Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Τα Προνοιακά Επιδόματα ως φορολογητέα εισοδήματα! Η απάντηση από την ΑΑΔΕ.

  Ορθή αναγραφή των προνοιακών επιδομάτων στη φορολογική δήλωση. Η απάντηση ήρθε, έστω και καθυστερημένα, αλλά δεν είναι θετική...

 
  Σχετικά με τις αναπάντητες ερωτήσεις που είχαμε υποβάλει στις 08/03/2017 και στις 12/03/2017, στις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης και στους υπουργούς, αναγκαστήκαμε να πιέσουμε τον Συνήγορο του Πολίτη να στείλει και δεύτερη επιστολή, μετά τον ειδικό σχολιασμό που του είχαμε υποβάλει, διότι η προηγούμενη απάντηση δεν μας είχε καλύψει.
 
  Εν ολίγοις, πρόκειται για μια υπόθεση που μας απασχολεί από τον Μάρτιο του 2016, για την οποία έχουμε υποβάλει αναφορές, έχουμε αναρτήσει άρθρα, έχουμε κάνει δημοσιεύσεις κι ελπίζουμε να έχει γίνει ευρέως γνωστή ως: Μη σύννομη "εισοδηματικοποίηση" των κοινωνικών βοηθημάτων που καταβάλλονται σε ΑμεΑ (από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων).

  Έτσι, τελικά, χάρη στη μεσολάβηση από τον ΣτΠ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έδωσε απάντηση, η οποία θεωρούμε ότι πέφτει σε αντίφαση αφού από τη μία εξηγεί ότι στον κωδικό 781-782 δηλώνονται τα ποσά που δεν συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά του εισοδήματος, ενώ από την άλλη δηλώνει ότι τα προνοιακά επιδόματα είναι συναφή με το εξωιδρυματικό επίδομα και πρέπει να δηλώνονται στους κωδικούς 659-660 ή στους 619-620 αν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση.
 
  Η ΑΑΔΕ, δηλαδή, επιμένει ότι τα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται σε ΑμεΑ πρέπει να δηλώνονται στους κωδικούς που προσαυξάνουν το φορολογητέο εισόδημά μας, έχοντας ως αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις, να επιβάλλεται Εισφορά Αλληλεγγύης και να χάνονται πολλές κοινωνικές παροχές και φορο-ελαφρύνσεις λόγω υπέρβασης του εισοδηματικού κριτηρίου που προβλέπεται σ΄αυτές τις παροχές.

Δημοσιεύουμε εδώ την απάντηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων:
Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία


Ο Συνήγορος του Πολίτη, επειδή φαίνεται να έχει αντιληφθεί την πραγματική φύση των προνοιακών επιδομάτων των ΑμεΑ, θα επανέλθει στο θέμα και πιστεύουμε ότι θα προσπαθήσει να αποκατασταθεί το πρόβλημα.  Επειδή, όμως, ο ΣτΠ δεν έχει την εξουσία να εξαναγκάσει τη Δημόσια Διοίκηση να αλλάξει τις ερμηνείες που δίνει, παρά μόνο να κάνει προτάσεις ή να εκδίδει νομικό πόρισμα, ευελπιστούμε στις νομικές ενέργειες που θα μπορούσε να πράξει ένας πολίτης ή ένας σύλλογος, διότι σ' ένα δικαστήριο η φύση των προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε ΑμεΑ θα αντιμετωπιζόταν αντικειμενικά από οποιονδήποτε δικαστή.

Ανδρέας Μπαρδάκης
Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.

Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Πρόταση για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων στη Δημόσια Διαβούλευση με θέμα «Κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες»

 Στη Δημόσια Διαβούλευση με θέμα «Κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες» δημοσιεύσαμε πρόταση ως εξής:

 
1. ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

  Πρέπει να σταματήσει να υφίσταται η ανωνυμία των μελών στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. διότι αυτό τους επιτρέπει να μην λαμβάνουν υπόψη τους κώδικες δεοντολογίας. Τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) χρειάζεται να μπορούν να προστατεύονται από τυχόν προσβλητικές και αγενείς συμπεριφορές ανωνύμων ιατρών, καθώς και από τυχόν αυθαίρετες τοποθετήσεις ιατρών άσχετης ειδικότητας από αυτή που πρέπει να έχει ο πρόεδρος της υγειονομικής επιτροπής που εξετάζει την κύρια πάθηση του ασθενή. Γι' αυτό ζητάμε να εφαρμοστεί επιτέλους ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στο σύστημα λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α.
 
