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2018

Επιστολή προς Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
esaea@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Η κυβέρνηση σκοπεύει να εφαρμόσει την εισαγωγή της λειτουργικότητας στην πιστοποίηση της αναπηρίας;Αγαπητή ΕΣΑμεΑ,

Έχοντας λάβει υπόψη:

Α): Τις απαιτήσεις των Δανειστών για αξιολόγηση της αναπηρίας βάσει του Διεθνούς Συστήματος που βασίζεται στην έννοια της Λειτουργικότητας του αναπήρου (ICF), σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα 97 και 105.
Συγκεκριμένα, στο δελτίο τύπου της ΕΣΑμεΑ, αρ. 1027, 21-07-2017 αναφέρεται: «97 και 105: Στη λίστα των δανειστών επανέρχεται η διφορούμενη και αμφισβητούμενη έννοια της λειτουργικότητας του αναπήρου, σε αντιδιαστολή με τις μέχρι σήμερα διαβεβαιώσεις του υπουργείου Εργασίας περί του αντιθέτου.»

Β): Τις δηλώσεις της αναπληρώτριας υπουργού, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ΕΣΑμεΑ, αρ. 1027, 21-07-2017:
«Η κ. Φωτίου από την πλευρά της ξεκαθάρισε ότι εφαρμογή του ICF δεν συζητείται».

Γ): Τον νέο ορισμό της αναπηρίας, σύμφωνα με τον πρόσφατο Ν. 4488/2017:

Άρθρο 60, ΟΡΙΣΜΟΙ, παρ.1:

1. Ως «Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» νοούνται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, δύναται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους.

Δ): Το επίσημo σχεδιάγραμμα για το ICF, μεταφρασμένο (από το βιβλίο της κυρίας Γιώτας Καραγιάννη, Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, σελ.107)Ε): Την Έννοια της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ICF), σύμφωνα με την Έκθεση που υποβλήθηκε στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) υπό την Σιμώνη Συμεωνίδου, Λέκτορα Ενιαίας Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον Δεκέμβριο 2012, με τίτλο:
«Θέματα που άπτονται του International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) και της προσαρμογής και υιοθέτησής του στην Κύπρο»):

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Σωματικές λειτουργίες (body functions) είναι οι φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των ψυχολογικών λειτουργιών

Σωματικές δομές (body structures) είναι τα ανατομικά μέλη του σώματος, όπως είναι τα όργανα, τα άκρα και τα συστατικά τους.

Δραστηριότητα (activity) είναι η εκτέλεση ενός έργου ή μιας ενέργειας από το άτομο.

Συμμετοχή (participation) είναι η ανάμειξη σε καταστάσεις ζωής.

ΣΤ): Το σημεία που έχουμε επισημάνει στις εικόνες από το άρθρο 215 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»,Ζ): Το Έντυπο της ΕΣΑμεΑ «ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ», Τεύχος 3, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006, που εξηγεί με κατανοητό τρόπο τι είναι το ICF.

   Επιθυμώ να σας επιστήσω την προσοχή σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις που έχει η Κυβέρνηση ως προς τις απαιτήσεις των δανειστών σχετικά με το νέο σύστημα αξιολόγησης της αναπηρίας των ΑμεΑ, καθώς από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι οι διατάξεις που περνάει ταυτίζονται με την απαίτηση των δανειστών περί εισαγωγής της λειτουργικότητας στην πιστοποίηση της αναπηρίας.

   Ολοκληρώνοντας, παρακαλώ πολύ την Εθνική Συνομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία να σταθεί σε θέση εγρήγορσης, να ζητήσει άμεσα εξηγήσεις από την Κυβέρνηση σχετικά με τον πραγματικό χαρακτήρα των διατάξεων που πάει να μας περάσει, να πρωτοστατήσει για τη διαφύλαξη και την προστασία των δικαιωμάτων των αναπήρων, να ενημερώσει το αναπηρικό κίνημα κι αν χρειαστεί να καλέσει για παναναπηρική κινητοποίηση πανελλαδικώς.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης
Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Σημαντικές επισημάνσεις για την εφαρμογή του Νέου Ενιαίου Πίνακα με τα Ποσοστά Αναπηρίας και τη λειτουργία των ΚΕ.Π.Α.


