Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Φορολογική μεταχείριση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία, μετά τον Ν.4172/2013


Προς:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Υπόψιν Γ. Γ. - Πιτσιλή Γεώργιου
ggde@mofadm.gr

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 - 3375316 ΦΑΞ: 210 - 3375001
Υπόψιν προϊσταμένου Δ/NΣH ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ d12.admin@yo.syzefxis.gov.gr

Υπόψιν προϊσταμένου Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
gdtaxadm@mofadm.gr

Υπόψιν προϊσταμένου Δ/NΣH ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
dpfy.adm@mofadm.gr

Υπόψιν προϊσταμένου Δ/NΣH ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.
secr_dhled@gsis.gr

Υπόψιν προϊσταμένου TMHMA Α’- ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝd12.a@yo.syzefxis.gov.gr

Κοινοποίηση:

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία esaea@otenet.gr

- ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Φαξ: (+30) 213 1306 800, (+30) 210 7292 129

- http://www.taxheaven.gr/

- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (Π.Ο.Λ.) pol@otenet.gr

ΘΕΜΑ:
Φορολογική μεταχείριση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία, μετά τον Ν.4172/2013.
Σε συνέχεια της υπ' αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1117818 ΕΞ 2013 απαντητικής επιστολής  σας, επιθυμώ να σας θέσω υπόψη ότι, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και προκειμένου να υποβληθούν οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015:

1) Ο Ν.4172/2013 δεν επιφέρει κάποια αλλαγή στην έννοια και των χαρακτήρα των κοινωνικών επιδομάτων-βοηθημάτων που δίνονται από την πρόνοια σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), τα οποία σύμφωνα με
επανειλημμένες θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος.

2) Σύμφωνα με την
ΠΟΛ.1088/17.4.2015 διευκρινίστηκε ότι στους κωδικούς 657-658 και 659-660, του πίνακα 6 του εντύπου Ε1, συμπληρώνονται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και εμφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται ανάλογα με την προέλευση τους.
  Επίσης, διευκρινίστηκε ότι στους κωδικούς 781-782, συμπληρώνονται τα ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα και εμφανίζεται ομοίως πίνακας για την ανάλυσή τους.
 
   Επειδή όμως στο άρθρο 14 παρ.2δ, αναφέρεται: «
2. Οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις απαλλάσσονται από το φόρο:
α)...
δ)
Το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.», πιστεύω ότι χρειάζεται να ξεκαθαριστεί πως το άρθρο 14 αναφέρεται στις απαλλαγές των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Το "κάθε συναφές ποσό" δεν πρέπει να συγχέεται με τα επιδόματα-βοηθήματα που δίνονται σε ΑμεΑ από την Πρόνοια, διότι αυτά δεν είναι αποδοχές τύπου μισθωτής εργασίας ή σύνταξης και δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος του άρθρου 7, όπως θα δούμε και παρακάτω.
 
Το εξωιδρυματικό επίδομα προφανώς ο νομοθέτης το θεωρεί ανταποδοτική παροχή (εισόδημα) που καταβάλλεται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και το Δημόσιο, ίσως επειδή με το
αρ.πρωτ.Φ7/1342/6-11-81 έγγραφο του Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών χαρακτηρίστηκε  ως «επίδομα τύπου σύνταξης».
     Όμως, όσον αφορά το επίδομα που καταβάλλεται από την Πρόνοια σε ανασφάλιστα παραπληγικά-τετραπληγικά-ακρωτηριασμένα άτομα (ουσιαστικά πρόκειται για το εξωιδρυματικό αφού απορρέει από τις ίδιες παλαιότερες διατάξεις), λογικά δεν πρόκειται για ανταποδοτική παροχή, γι΄αυτό και η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε να διαχωριστεί από το εξωιδρυματικό η αναγραφή του στη φορολογική δήλωση.
  Δηλαδή, είμαι της άποψης ότι το επίδομα που καταβάλλεται από την Πρόνοια στους παραπληγικούς ανασφάλιστους πρέπει να δηλώνεται στους κωδικούς 781-782 διότι δεν αποτελεί εισόδημα, ενώ το επίδομα που καταβάλλεται στους ασφαλισμένους του Δημοσίου να δηλώνεται όπως και το εξωιδρυματικό, στους κωδικούς 659-660.
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1094/17.4.2015, παρ.5:
«Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση - βοήθημα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένους, άτομα με ψυχωτικές παθήσεις, άστεγους, άπορους, άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ), από το Δημόσιο, ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., οργανισμούς, ιδρύματα, κοινωφελείς περιουσίες του ν. 4182/2013, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λπ.), δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος του άρθρου 7 και επομένως δεν φορολογούνται.»

3) Επιθυμώ να σας επισημάνω ότι αν τα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) δηλωθούν στους κωδικούς 659-660 τότε σύμφωνα με την ΠΟΛ.1212/24.9.2015 θα συνυπολογιστούν στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα κι έτσι υπάρχει η περίπτωση να μην μπορέσουν να  έχουν την έκπτωση του 100% από τον ΕΝΦΙΑ τα άτομα με αναπηρία από 80% και άνω.
   Εφόσον γνωρίζουμε ότι τα προνοιακά επιδόματα των ΑμεΑ δεν αποτελούν εισόδημα τότε δεν πρέπει να συνυπολογιστούν στο φορολογητέο εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ.

