Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


Ασφαλιστική Αναπηρία


http://3.bp.blogspot.com/-YXq2wvE12FI/VLGMHnrTdCI/AAAAAAAAA5s/KhTyCiFHpQ4/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82%2B%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82%2Bsmall.jpgΓειά σας, φίλοι μου!

Με αφορμή τις πρόσφατες εγκυκλίους του ΙΚΑ:

α): Σ32/23-11/12/2014 Κρίση περί ιατρικής και ασφαλιστικής αναπηρίας των ασφαλισμένων από 1/1/1993, σύμφωνα με τη με αρ. 269/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Υπενθύμιση οδηγιών των εγκυκλίων 18/1991 και 67/2011

β): Π51/44-12/12/2014  Αρμοδιότητα Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. να αποφαίνονται περί της ιατρικής και ασφαλιστικής αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που παραπέμπονται στα ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση ή την παράταση σύνταξης λόγω αναπηρίας

Επιθυμούμε με αυτό το άρθρο να εξηγήσουμε σε λίγα λόγια το θέμα της ασφαλιστικής αναπηρίας που οφείλεται να προσδιορίζεται στον ασφαλισμένο που κάνει αίτηση για συνταξιοδότηση, όπου ως "ασφαλιστική" ή "επαγγελματική" αναπηρία, εννοούμε τη βιοποριστική ανικανότητα του ασφαλισμένου.

Έτσι, όταν εκτιμάται η αναπηρία ενός ασφαλισμένου που αιτείται συνταξιοδότηση λόγω της αναπηρίας του, τα κριτήρια για την αναπηρία του είναι δύο ειδών:

1. Τα ιατρικά κριτήρια,
τα οποία θεωρούνται αμιγώς αντικειμενικά για την κρίση της σωματικής, ή της πνευματικής πάθησης.

2. Τα ασφαλιστικά κριτήρια, δηλαδή τα κοινωνικά κριτήρια, τα οποία θεωρούνται υποκειμενικά, όπως είναι η ηλικία, η μόρφωση, οι δεξιότητες για το επάγγελμά του ή κάποιο παρεμφερές επάγγελμα και οι συνθήκες αγοράς εργασίας σε συγκεκριμένο τόπο ή χρόνο.

Το θέμα της κρίσης για ασφαλιστική αναπηρία είχε τεθεί πριν λίγα χρόνια από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο γνωμοδότησε (έτος 2012) και μόλις τώρα βγήκαν οι σχετικές οδηγίες διαχείρισης του συγκεκριμένου ζητήματος από το ΙΚΑ.

Έτσι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, έχει ερμηνευτεί ότι:

Οι ασφαλισμένοι έως 31/12/1992 (οι "ΠΑΛΑΙΟΙ) μπορούν να λάβουν επιπλέον μέχρι 17 ποσοστιαίες μονάδες (ασφαλιστικής αναπηρίας) στο ποσοστό ιατρικής αναπηρίας τους.
Αρμόδιο όργανο για την ασφαλιστική αναπηρία των "παλαιών" ασφαλισμένων είναι ο διευθυντής του ΙΚΑ και τα Διοικητικά Δικαστήρια (ασφαλιστικά όργανα).

Ενώ οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993 (οι "ΝΕΟΙ") μπορούν να λάβουν έως επιπλέον 15% του ποσοστού ιατρικής αναπηρίας τους, σύμφωνα πάντα με τη βαθμίδα αναπηρίας τους.
Στους "νέους" ασφαλισμένους αρμόδιο όργανο για την κρίση της ασφαλιστική αναπηρίας είναι κυρίως οι Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. οι οποίες αποφαίνονται δεσμευτικά για τα ασφαλιστικά όργανα (Διευθυντής και Διοικητικά Δικαστήρια)

Δηλαδή, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι "παλαιοί" ασφαλισμένοι  κρίνονται με βάση αμιγώς αντικειμενικά ιατρικά κριτήρια.

Ενώ στα επαγγελματικά ταμεία (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ) οι παλαιοί κρίνονται με βάση ιατρικά και ασφαλιστικά κριτήρια.