  Σε συνέχεια των διαπιστώσεων που προέκυψαν από την ανάγνωση του νέου Ενιαίου Πίνακα με τα Ποσοστά Αναπηρίας έκρινα σκόπιμο να επιστήσω την προσοχή των αρμοδίων για λίγες, όμως πολύ σημαντικές, περιπτώσεις.

   Επειδή δεν έχω τις ειδικές ιατρικές γνώσεις που θα μου έδιναν το δικαίωμα να αμφισβητήσω την επιστημονική κρίση καθηγητών ιατρικής προτείνω το εξής:

 Οι ομάδες των αναπήρων με συγκεκριμένες παθήσεις, οι οποίες πιστεύουν ότι θίγονται από τα νέα ποσοστά, θα πρέπει να προσφύγουν στους συλλόγους τους, φροντίζοντας όμως να αποκτήσουν παράλληλα ειδική γνώμη από ιατρούς ή και από ιατρικούς συλλόγους, διότι την ιατρική κρίση δεν έχει το δικαίωμα να την κρίνει ένας λογιστής ή ένας δικηγόρος, ούτε καν ένας δικαστής.

Εκτός αν μπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι σύννομη.
__________________________________________

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2018

Προς:

Υπουργό Εργασίας, κυρία Έφη Αχτσιόγλου
ypourgos_erg@yeka.gr

Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, κυρία Θεανώ Φωτίου
anypkal@yeka.gr

Υφυπουργό Εργασίας, κύριο Αναστάσιο Πετρόπουλο
gramm_k.asfalisis@yeka.gr

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
κύριο Γεώργιο Χουλιαράκη
soe@minfin.gr,
alternate.minister@glk.gr

Υπουργό Επικρατείας,
κύριο Αλέξανδρο Φλαμπουράρη
και στην ομάδα του της Καθημερινότητας
ypep.co@ypep.gr
kathimerinotita@ypep.gr

Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας,
κύριο Δημήτρη Καρέλλα
ggp@yeka.gr
Διεύθυνση Προστασίας ΑμεΑ, τμήμα Α
κύριο Γουλίδη Σταύρο
sgoulidis@yeka.gr

ΕΦΚΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ,
κύριο Διονύση Γαϊτάνη
tm.iatr.ye@efka.gov.gr

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
esaea@otenet.gr

Θέμα: Σημαντικές επισημάνσεις για την εφαρμογή του Νέου Ενιαίου Πίνακα με τα Ποσοστά Αναπηρίας και τη λειτουργία των ΚΕ.Π.Α.

  Αγαπητοί κύριοι,

 Επιθυμούμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σας λόγω του πιθανού γραφειοκρατικού προβλήματος που μπορεί να προκύψει στην παροχή της προνοιακής οικονομικής ενίσχυσης Βαριάς Νοητικής Υστέρησης, επειδή στην περίπτωση της Νοητικής Υστέρησης (Κεφάλαιο ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΚΕΦ. 11.8 του νέου Ενιαίου Πίνακα με τα Ποσοστά Αναπηρίας , εισέρχεται για πρώτη φορά στην κλίμακα της νοητικής υστέρησης, η βαθμίδα της Σοβαρής Νοητικής Υστέρησης (ΔΝ 20-34), Π.Α.....80% - 84%, ενώ όμως για το Προνοιακό Επίδομα ΒΝΥ προβλέπεται από τις διατάξεις ότι το δικαιούνται τα άτομα με Βαριά Νοητική Υστέρηση, με ποσοστό από 80% και άνω και δείκτη νοημοσύνης <30 (Από τον Ενιαίο Πίνακα, για την ΒΝΥ προβλέπεται: ΔΝ <20 και ποσοστό αναπηρίας ≥85%).