 Αντιθέτως, οι ιατροί των υγειονομικών επιτροπών της ΑΣΥΕ (η υγειονομική επιτροπή των Πολιτικών και Στρατιωτικών Υπαλλήλων), καθώς και των υγειονομικών επιτροπών των Σωμάτων Ασφαλείας υπογράφουν κάθε γνωμάτευση που κρίνει και αξιολογεί τον βαθμό αναπηρίας, με ονοματεπώνυμο και ιδιότητα, πράγμα που πιθανόν αποτελεί άνιση μεταχείριση, εκ μέρους του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, απέναντι στα άτομα με αναπηρίες.

2. ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
  Επείγει να επικαιροποιηθεί, αφού έχουν περάσει τουλάχιστον δέκα χρόνια (εκδόθηκε το 2007), ο Οδηγός του Πολίτη με αναπηρία από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι απαράδεκτο και τουλάχιστον μη πολιτισμένο, εν έτει 2017, να μην υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης για τα δικαιώματα των ΑμεΑ σε Ευρωπαϊκό Κράτος.

3. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

  Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη αρχή ως ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, προκειμένου να μεριμνά και να αναλαμβάνει τις υποθέσεις των ατόμων με αναπηρίες.

4. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

  Πρέπει να ελεγχθεί η διαδικασία της πρόσληψης στο Δημόσιο έτσι ώστε να μην υπάρξει άνιση μεταχείριση μεταξύ των δικαιούχων, όπως:
 Να ληφθεί σοβαρά υπόψη η παράγραφος 5 του άρθρου 14 του νόμου του ΑΣΕΠ (Ν.2190/1194), στο οποίο αναφέρεται: «5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις για τα προστατευόμενα άτομα (ν. 1648/1986), όπως εκάστοτε ισχύουν.» (Βλέπε ν. 2643/1998 "Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κ.α.".), έτσι ώστε να εξεταστεί αν πρέπει να υπάρχει ως προϋπόθεση η χρονιότητα στην πάθηση καθώς και η εγγραφή στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ, προκειμένου να μην δημιουργηθεί καταστρατήγηση στις προσλήψεις ή άδικη απώλεια της προτεραιότητας και της σημασίας που έχει δώσει ο Ν.2643/98 στα προστατευόμενα πρόσωπα, δια τον εξής λόγο:

 Ενώ, μέχρι τώρα, τα προστατευόμενα από τον ν.2643/98, ΑμεΑ, έπρεπε να περιμένουν αρκετά χρόνια για να έχουν μια ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια προκήρυξη για πρόσληψη στο Δημόσιο, τώρα πλέον δεν έχουν καμία προτεραιότητα και πρέπει να ανταγωνίζονται τα ΑμεΑ που δεν έχουν χρόνιες παθήσεις.

 Επομένως, η έννοια της μέριμνας, που προσφέρει ο Ν.2643/98 στα ΑμεΑ με χρόνιες παθήσεις και που είναι ικανά για εργασία, αυτομάτως ακυρώνεται!


  Επίσης, επειδή οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των προκηρύξεων οφείλονται κυρίως στις γραφειοκρατικές διαδικασίες μεταξύ ΟΑΕΔ και ΚΕ.Π.Α, εκτιμούμε ότι, αν εφαρμοστεί ηλεκτρονική σύνδεση για την ανταλλαγή των μεταξύ τους πληροφοριών θα λυθεί αυτό το πρόβλημα.

5. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
  Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να σεβαστεί το ότι τα προνοιακά επιδόματα που δίνονται σε ΑμεΑ δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, εφόσον αποτελούν κοινωνικά βοηθήματα που δίνονται για να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες που δημιουργεί η αναπηρία, γι’ αυτό και πρέπει να σταματήσει να τα αντιμετωπίζει ως εισοδήματα, βασιζόμενο μόνο σε Δελτία Τύπου της Γ.Γ.Δ.Ε. χωρίς να στηρίζεται σε διατάξεις. Πολλά ΑμεΑ έχουν χάσει παροχές και εκπτώσεις που δικαιούνται επειδή έχουν «εισοδηματικοποιηθεί» αυθαίρετα τα προνοιακά τους επιδόματα προσαυξάνοντας το ύψος του φορολογητέου εισοδήματός τους. Το Ελληνικό Κράτος οφείλει να θεσπίσει συγκεκριμένη διάταξη που θα διευκρινίζει ότι τα παραπάνω κοινωνικά βοηθήματα που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρίες δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος κι επομένως δεν πρέπει να προσαυξάνουν το φορολογητέο εισόδημά τους.

6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ
  Τα ΑμεΑ χρειάζονται να μπορούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις που τα αφορούν και το παρόν συνδικαλιστικό τους όργανο, η ΕΣΑμεΑ, έχει ξεφύγει από τον σκοπό της αφού έχει γίνει «κλειστό κύκλωμα» που δίνει φωνή μόνο στα άτομα που επιλέγονται κεκλεισμένων των θυρών…
  Δεν μπορεί να θεωρείται δημοκρατικό να την προεδρεύει μονίμως το ίδιο πρόσωπο - το οποίο έχει μία πολύ συγκεκριμένη κατηγορία πάθησης, - αλλά χρειάζεται να εναλλάσσονται στη θέση του προέδρου άτομα που μπορεί να έχουν διαφορετικές αναπηρίες ή και που μπορούν να αντιπροσωπεύουν συλλόγους από διαφορετικές κατηγορίες παθήσεων.

 Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και στα τμήματα ΑμεΑ των κομμάτων, ειδικά του κόμματος της κυβέρνησης. Κανείς δεν γνωρίζει με ποιον τρόπο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους!

 Σε μια Δημοκρατία πρέπει να μπορεί να έχει δυνατότητα επικοινωνίας, ψήφου και φωνής οποιοσδήποτε πολίτης, διαφορετικά έχουμε να κάνουμε με κλειστούς κύκλους, αντιδημοκρατικούς που μόνο συντηρούν τη διαπλοκή, τη διαφθορά και έτσι δίνουν δύναμη σε ολιγαρχικές νοοτροπίες.

 Επείγει λοιπόν να δημιουργηθεί ένας Δημοκρατικός Θεσμός για τους πολίτες με αναπηρία, όπου θα μπορούν να συμμετέχουν σε διάφανες διαδικασίες και ανοικτών των θυρών…

7. Στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ), πρέπει να εξαιρεθούν από το εισοδηματικό κριτήριο του ΚΕΑ οι συντάξεις αναπηρίας που δεν ξεπερνούν τα 313 ευρώ (όσο είναι το ύψος του βασικού προνοιακού επιδόματος αναπηρίας).
  Ο λόγος είναι ότι δημιουργείται άνιση μεταχείριση μεταξύ των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα αναπηρίας και των χαμηλοσυνταξιούχων που επίσης έχουν αναπηρία.
Δεν υπάρχει ίση μεταχείριση όταν π.χ. σε μονομελή νοικοκυριά, ένα ΑμεΑ, που λαμβάνει προνοιακό επίδομα για την αναπηρία του, λαμβάνει στο σύνολο 513 ευρώ (313+200 ευρώ από το ΚΕΑ), ενώ ένα ΑμεΑ που λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας ή θανάτου – λόγω της αναπηρίας του, να λαμβάνει π.χ. 210 ευρώ και να μην δικαιούται να λάβει το ΚΕΑ επειδή το δεύτερο ξεπερνάει το εισοδηματικό κριτήριο.
Επίσης, φαίνεται να υπάρχει άνιση μεταχείριση μεταξύ των δικαιούχων του επιδόματος παραπληγίας από την Πρόνοια και των δικαιούχων του επιδόματος παραπληγίας (εξωιδρυματικό) από ασφαλιστικό ταμείο, καθώς στους πρώτους δεν λαμβάνεται υπόψη το επίδομά τους για το εισοδηματικό κριτήριο του ΚΕΑ ενώ για τους δεύτερους λαμβάνεται υπόψη. Πρόκειται όμως για το ίδιο επίδομα, απλά διαφέρει ο πάροχος (Πρόνοια ή Ασφαλιστικοί Οργανισμοί).

8. ΑΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως επίσης και στον Ιδιωτικό Τομέα, το προσωπικό δεν γνωρίζει τα βασικά δικαιώματα, ως προς τις δικαιούμενες παροχές, των ατόμων με αναπηρίες, κυρίως όμως δεν γνωρίζει τις τυπικές συμπεριφορές και τους ευγενικούς τρόπους επικοινωνίας.
  Είναι απαράδεκτο να πρέπει ένα άτομο με αναπηρία να διατυμπανίσει, αδιακρίτως, μέσα σε μια αίθουσα αναμονής πολιτών, το είδος της πάθησής του ή την άσχημη κατάσταση της υγείας του, προκειμένου να λάβει προτεραιότητα στην εξυπηρέτησή του. Επίσης να πρέπει να κάνει το ίδιο για να μπορέσει να ευαισθητοποιήσει το "φιλότιμο" ενός υπαλλήλου που παραβιάζει την απαγόρευση περί καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, όπως συνηθίζεται...

9. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
  Στην πράξη, έχει παρατηρηθεί ότι τις περισσότερες φορές οι Υγειονομικές Επιτροπές, στις αποφάσεις αναπηρίας, δεν αποφαίνονται αιτιολογημένα τη μη υπαγωγή των ατόμων με αναπηρία στις σχετικές διατάξεις.  Από αυτό προκύπτει επιτακτική η ανάγκη θέσπισης ενός τρόπου, με τον οποίο τα Αμεα θα μπορούν να προστατεύονται από το να εξαναγκάζονται στο να καταβάλλουν το παράβολο των 44,16 ευρώ, για προσφυγή στις Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές, όπως και από την ταλαιπωρία της επανεξέτασης, κάθε φορά που οι Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές κρίνουν τις αναπηρίες τους (αναπηρίες που ενδεχομένως υπάγονται στις λεγόμενες «43 παθήσεις») χωρίς όμως να αιτιολογούν τη μη υπαγωγή των ΑμεΑ στις σχετικές διατάξεις.

10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.
 Έχει παρατηρηθεί, πολλές φορές, τα άτομα με αναπηρία, έχοντας ιδιαίτερη δυσκολία στην μετακίνησή τους, να απευθύνονται με ηλεκτρονικές επιστολές στη Δημόσια Διοίκηση και να μην έχουν ποτέ ανταπόκριση. Χαρακτηριστικό δε το γεγονός ότι έχουμε προσφύγει με αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη κατά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ο ΣτΠ έχει στείλει ερώτημα στην ΑΑΔΕ από τον Απρίλιο του 2017, συνέχισε με υπομνηστική επιστολή τον Μάιο του 2017 κι ακόμα περιμένει ανταπόκριση! Το θέμα αφορά άμεσα την ορθή αναγραφή των προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ στη φορολογική δήλωση, ο ΣτΠ ζητάει από την ΑΑΔΕ να εκδώσει άμεσα διευκρινιστικές οδηγίες, η προθεσμία των φορολογικών δηλώσεων λαμβάνει για δεύτερη φορά παράταση (δηλαδή έχει λήξει) κι ακόμα περιμένουμε απάντηση.

 Κατ' αυτόν τον τρόπο, φαίνεται να απαξιώνεται ατιμωρητί ο θεσμός του Συνήγορου του Πολίτη, καθώς και η προτεραιότητα που πρέπει να δείχνεται απέναντι στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρίες.

Σας ευχαριστώ,

Ανδρέας Μπαρδάκης

Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

Συνέχιση Προνοιακού Επιδόματος όταν υπάρχει απασχόληση σε Πρόγραμμα "3+1" ή σε Κοινωφελές.