Οι "νέοι" ασφαλισμένοι κρίνονται από όλα τα ταμεία με βάση ιατρικά και ασφαλιστικά κριτήρια.

Αυτές οι ερμηνείες βασίστηκαν κυρίως στους Ν.1902/90, Ν.1976/91 και Ν.2084/92.http://3.bp.blogspot.com/-YXq2wvE12FI/VLGMHnrTdCI/AAAAAAAAA5s/KhTyCiFHpQ4/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82%2B%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82%2Bsmall.jpgΤώρα, επί του πρακτέου:

Σχεδόν όλοι έχετε δικαίωμα στο επιπλέον ποσοστό αναπηρίας εφόσον το κριτήριο της αγοράς εργασίας λόγω της οικονομικής κρίσης είναι πολύ άσχημο.

- Οι ασφαλισμένοι που κάνετε Αίτηση για Συνταξιότηση λόγω Αναπηρίας θα μεριμνάτε (στην αίτηση) να ενημερώσετε με τα ασφαλιστικά σας κριτήρια (μόρφωση, επάγγελμα, κατάσταση αγοράς εργασίας) ώστε ο προϊστάμενος του Τμήματος Απονομής Συντάξεων που θα συμπληρώσει την Έκθεση Εκτίμησης Ασφαλιστικής Αναπηρίας να μπορέσει να προσεγγίσει, όσο του είναι δυνατόν, μια ορθή εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης.

Στον Πίνακα 4 (Ειδικές Πληροφορίες), του εντύπου Σ2 (αίτημα για απονομή κύριας σύνταξης αναπηρίας) υπάρχουν τα πεδία 4.11 και το 4.12 σχετικά με τα στοιχεία εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξειδίκευσης των ασφαλισμένων, τα οποία σχετίζονται με τον προσδιορισμό της ασφαλιστικής αναπηρίας τους.

Επίσης, στο πεδίο 6.1 μπορείτε να συμπληρώσετε και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.

Δίνουμε ένα παράδειγμα:

 Προσοχή:
Σε περίπτωση ταυτόχρονης απασχόλησης και συνταξιοδότησης ο ασφαλιστικός φορέας έχει το δικαίωμα μετά από συνεχή απασχόληση έξι μηνών να σας αφαιρέσει το ποσοστό ασφαλιστικής αναπηρίας με αποτέλεσμα πιθανή μείωση του ποσού της σύνταξης, μέχρι και διακοπή της σύνταξης.


Ο φίλος σας,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Για το http://logistis-amea.blogspot.gr/  και το http://logistisamea.blogspot.gr/
©
Ανδρέας  Μπαρδάκης


http://3.bp.blogspot.com/-YXq2wvE12FI/VLGMHnrTdCI/AAAAAAAAA5s/KhTyCiFHpQ4/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82%2B%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82%2Bsmall.jpg 9 Ιανουαρίου 2016
Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Όσοι μπορείτε μπείτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε σε ομαδικές συζητήσεις διότι δεν προλαβαίνω τον ρυθμό των ερωτήσεων και χρειάζεται να μετατραπεί σε συλλογική αυτή η δράση που έχω ξεκινήσει.

https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/
Είστε ευπρόσδεκτοι στο νέο μας φόρουμ "Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ"


http://amea.forumup.gr/

Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο Facebook

Τώρα και στο Twitter

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Σύνταξη από το Δημόσιο για τυφλούς, παραπληγικούς κτλ.


http://3.bp.blogspot.com/-YXq2wvE12FI/VLGMHnrTdCI/AAAAAAAAA5s/KhTyCiFHpQ4/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82%2B%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82%2Bsmall.jpgΓεια σας, φίλοι μου!

Από ερωτήματα που μας έχουν στείλει, προκύπτει το ότι έχει δημιουργηθεί μια εσφαλμένη γενική εντύπωση όσον αφορά τα ΑμεΑ που εργάζονται στο Δημόσιο ως πολιτικοί ή ως στρατιωτικοί υπάλληλοι.