   Προκύπτει δηλαδή διαφορά στην περιγραφή μεταξύ του Ενιαίου Πίνακα και της ΚΥΑ Αρ. Πρωτ.: Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531, 10.04.2013, η οποία θέτει τις διατάξεις για την οικονομική ενίσχυση βαριάς νοητικής υστέρησης, κατά τρόπο τέτοιον που στην περίπτωση που κάποιο ΑμεΑ έχει κριθεί, για παράδειγμα, με ΔΝ <30 και Π.Α. 82%, - αλλά με την περιγραφή «Σοβαρή Νοητική Υστέρηση» - οι υπάλληλοι της Πρόνοιας, επειδή θα χρειάζονται να δουν στην απόφαση αναπηρίας την περιγραφή που απαιτούν οι διατάξεις, δηλαδή τη Βαριά Νοητική Υστέρηση, είναι πιθανό να παραπέμπουν τους πολίτες πίσω στα ΚΕ.Π.Α. για διευκρινήσεις.

   Θα πρέπει λοιπόν οι ενδείξεις του Ενιαίου Πίνακα, με τις διατάξεις να έχουν μια συνάφεια μεταξύ τους προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά και το επιπλέον γραφειοκρατικό κόστος.

   Επίσης, επιθυμούμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στην περίπτωση της Τετραπάρεσης καθώς δεν μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί το ποσοστό αναπηρίας που προσδιορίζεται, μειώθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο πίνακα, από το ποσοστό 67-80% στο ≥35%, πράγμα που πιθανόν να σημαίνει ότι μπορεί πλέον να κρίνεται το άτομο με τετραπάρεση ως μη ανάπηρο (!), αφού η αναπηρία, κατά την ασφαλιστική της έννοια, ξεκινάει από το ποσοστό του 50% (μερικώς ανάπηρος).

   Ολοκληρώνοντας, επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι, όταν οι αποφάσεις αναπηρίας των ΚΕ.Π.Α. δεν αναφέρουν τα ονόματα και τις ιδιότητες των ιατρών που εξετάζουν τα άτομα με αναπηρία, εν αντιθέσει όμως με τις αποφάσεις της ΑΣΥΕ και των υπόλοιπων υγειονομικών επιτροπών των σωμάτων ασφαλείας, το σύστημα μοιάζει να παραπέμπει σε έλλειψη διαφάνειας και σε άνιση μεταχείριση.

   Γι’ αυτό τον λόγο εκτιμούμε ότι χρειάζεται να διευκρινιστεί ένας τρόπος εύκολης πρόσβασης των πολιτών στο διοικητικό έγγραφο της γνωμάτευσης που υπογράφουν οι ιατροί που είναι μέλη της υγειονομικής επιτροπής των ΚΕ.Π.Α.

  Παρακαλούμε για μια ενημέρωση, ως προς τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης
Άμεσα ενδιαφερόμενος πολίτης,
Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.

Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Ο "φθίνων" νέος Ενιαίος Πίνακας με τα Ποσοστά Αναπηρίας

   Στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου, λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, έγινε ευρέως γνωστό ότι πρόσφατα δημοσιεύτηκε ο νέος Ενιαίος Πίνακας με τα Ποσοστά Αναπηρίας, ο οποίος έχει ισχύ από 1/1/2018.


   Κάθε φορά, όμως, που γίνεται αναθεώρηση του πίνακα, στην κοινότητα των αναπήρων κυριαρχούν αισθήματα έντονης ανησυχίας, δυσπιστίας και απαισιοδοξίας.

   Ο λόγος είναι ότι υπό τις συνθήκες οικονομικής ύφεσης που βιώνει η χώρα οι κυβερνήσεις προτιμούν τον εύκολο τρόπο της πολιτικής περικοπών κρατικών δαπανών, κυρίως στους τομείς της Υγείας, της Πρόνοιας, της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Παιδείας.
 