 Σχετικό το άρθρο μας: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ Ν.4331/2015

  Στη διαδικτυακή μας κοινότητα "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ΑμεΑ που απασχολούνται με το πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ "3+1" ή σε κάποιο Κοινωφελές Πρόγραμμα, έχουν υποβάλει έγγραφο αίτημα στην Πρόνοια για συνέχιση του προνοιακού τους επιδόματος βάσει του άρθρου 13, Ν.4331/2013 και περιμένουν απάντηση, ενώ όμως έχει παρέλθει η προθεσμία ικανοποίησης αιτημάτων πολιτών (50 ημέρες).

 Από το να περιμένουν εφόρου ζωής ή ακόμα κι αν έχουν λάβει απορριπτική απάντηση, εμείς προτείνουμε να υποβάλλουν ηλεκτρονική αναφορά στην ιστοσελίδα του Συνήγορου του Πολίτη, εδώ:
Υποβολή αναφοράς | Συνήγορος του Πολιτη Στη συνέχεια, παραθέτουμε όλα τα σημαντικά στοιχεία που μπορείτε να επικαλεστείτε και να ανεβάσετε ως συνοδευτικά αρχεία της αναφοράς σας.

 Είναι σημαντικό για τους αναγνώστες μας να γνωρίζουν ότι οι διατάξεις είναι με το μέρος τους και σ' αυτές πρέπει να βασιστούν ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στη συνέχιση του προνοιακού τους επιδόματος.

 Επειδή έχουν αναφερθεί παράπονα για τους τρόπους που διαχειρίζονται αυτό το θέμα οι υπάλληλοι της Πρόνοιας, θα αρκεστούμε να πούμε ότι, αν οι υπάλληλοι έχουν ή όχι επαρκή ενημέρωση όσον αφορά τις οδηγίες που έχουν, αυτό είναι πρόβλημα μεταξύ των υπηρεσιών Πρόνοιας και του Υπουργείου Εργασίας και σ' αυτό εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε.

Ίσως είναι καλύτερα για τις Υπηρεσίες Πρόνοιας να ζητήσουν περισσότερες διευκρινίσεις από το Υπουργείο.


 Επί του πρακτέου, κατεβάζουμε τα εξής αρχεία προκειμένου να τα επικαλεστούμε στην ηλεκτρονική αναφορά μας και να τα ανεβάσουμε ως συνοδευτικά αρχεία στην αναφορά μας:

Στοιχείο υπ' αριθμόν 1:
Αρθρο 13, ν.4331/2015:
Περιπτώσεις συνδρομής σε ΑμεΑ παροχών αναπηρίας και αμοιβών για την ένταξη στην απασχόληση.

Τα Ατομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή / και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ..

 Το παραπάνω το επικαλούμαστε απαραίτητα καθώς είναι το σημείο του νόμου που μας δίνει το δικαίωμα στη συνέχιση του προνοιακού επιδόματος.

Στοιχείο υπ΄αριθμόν 2:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ (για το άρθρο 13, Ν.4331/2015):

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 6 του Συντάγματος: «Τα άτομα µε αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας». Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3304/2005 απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας καθώς και στον επαγγελματικό προσανατολισμό/αναπροσανατολισμό, επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση. Η διακοπή του επιδόματος αναπηρίας στην περίπτωση που το άτομο απασχολείται αποτελεί διάκριση στο βαθμό που το επίδομα αναπηρίας εξισώνεται με το επίδομα ανεργίας ενώ κατ’ ουσίαν αποτελεί ενίσχυση των ΑμεΑ με στόχο την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που η αναπηρία δημιουργεί. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη διάταξη αίρει τα αντικίνητρα που δημιουργεί η ισχύουσα νομοθεσία για την επαγγελματική (επαν-)ένταξη των ΑμεΑ, μιας ευάλωτης κοινωνικής ομάδας η οποία αντιμετωπίζει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας.


 Η αιτιολογική έκθεση είναι απαραίτητο στοιχείο στην έρευνα που θα κάνει ο Συνήγορος του Πολίτη, καθώς εξηγεί την πρόθεση του νομοθέτη.