Μέχρι τις σημαντικές αλλαγές που έφερε στο ασφαλιστικό του Δημοσίου ο Ν.3865/2010 "Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις" γνωρίζαμε τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2007 ή αλλιώς "ΚΩΔΙΚΑΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ".

Έκτοτε ακολούθησαν σχετικές οδηγίες με πίνακες που εμπεριέχουν τις κατηγορίες των ασφαλισμένων, τα νέα όρια ηλικίας, τον χρόνο πραγματικής υπηρεσίας κτλ.

Σ' αυτούς τους νέους πίνακες που κυκλοφορούν σε εγκυκλίους, εφημερίδες, ιστοσελίδες και βιβλία συνήθως δεν υπάρχει η περίπτωση των ασφαλισμένων της κατηγορίας των αναπήρων που περιγράφεται στον Κώδικα Πολιτικών Συντάξεων, άρθρο 1, δηλαδή:

«Για τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.»

Έτσι, έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι έχει καταργηθεί αυτή η περίπτωση ασφαλισμένων για συνταξιοδότηση, ή ότι έχει αυξηθεί ο απαραίτητος χρόνος υπηρεσίας γι' αυτούς.


Στην πραγματικότητα, δεν ισχύει αυτή η αντίληψη, είναι λανθασμένη λόγω έλλειψης επαρκούς ενημέρωσης.
Ο Ν.3565/2010 δεν κατάργησε τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων. Έχει αλλάξει πολλά πράγματα και φυσικά δεν έχει καταργήσει τη δυνατότητα των τυφλών, παραπληγικών, καθώς και των ατόμων με τις υπόλοιπες παθήσεις που προβλέπονται για να βγουν σε σύνταξη με τη δεκαπενταετή υπηρεσία.

Αντιθέτως, οι μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό έχουν κάνει μία επιπλέον προσθήκη στις παθήσεις τόσο για τους πολιτικούς, όσο και για τους στρατιωτικούς υπαλλήλους:


Με το άρθρο 16 του Ν.3865/2010 λοιπόν, προβλέπεται:
«Αρθρο 16 Λοιπές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
1. Στο προτελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 169/2007 μετά τις λέξεις εντός της παρενθέσεως προστίθενται οι λέξεις «ή πάσχουν από αιμορροφιλία Α΄ ή Β΄ ή μυασθένεια - μυοπάθεια ή έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου».
2. Στο προτελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του Π.Δ. 169/2007 μετά τις λέξεις «ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση» προστίθενται οι λέξεις «μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφρό) ή πάσχουν από αιμορροφιλία Α΄ και Β΄ ή μυασθένεια - μυοπάθεια ή έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου».
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόσωπα στα οποία έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών κατά το παρελθόν και έχουν εξέλθει της υπηρεσίας πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθώς και για τις οικογένειες όσων από αυτούς έχουν πεθάνει. Οι συντάξεις των προσώπων του άρθρου αυτού, αναπροσαρμόζονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επομένου της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης μήνα και προκειμένου για όσους έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3620/2007.»Έτσι λοιπόν,
για να μην σας κουράζω περισσότερο με άρθρα νόμων, επιθυμώ να σας κάνω ξεκάθαρο ότι:

Οι συντάξεις για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου που φέρουν παθήσεις όπως ολική τύφλωση, παραπληγία-τετραπληγία, μυασθένεια-μυοπάθεια, αιμορροφιλία, ακρωτηριασμό, μεσογειακή αναιμία, νεφρική ανεπάρκεια, μεταμόσχευση μυελού ή οργάνων κτλ. κτλ. ισχύουν με τις γνωστές προϋποθέσεις της δεκαπενταετούς υπηρεσίας και φυσικά εφόσον συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Αρμόδιο για πληροφορίες το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.Ο φίλος σας,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Για το http://logistis-amea.blogspot.gr/  και το http://logistisamea.blogspot.gr/
©
Ανδρέας  Μπαρδάκηςhttp://3.bp.blogspot.com/-YXq2wvE12FI/VLGMHnrTdCI/AAAAAAAAA5s/KhTyCiFHpQ4/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82%2B%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82%2Bsmall.jpg 9 Ιανουαρίου 2016
Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Όσοι μπορείτε μπείτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε σε ομαδικές συζητήσεις διότι δεν προλαβαίνω τον ρυθμό των ερωτήσεων και χρειάζεται να μετατραπεί σε συλλογική αυτή η δράση που έχω ξεκινήσει.