   Ο δύσκολος τρόπος, αλλά και ο πιο προστατευτικός απέναντι στις ευπαθείς ομάδες των πολιτών μιας χώρας, θα ήταν αν το πολιτικό σύστημα της χώρας συμπεριλάμβανε και τη βούληση των πολιτών στις αποφάσεις που λαμβάνονται για τα οικονομικά της. Γνωρίζουμε, όμως, ότι η ψήφος των πολιτών στις βουλευτικές εκλογές, κάθε τέσσερα χρόνια, δεν αποτελεί έκφραση βούλησης, παρά μόνο νομιμοποίηση ενός πολιτικού προσωπικού, - μιας σειράς "εκλεκτών" που παράγει το σύστημα της κομματοκρατίας.

 Όσον αφορά, όμως, τις παροχές προς τα ΑμεΑ, προκειμένου να αποφευχθεί μια τρανταχτή μείωση στο ύψος ή το πλήθος των παροχών προς αυτά, επινοήθηκε κατά ευφυή τρόπο μια μη εμφανής μείωση του αριθμού των δικαιούχων σ' αυτές τις παροχές κι αυτό έγινε εφικτό ως εξής:

α) Με τη δημιουργία των ανώνυμων υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, όπου στις αποφάσεις πιστοποίησης αναπηρίας δεν εμφανίζονται τα ονόματα και οι ειδικότητες των ιατρών - σε πλήρη αντίθεση με τις αποφάσεις των υγειονομικών επιτροπών της ΑΣΥΕ και των λοιπών σωμάτων ασφαλείας, όπου σ΄αυτές οι ιατροί υπογράφουν με το όνομα τους και την ειδικότητά τους.

β) Με την πτωτική τάση των ποσοστών αναπηρίας στον κάθε φορά αναθεωρημένο Ενιαίο Πίνακα με τα Ποσοστά Αναπηρίας.

Ένα κραυγαλέο παράδειγμα, το οποίο οφείλει να μας προβληματίσει, μπορούμε να διαπιστώσουμε στην περίπτωση της Τετραπάρεσης
(μερική κατάργηση της κινητικής λειτουργίας όλων των άκρων):
Προηγούμενος Πίνακας (Μάιος 2012)
   
Νεός Πίνακας (Δεκέμβριος 2017)
Δεν είναι δύσκολο να διαπιστωθεί ότι, πέρα από την υπερβολική μείωση, δεν υφίστανται πλέον τα μη τυχαία ποσοστά "67%" και "80%", τα οποία για τους ιατρούς λειτουργούσαν ως ενδείξεις της κανονικής (μέτριας) και της βαριάς αναπηρίας.

  Επομένως, σύμφωνα με τον νέο πίνακα, ένα άτομο με τετραπάρεση δύναται να κριθεί ακόμα και ως μη ανάπηρο (!) αφού υπάρχουν τρεις βαθμίδες αναπηρίας, σύμφωνα με την ασφαλιστική έννοια:*

1. Η μερική αναπηρία (από 50-66%)
2. Η κανονική αναπηρία (από 67%-79%)
3. Η βαριά αναπηρία (από 80% και άνω).


*Ως "ασφαλιστική αναπηρία" εννοούμε την ανικανότητα για βιοπορισμό.


Μπορούμε να βρούμε κι άλλα τρανταχτά παραδείγματα μείωσης, όπως στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, στη διαταραχή μετατραυματικού στρες, στον ινσουλινοθεραπευόμενο διαβήτη τύπου 2, κτλ., για τα οποία όμως ο χώρος δεν επαρκεί για να περιγραφούν.


ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Οφείλουμε, επίσης, να επιστήσουμε την προσοχή για πιο προσεγμένη μελέτη του πίνακα, διότι, για παράδειγμα, όταν στην περίπτωση των Παιδιοψυχιατρικών Διαταραχών εισέρχεται στην κλίμακα της νοητικής υστέρησης η Σοβαρή Νοητική Υστέρηση (ΔΝ 20-34), Π.Α.....80% - 84%,
ενώ όμως για το Προνοιακό Επίδομα ΒΝΥ προβλέπεται από τις διατάξεις ότι το δικαιούνται τα άτομα με Βαριά Νοητική Υστέρηση, με ποσοστό από 80% και άνω και δείκτη νοημοσύνης <30,
είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθούν γραφειοκρατικά προβλήματα λόγω της διαφοράς στην περιγραφή.

   Οι υπάλληλοι της Πρόνοιας θα χρειάζονται να δουν στην απόφαση αναπηρίας την περιγραφή που απαιτούν οι διατάξεις, δηλαδή τη Βαριά Νοητική Υστέρηση, κι έτσι είναι πιθανό να παραπέμπουν τους πολίτες πίσω στα ΚΕΠΑ για διευκρινήσεις.
Θα πρέπει λοιπόν οι ενδείξεις του Ενιαίου Πίνακα, με τις διατάξεις*, να έχουν μια συνάφεια μεταξύ τους.

*ΚΥΑ Αρ. Πρωτ.: Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531, 10.04.2013.


Ακολουθεί προσωπική συνέντευξη από την εκπομπή στην "ERTopen Mind", στις 7/1/2018, που συντονίζει ο Νικόλας Τζαβάρας.


© Ανδρέας Μπαρδάκης
Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»
Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.

Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

Πίνακας με τα Ποσοστά Αναπηρίας, Υπολογισμός Πολλαπλών Παθήσεων, Εντυπο Προσφυγής ΚΕΠΑ

1. Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας,
ΚΥΑ Αρ. Φ. 80000/45219/1864, 27 Δεκεμβρίου 2017

Πατήστε εδώ:
DOWNLOAD


2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΩΝ

Kατεβάστε το αρχείο EXCEL, δώστε τα ποσοστά των πολλαπλών παθήσεων και θα υπολογιστεί αυτόματα το συνολικό ποσοστό.


Πατήστε εδώ:
DOWNLOAD

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΩΝ
  

3. Έντυπο «Προσφυγή κατά Γνωμάτευσης ΚΕ.Π.Α.»
 
Πατήστε εδώ:
DOWNLOAD

© Ανδρέας Μπαρδάκης
Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»
Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.

Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ των ΑΜΕΑ στο ΜεσολόγγιΗ ομιλία του υποφαινόμενου στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 φαίνεται ότι συγκίνησε καθώς έφερε ως αποτέλεσμα να έρθουμε σε έπαφη μια μικρή, αλλά πολύ εκλεκτή, ομάδα ανθρώπων και πιο συγκεκριμένα:
- Τον Δήμαρχο της πόλης, κύριο Νικόλαο Καραπάνο,

- Τον αγαπητό φίλο Γιάννη Σταύρου - αξιωματικό της Πυροσβεστικής και υπεύθυνο του Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ,

- Τον αγαπητό φίλο Γεράσιμο Ρεπάσο - Επιστημονικά Υπεύθυνο του Γραφείου Κοινωνικής Διακονίας της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

- Τον κύριο Αντώνη Χαροκόπο - Γ’ Αντιπρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για Θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

   Επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους τους παραπάνω φίλους, ιδιαιτέρως δε τον Δήμαρχο, κύριο Νίκο Καραπάνο, ο οποίος πρωτοπορεί στην Ελλάδα με τη δημιουργία γραφείου Ενημέρωσης ΑμεΑ, ξεκινάει την εφαρμογή προσβασιμότητας για ΑμεΑ με ράμπες στα πεζοδρόμια και προσβάσιμες παραλίες και προτίθεται να συνεργαστεί με τον Δήμαρχο Τρικαίων προκειμένου να δημιουργηθεί ένα Μεσολόγγι που "δεν καπνίζει μέσα" στους δημόσιους κλειστούς χώρους και στα καταστήματα αναψυχής και υγειονομικού ενδιαφέροντος.