Στοιχείο υπ' αριθμόν 3:
Κοινή Υπουργική Απόφαση, Αριθμ. 20537/752 18-10-2010, υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β' 1663, 19-10-2010)
Κατάρτιση Ειδικού Τριετούς Προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α).
https://www.docdroid.net/QbnwNY8/-3-1.pdf.html

 Από αυτήν είναι πολύ σημαντικό να επικαλεστούμε το απόσπασμα από το άρθρο 1, προκειμένου να αποδείξουμε ότι το πρόγραμμα 3+1 αφορά ενίσχυση της απασχόλησης:

Αντικείμενο προγράμματος − Στόχος του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας....
...
Στόχος είναι η ενίσχυση της καθαρής αύξησης των νέων θέσεων εργασίας και της απασχόλησης, πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων.


Στοιχείο υπ' αριθμόν 4:

Κοινή Υπουργική Απόφαση, υπ' αριθμ. 6.1714/5.1504, 15-02-2016 (ΦΕΚ Β' 424, 22-02-2016)
Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020.
https://www.docdroid.net/kPBsACd/kya-koinwfelous-fek424-22022016-1.pdf.html

 Από αυτήν επικαλούμαστε το παρακάτω απόσπασμα από το άρθρο 1:
Άρθρο 1, Πλαίσιο ένταξης
1.2. Η Δράση αυτή αποσκοπεί:
α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίων ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας
β) στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων,
γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών
δ) στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.|


 Επίσης, επικαλούμαστε και το παρακάτω απόσπασμα από το άρθρο 2:


Άρθρο 2 Στόχος της Δράσης − Αντικείμενο − Διάρκεια
2.1. Η Δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα.


 Έτσι, αποδεικνύουμε ότι και τα Κοινωφελή Προγράμματα αποβλέπουν στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Στοιχείο υπ' αριθμόν 5:
Εγκύκλιος, Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804, 29-09-2015, Υπουργού Εργασίας, Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας, με την ένδειξη "ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ", προς Υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων της Χώρας, με ΘΕΜΑ:
Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69 Α΄).

https://www.docdroid.net/LY4x56o/-29-09-2015.pdf.html


Στοιχείο υπ' αριθμόν 6:
Εγκύκλιος, Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.3095/61, 21-02-2017, Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας, προς τους Δήμους της Χώρας, αλλά και προς τη Διαδικτυακή Κοινότητα "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ", με ΘΕΜΑ:
Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων σε εργαζόμενους ΑμεΑ σε Κοιν.Σ.Επ..
https://www.docdroid.net/wmSTILo/-13-4331-2015-.pdf.html


 Τέλος, μπορείτε να
επικαλεστείτε και το άρθρο 4 του ν. 2690/1999 (Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις), στην περίπτωση που έχει παρέλθει η προθεσμία των πενήντα ημερών και δεν έχετε λάβει καμία απάντηση από την Υπηρεσία Πρόνοιας.

Αρθρο 4. Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση.

1. α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων.


Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

©Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Προνοιακό Επίδομα Βαριάς Αναπηρίας στο Τέκνο Θανόντος Συνταξιούχου που λαμβάνει και το ΕΚΑΣ

 
Σε ερώτημα, που είχαμε στείλει στο Υπουργείο Εργασίας, λάβαμε απάντηση, στην οποία παρατηρήσαμε το εξής:  

  Η απάντηση από το Υπουργείο Εργασίας έγινε μέσω Ειδικού Συμβούλου, γνωστού από την ιδιότητά του ως πρώην Γενικός Γραμματέας στην
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).
  Αρχικά, το ερώτημά μας είχε προωθηθεί από το Γραφείο του Υπουργού Επικρατείας "Καθημερινότητα". Στη συνέχεια, η "Καθημερινότητα" έλαβε την απάντηση, την οποία μας προώθησε αυτούσια, αλλά προς μεγάλη μας έκπληξη, διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε σαφήνεια, ενώ όμως το ερώτημά μας ήταν πολύ απλό, περιεκτικό και σύντομο.