https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/


Είστε ευπρόσδεκτοι στο νέο μας φόρουμ "Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ"


http://amea.forumup.gr/

Μπορείτε επίσης να με βρείτε στο Facebook

Τώρα και στο Twitter
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΕ.Π.Α


http://3.bp.blogspot.com/-YXq2wvE12FI/VLGMHnrTdCI/AAAAAAAAA5s/KhTyCiFHpQ4/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82%2B%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82%2Bsmall.jpgΦίλοι μου, γεια σας!

Πρόσφατα έλαβα μηνύματα από ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι ενώ η πάθησή τους περιλαμβάνεται μέσα στον πίνακα με τις 43 παθήσεις, ωστόσο, η απόφαση που εκδόθηκε από το ΚΕ.Π.Α στο οποίο εξετάστηκαν είχε κρίνει για προσωρινή χρονική διάρκεια και όχι για επ' αόριστον.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ


Πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζουν με προσφυγή στη Β'θμια Υγειονομική Επιτροπή, πράγμα που τους κάνει αρκετά διστακτικούς, επειδή αφενός θα πρέπει να καταβάλλουν το παράβολο των 44,16 ευρώ, αφετέρου σκέφτονται ότι η ΒΥΕ μπορεί να κρίνει διαφορετικά, με δυσμενέστερο αποτέλεσμα για τους εξεταζόμενους.

Φίλοι μου, υπάρχει λύση σ' αυτό το πρόβλημα, την οποία βεβαίως έχει υποχρέωση η κάθε γραμματεία ΚΕ.Π.Α να σας ενημερώνει γι' αυτήν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω πάρει τέτοια πληροφορία από τα μηνύματα που μου στέλνετε.

Η λύση:


Στις 10/1/2014 ο Υπουργός Εργασίας εξέδωσε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ, Αριθ.Πρωτ.: Φ80000/οίκ.36201/2152, με θέμα:

«Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή της Φ.11321/οικ.31102/1870/31-10-13 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
...
...
...Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α., οι οποίες εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της σχετικής απόφασης, ήτοι 18/11/2013, και αφορούν παθήσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω πίνακα, χωρίς ωστόσο τα κείμενα των γνωματεύσεων να είναι προσαρμοσμένα με βάση αυτόν,
οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μια απλή αίτηση προς τα κατά τόπους σημεία παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α., με επισυναπτόμενο αντίγραφο γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
Με την αίτηση αυτή θα ζητείται η προσαρμογή της γνωμάτευσής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω υπουργική απόφαση.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα επανεξεταστούν οι αιτούντες, καθόσον η εν λόγω προσαρμογή θα πραγματοποιηθεί υπηρεσιακά από τριμελείς υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α., μέσω των ιατρικών φακέλων των ενδιαφερομένων.


Με πιο απλά λόγια:
Όσοι κριθήκατε μετά τις 18/11/2013 και πιστεύετε ότι η πάθησή σας περιλαμβάνεται στον ανωτέρω πίνακα με τις 43 παθήσεις, θα υποβάλετε την λεγόμενη ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ * στη Γραμματεία του ΚΕ.Π.Α, επισυνάπτοντας μια απλή φωτοτυπία της γνωμάτευσης (θα έχετε μαζί σας και το γνήσιο αντίγραφο που σας έχουν δώσει).
Το έντυπο της αίτησης θα σας το δώσει η Γραμματεία ΚΕ.Π.Α.

* Η αναθεώρηση που ζητάτε αφορά μόνο τη διάρκεια της αναπηρίας.