   Τέλος, επιθυμώ να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκο Κορδόση, δικηγόρο και Ιδρυτή του Κέντρου Λόγου και Τέχνης - Μουσείο "ΔΙΕΞΟΔΟΣ" για τη συγκινητική παρέμβασή του και τα δώρα καρδιάς (βιβλία του ιστορικού μουσείου "Διέξοδος") που μου πρόσφερε, όπως είναι το βιβλίο της Χρυσούλας Σπυρέλη «ΑΚΑΚΙΑ ΚΟΡΔΟΣΗ (Η φωνή των ταπεινών και καταφρονεμένων)», το οποίο αποτελεί Χρονολόγιο-Εργογραφία-Βιβλιογραφία για την αείμνηστη αδελφή του και συγγραφέα που είχε ως αχώριστο σύντροφό της την τετραπληγία.

   Μέσα από τούτη την ομιλία, της οποίας παραθέτω απόσπασμα, αναφέρθηκα στη διαδικτυακή ομάδα "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ", στον επικείμενο σύλλογο "ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ - ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ", στα θέματα προσβασιμότητας του Μεσολογγίου, καθώς επίσης στο δικαίωμα στη Δημόσια Υγεία που πρέπει να προστατευτεί, ιδιαιτέρως για τα άτομα με αναπηρία, όταν παρευρίσκονται σε δημόσιους κλειστούς χώρους, χώρους εργασίας και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και αναψυχής, επειδή όταν ο νόμος περί απαγόρευσης του καπνίσματος στους εν λόγω χώρους δεν εφαρμόζεται αποτελεσματικά τότε η πρόσβασή τους σε αυτούς τους χώρους καθίσταται είτε αδύνατη είτε πολλαπλώς επιζήμια για τα προβλήματα υγείας που ήδη αντιμετωπίζουν.

Ανδρέας Μπαρδάκης 16/12/2017 Απόσπασμα από την ομιλία στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο - Μεσολόγγι (ΒΙΝΤΕΟ)


Ανδρέας Μπαρδάκης
Δημιουργός και διαχειριστής της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ  «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ» 

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.

https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017

3 Δεκεμβρίου 2017, Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

3 Δεκεμβρίου 2017, Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση το "Πάνδημο αίτημα του αναπηρικού κινήματος ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων πολιτικών για την αναπηρία", καθώς εμπεριέχει τα αιτήματα και τις επισημάνσεις που είχαμε στείλει στην ΕΣΑμεΑ, τέτοια όπως:

- Το να πάψουν να αντιμετωπίζονται ως εισοδήματα τα προνοιακά επιδόματα.

- Το να λαμβάνεται υπόψη ο Ν.2643/98 από τις προσλήψεις στον ΑΣΕΠ.

- Η επαναφορά των ευνοϊκών διατάξεων στις συντάξεις των ορφανών τέκνων θανόντων (ορφανών και από τους δύο γονείς).

- Η πρόβλεψη κατώτατου ορίου σύνταξης για τις συνταξιούχους αναπηρίας.

Εφόσον διαπιστώνουμε με χαρά ότι η ΕΣΑμεΑ ανταποκρίθηκε θετικά στα παραπάνω αιτήματά μας, τότε με τη σειρά μας κι εμείς επαναλαμβάνουμε το σύνθημά της:

Προωθούμε τη Διακήρυξη της 3ης Δεκέμβρη 2017, δεν θυσιαζόμαστε, δεν επαναπαυόμαστε, αγωνιζόμαστε και παλεύουμε για ζωή με αξιοπρέπεια και δικαιώματα!

Ανδρέας Μπαρδάκης
Δημιουργός και διαχειριστής της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ  «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ» 

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.

https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/