 Στον τρόπο διατύπωσης της απάντησης πιθανόν να υπάρχει κάποιος δισταγμός, φανερή απουσία ευθείας απάντησης στο απλό ερώτημά μας, θα τολμούσαμε ακόμα να πούμε πως φαίνεται να είναι "Εκ του πλαγίου ή εκ του ασφαλούς", τρόπος όμως που πιστεύουμε ότι δεν αρμόζει στον συμπαθέστατο πρώην Γενικό Γραμματέα της ΕΣΑμεΑ και νυν
Ειδικό Σύμβουλο Αναπηρίας της Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 Ελπίζουμε να κάνουμε λάθος στις εκτιμήσεις μας, γι' αυτό δημοσιεύουμε το ερώτημα και την απάντηση και οι αναγνώστες μας μπορούν να κρίνουν από μόνοι τους.

 Στο τέλος, δίνουμε τη δική μας ερμηνεία καθώς θεωρούμε ότι η απάντηση είναι θετική ως προς το ερώτημά μας, ακόμα κι αν δεν διατυπώνεται με ξεκάθαρο τρόπο.

Βεβαίως, παραθέτουμε και τα επιχειρήματά μας.

 

 Αθήνα, 28/05/2017

Προς:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α.
Υπόψιν:
- Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, αξιότιμον κύριο, Δ. Γ. ΚΑΡΕΛΛΑ,
- Διευθυντή της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ
- ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Υπόψη κυρίου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ
Κοινοποίηση: Συνήγορος του Πολίτη

ΕΡΩΤΗΜΑ με ΘΕΜΑ: Οικονομική Ενίσχυση Βαριάς Αναπηρίας και ΕΚΑΣ στα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου.

  Αξιότιμοι κύριοι,
έχοντας λάβει υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ 108 Β'), όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση Π4γ/Φ225/οικ.2866/95 (ΦΕΚ 629, τ.Β'), καθώς και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την Εγκύκλιο Π3α/Φ.32/3226, 13-09-2001, σας θέτουμε το παρακάτω ερώτημα:


Τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη θανάτου λόγω της αναπηρίας τους, ίση ή μικρότερη της οικονομικής ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας, δικαιούνται αυτή την παροχή (επίδομα βαριάς αναπηρίας) εφόσον λαμβάνουν και το ΕΚΑΣ;


Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης
Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»
_____________________________________________________________________

21/06/2017, λάβαμε την εξής απάντηση:

Αριθμός Θέματος: #4338


Αγαπητέ Κ. Ανδρέα Μπαρδάκη,
Σας επισυνάπτουμε την απάντηση του Γραφείου της Αν.Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης:


"Στο άρθρο 2 της π. 4γ/φ225/οικ.2866/95 (ΦΕΚ 629,τ.β΄) το οποίο αντικαθιστά το εδάφιο 2 της παρ. β του άρθρου2 της 149/φ225/161/89 απόφασης ως εξής:


«Στα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα τα οποία λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή σύνταξη, προσαύξηση ή άλλου είδους οικονομική παροχή για την αναπηρία τους, ίση ή μικρότερη της προβλεπόμενης από την απόφαση αυτή, καταβάλλεται στο δικαιούχο ολόκληρο το χορηγούμενο από την απόφαση αυτή επίδομα.»


Σχετική εγκύκλιο έχει εκδόσει η Γεν. Διεύθυνση Πρόνοιας π3α/φ.32/3226/13.9.2001 του υπουργείου Υγείας. Ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης γίνεται επί του καθαρού ποσού της Συνταξιοδοτικής πράξης του ασφαλιστικού φορέα που χορήγησε τη σύνταξη.


Στο άρθρο 92 του Ν. 4387/2016/ΦΕΚ2169/τ.β΄καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης του ΕΚΑΣ όπως παρ.1α που δεν απαιτείται όριο ηλικίας για τους ανάπηρους καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω του θανόντα γονέα. Επίσης στην παρ. 2γ αναφέρεται το ύψος του δικαιούμενου ποσού αυτών που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη και στο τέλος της παραγράφου που αναφέρει ότι στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου τα ποσά του ΕΚΑΣ επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης που προβλέπεται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα."