ΑΙΤΗΣΗ
Προς το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας …………………….

Παρακαλώ να προβείτε λόγω αρμοδιότητας σε αναθεώρηση της επισυναπτόμενης Γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α., ως προς τη διάρκεια της αναπηρίας μου, σύμφωνα με τις ισχύουσες από 18/11/2013 διατάξεις της με αρ.Φ.11321/οικ.31102/1870/31.10.2013 (ΦΕΚ 2906/τ.Β΄ /18-11-2013) απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.


Σχετική η Εγκύκλιος ΙΚΑ αρ.3/2014


Έτσι, δεν θα χρειαστεί να επανεξεταστείτε, επειδή η διαδικασία θα γίνει υπηρεσιακώς.

Δεν τίθεται χρονικός περιορισμός για την αίτηση.

Η Υγειονομική Επιτροπή υποχρεούται να αποφανθεί αιτιολογώντας την απόφασή της και να ξέρετε κάτι:

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να επέμβει άμεσα και αποτελεσματικά έτσι και διαπιστώσει ότι η Υγειονομική Επιτροπή δεν έχει ακολουθήσει τις οδηγίες, τις σύμφωνες με τις διατάξεις.

Επίζω να σας βοηθήσω σημαντικά με αυτή την ενημέρωση.
Καλή τύχη λοιπόν!

Ανδρέας Μπαρδάκης

Για το http://logistis-amea.blogspot.gr/  και το http://logistisamea.blogspot.gr/
©
Ανδρέας  Μπαρδάκης


http://3.bp.blogspot.com/-YXq2wvE12FI/VLGMHnrTdCI/AAAAAAAAA5s/KhTyCiFHpQ4/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82%2B%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82%2Bsmall.jpg 9 Ιανουαρίου 2016
Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Όσοι μπορείτε μπείτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε σε ομαδικές συζητήσεις διότι δεν προλαβαίνω τον ρυθμό των ερωτήσεων και χρειάζεται να μετατραπεί σε συλλογική αυτή η δράση που έχω ξεκινήσει.

https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Είστε ευπρόσδεκτοι στο νέο μας φόρουμ "Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ"

http://amea.forumup.gr/

Μπορείτε επίσης να με βρείτε στο Facebook

Τώρα και στο Twitter
Η απάντηση από το υπουργείο οικονομικών


Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησής μας:

Λάβαμε την απάντηση από τον υπουργό εργασίας


Έχουμε ήδη λάβει την απάντηση και από το Υπουργείο Οικονομικών.

Είναι σαν να δηλώνει αναρμόδιο ή σαν να απαξιώνει να ασχοληθεί...ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Αθήνα,13/10/2014 -15:00
Αριθ.Πρωτ: ΓΚΕ 1137729 /1274

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. πρωτ. 1784/2-10-14 αναφορά.
Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 1784/2-10-14 αναφοράς που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Χρήστος Κατσώτης, Γιάννης Γκιόκας & Γιώργος Λαμπρούλης, σας γνωρίζουμε ότι θα σας απαντήσει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, το οποίο είναι συναποδέκτης της αναφοράς.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Για το http://logistis-amea.blogspot.gr/  και το http://logistisamea.blogspot.gr/

©
Ανδρέας  Μπαρδάκης


http://3.bp.blogspot.com/-YXq2wvE12FI/VLGMHnrTdCI/AAAAAAAAA5s/KhTyCiFHpQ4/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82%2B%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82%2Bsmall.jpg 9 Ιανουαρίου 2016
Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Όσοι μπορείτε μπείτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε σε ομαδικές συζητήσεις διότι δεν προλαβαίνω τον ρυθμό των ερωτήσεων και χρειάζεται να μετατραπεί σε συλλογική αυτή η δράση που έχω ξεκινήσει.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Είστε ευπρόσδεκτοι στο νέο μας φόρουμ "Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ"

http://amea.forumup.gr/Μπορείτε επίσης να με βρείτε στο Facebook

Τώρα και στο Twitter