4)  Επίσης, δεν θα μπορούσε να γίνει σωστή διάκριση από τα ασφαλιστικά ταμεία των εισοδηματικών κριτηρίων για τον υπολογισμό του Ε.Κ.Α.Σ.
Κι αυτό συμβαίνει επειδή για τον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων ναι μεν λαμβάνεται υπόψη το εξωιδρυματικό, εξαιρούνται όμως τα προνοιακά επιδόματα για ΑμεΑ (Ν.3996/2011,άρθρο 34, παρ.1β).


  Βεβαίως, επειδή δεν διεκδικώ το αλάθητο στις απόψεις μου και για όλους τους παραπάνω λόγους που σας ανέλυσα, παρακαλώ πολύ για μια αναλυτική απάντησή σας όπου θα μου διευκρινίζετε και πάλι τους κωδικούς που πρέπει να αναγραφούν τα προνοιακά επιδόματα, επίσης τους σωστούς κωδικούς για το επίδομα που καταβάλλεται στους ανασφάλιστους παραπληγικούς, όπως και για το επίδομα που καταβάλλεται στους παραπληγικούς του Δημοσίου, μετά τις διατάξεις και τις όποιες αλλαγές έχει επιφέρει ο Ν.4172/2013.

Υ.Γ. με επόμενη επιστολή:
 
Σε συνέχεια της επιστολής μας, επιθυμούμε να συμπληρώσουμε πως αν τα προνοιακά επιδόματα (τα οποία ως γνωστό δεν φέρουν τα χαρακτηριστικά του εισοδήματος) δηλωθούν στους κωδικούς 619 ή 659 τότε θα συνυπολογιστούν στο συνολικό εισόδημα για τον υπολογισμό του εντύπου Α21. Το αποτέλεσμα θα είναι να χαθεί το δικαίωμα στην παροχή του επιδόματος στήριξης τέκνων.

  Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης


http://logistis-amea.blogspot.gr/ http://logistisamea.blogspot.gr/
© Ανδρέας Μπαρδάκης

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Όσοι μπορείτε μπείτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε σε ομαδικές συζητήσεις διότι δεν προλαβαίνω τον ρυθμό των ερωτήσεων και χρειάζεται να μετατραπεί σε συλλογική αυτή η δράση που έχω ξεκινήσει.

https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Twitter

 
Facebook

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Αίτηση για τις 43 παθήσεις των ΑμεΑ


(Με βάση το αρχικό μας άρθρο: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΕ.Π.Α)


Επειδή αρκετές φορές έχει αναφερθεί ότι στα ΚΕ.Π.Α αρνούνται ή κάνουν ότι δεν γνωρίζουν για την αίτηση αναθεώρησης (ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ), σας λέω ότι μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτηση (υπόδειγμα 1, σελίδα 7 http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_3_2014.pdf ), να συμπληρώσετε μόνοι σας τα στοιχεία και να ζητήσετε την πρωτοκόλλησή της.

Οποιαδήποτε άρνηση της παραλαβής της από το ΚΕ.Π.Α μπορείτε να την καταγγείλετε άμεσα στον Συνήγορο του Πολίτη και στους Ελεγκτές Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να παραλάβει οποιοδήποτε έγγραφο απευθύνεται σ’ αυτή. Σύμφωνα με τον Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (άρθρα 4 & 12), κάθε έγγραφο που περιέρχεται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο καταχωρίζεται αυθημερόν στο βιβλίο εισερχομένων και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.


Σημαντικό: Μην ξεχάσετε το αντίγραφο της γνωμάτευσης, δείτε το αρχικό μας άρθρο.

οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μια απλή αίτηση προς τα κατά τόπους σημεία παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α., με επισυναπτόμενο αντίγραφο γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.

Για καταγγελίες (Υπόψιν ότι το ΙΚΑ θεωρείται ΝΠΔΔ):

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Στοιχεία επικοινωνίας
http://www.gedd.gr
Λ. Κηφισίας 1-3 & Λ. Αλεξάνδρας  Τ.Κ. 11523, 2ος όροφος
τηλ.:    210 6470370
fax1:    210 6470375
fax2:    210 6423824
email: info@gedd.gr

Ηλεκτρονική Υποβολή Καταγγελίας
https://www.gedd.gr/index.php?action=report

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
http://www.synigoros.gr/
Επικοινωνία με τον Συνήγορο του Πολίτη

Ηλεκτρονική υποβολή και παρακολούθηση αναφοράς
http://www.synigoros.gr/?i=submission-system.el

Χαλκοκονδύλη 17
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα
(+30) 213 1306 600

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Στοιχεία επικοινωνίας:
Λ. Συγγρού 60  -  Τ.Κ.: 11742
Τηλ.: 213 215 8800
Φαξ: 213 215 8809
email: seedd@seedd.gr
(Ώρες υποδοχής κοινού: 12:00 - 14:20 μ.μ

Αναφορές / Καταγγελίες
http://rns.seedd.gr/PortalCont/Inet/z001ProtalContatsadd.asp

Επίσης, μπορείτε να κοινοποιήσετε την καταγγελία σας σε όλους τους φορείς ταυτόχρονα, καθώς επίσης στο Υπουργείο Εργασίας και στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Βεβαίως θα στείλετε την καταγγελία σας και στη Διοίκηση του ΙΚΑ, φροντίστε όμως να φαίνεται ότι την κοινοποιείτε και στους άλλους φορείς (αυτός ο τρόπος είναι η εγγύησή σας ότι θα την λάβουν υπόψιν).
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Tαχ.δ/νση:Αγ.Κων/νου 8 (102 41 )
Πληροφορίες: Χ. Θεοδωράκη
Αριθ.Τηλεφ. : 210.5215361
Αριθ.fax : 210.52 29066
e-mail : diefanap@ika.gr

Εγώ έτσι κάνω, ηλεκτρονικά, μέσω email και με FAX (στο φαξ χρειάζεται να φαίνεται μια υπογραφή, έστω μονογραφή) που στέλνω από το ίντερνετ, δωρεάν, και πολλές φορές έχω αποτελέσματα.

Κρατήστε τα ονόματα των υπαλλήλων και των διευθυντών που σας αρνούνται την παραλαβή της αίτησης. Είναι υποχρεωμένοι να σας τα δώσουν έτσι και τους τα ζητήσετε.

Ανδρέας Μπαρδάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΜΟΥ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΛΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΕ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ» ΕΠΕΙΔΗ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΜΟΥ ΜΕΝΕΙ ΧΡΟΝΟΣ,  ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ!


Ο Συνήγορος των ΑμεΑ
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/
είναι μια διαδικτυακή ομάδα όπου μπορούν οι πολίτες να γράφουν ο,τιδήποτε αφορά τα δικαιώματά τους, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, με σκοπό να μάθουν να τα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά.

Η πρωτοφανής οικονομική κρίση έχει δραματικές συνέπειες στη ζωή των πολιτών με αναπηρίες και τη λειτουργία του κράτους των υπηρεσιών του. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, έχοντας γίνει γνωστός από την ακτιβιστική δραστηριότητα στο διαδίκτυο ως «Δωρεάν συμβουλές σε ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμους», καλώ την κοινότητα των ΑμεΑ να συμμετέχει σ’ αυτή τη διαδικτυακή ομάδα, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσπάθειά μου και να μετατραπεί σε συλλογική.

Πρέπει η σχέση των πολιτών - κυρίως των ατόμων με αναπηρίες  και των οικονομικά αδύναμων - με το κράτος να τεθεί στο επίκεντρο κάθε θεσμικής πρωτοβουλίας κι εφόσον το κράτος δεν φροντίζει για το αυτονόητο τότε αναλαμβάνουμε εμείς την πρωτοβουλία να του δείξουμε το πως πρέπει να ενεργήσει.

Φίλες και φίλοι μου, ονομάζομαι Ανδρέας Μπαρδάκης, δεν είμαι δικηγόρος, εργάζομαι πολλά χρόνια ως βοηθός-λογιστής και μέσα από αυτή την αυτοδίδαχτη προσπάθεια έχω εξειδικευτεί στα θέματα που αφορούν τα φορολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των ΑμεΑ, κυρίως όταν συναλλάσσονται  με τις υπηρεσίες της Διοίκησης, όπως είναι  η Πρόνοια, η Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Από τον Ιούλιο του 2014 έχω δημιουργήσει στο διαδίκτυο ιστοσελίδες όπου αρθρογραφώ και απαντώ σε ερωτήσεις, όμως οι ερωτήσεις σε καθημερινή βάση έχουν γίνει τόσες πολλές ώστε αναγκαστικά πρέπει να στρέψω αυτή την προσπάθειά μου σε συλλογική.

Έτσι λοιπόν, σας ζητάω να γίνετε μέλη αυτής της ομάδας στο Facebook, το όνομα της οποίας σημαίνει τον αυτονόητο θεσμό που το κράτος πρέπει να δημιουργήσει και σας καλώ να κάνετε γνωστά στον κόσμο όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε καθημερινά με τη Διοίκηση.

'Ενας άλλος λόγος είναι ότι μόνος μου δεν προλαβαίνω να απαντάω στα δεκάδες μηνύματα που λαμβάνω στις ιστοσελίδες μου. Γι΄αυτό χρειάζεται να είμαστε ομάδα.

Βεβαίως, ο Συνήγορος των ΑμεΑ εννοείται ότι είναι και στο πλευρό των μογονεϊκών οικογενειών καθώς και των οικονομικά αδύναμων πολιτών.

Ανδρέας Μπαρδάκης
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

http://logistis-amea.blogspot.gr/ http://logistisamea.blogspot.gr/
© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)