»Με εκτίμηση,
Χρήστος Νάστας
Ειδικός Σύμβουλος αναπηρίας της Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην προσπάθεια βελτίωσης της καθημερινότητας όλων μας.
Με εκτίμηση,
Η ομάδα της Καθημερινότητας

_____________________________________________________________________

http://3.bp.blogspot.com/-YXq2wvE12FI/VLGMHnrTdCI/AAAAAAAAA5s/KhTyCiFHpQ4/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82%2B%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82%2Bsmall.jpgΤο "κλειδί" στην απάντησή τους ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, καθώς δεν αναφέρεται στην εγκύκλιο Π3α/Φ.32/3226, 13-09-2001, είναι αυτό το σημείο:

«Ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης γίνεται επί του καθαρού ποσού της Συνταξιοδοτικής πράξης του ασφαλιστικού φορέα που χορήγησε τη σύνταξη.»

Επιπλέον, μπορούμε να προσθέσουμε την εξής παρατήρηση:
ΤΟ ΕΚΑΣ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ, καθώς με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4387/2016 έχουν εξηγηθεί οι λόγοι:


«Το Ε. Κ. Α.Σ. αποτελεί μία μη ανταποδοτικού χαρακτήρα προνοιακή παροχή, που χορηγείται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης (πλην του Ο.Γ.Α.) και αποσκοπεί στην ενίσχυση του εισοδήματος των χαμηλοσυνταξιούχων και στη διασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης. Από την θέσπισή του με το άρθρο 20 του ν. 2434/1996 (Α'188), για πρώτη φορά με τον παρόντα νόμο, και δεδομένου του προνοιακού του χαρακτήρα, η καταβολή του επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον Κρατικό Προϋπολογισμό και συναρτάται με την συνδρομή στο πρόσωπο του συνταξιούχου συγκεκριμένου ορίου ηλικίας (προκειμένου για συνταξιούχους γήρατος και θανάτου, πλην των δικαιοδόχων τέκνων) και εισοδηματικών κριτηρίων, τα οποία προκύπτουν από το εκκαθαριστικό της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους.»

Έτσι, μπορούμε πλέον με βεβαιότητα να ισχυριστούμε ότι:

Το τέκνο που έγινε συνταξιούχος θανάτου, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ, όταν το καθαρό ποσό της σύνταξής του είναι ίσο ή μικρότερο του ύψους του προνοιακού επιδόματος βαριάς αναπηρίας, τότε το δικαιούται (το επίδομα βαριάς αναπηρίας) ανεξάρτητα αν λαμβάνει ΕΚΑΣ ή όχι, διότι το ΕΚΑΣ δεν αποτελεί σύνταξη ούτε και οικονομική ενίσχυση που οφείλεται στην αναπηρία του.


http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία


Στις 13 Απριλίου 2017, μας κοινοποίησε ο Συνήγορος του Πολίτη νέο ερώτημα που έθεσε στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Α.Α.Δ.Ε. όσον αφορά τη σωστή φορολογική μεταχείριση των προνοιακών επιδομάτων για ΑμεΑ.

Πλέον, αναμένεται ξεκάθαρη απάντηση ως προς ποιον κωδικό πρέπει να αναγράφονται, ενδεχομένως και οδηγίες προς τους Δήμους για το αν πρέπει να τα ανεβάζουν μαζί με τις βεβαιώσεις αποδοχών στο Taxisnet.

  Οι απαντήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών και από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δυστυχώς καθυστερούν, ενώ η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις λήγει σε λιγότερο από έναν μήνα, πράγμα που αποδεικνύει έλλειψη ενδιαφέροντος για την ευάλωτη κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία, ας ελπίσουμε όχι και την απαξίωση του θεσμού του Συνήγορου του Πολίτη.


Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα Τηλ: 2131306600 Φαξ: 2107292129
4 Απριλίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 216774/15325/2017
Πληροφορίες: Ευανθία Μπενέκου (τηλ.:2131306831)
Προς
1) Υπουργείο Οικονομικών
2) Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας
Τμήμα Α΄
Καρ.Σερβίας 10, 10184 - ΑΘΗΝΑ

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία

 Αξιότιμοι κύριοι,
Με το υπ’αρ.πρωτ. 216774/26544/18.07.2016 έγγραφό μας, το οποίο σας απευθύναμε στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπ’αρ.φακ. 216774/07.07.2016 αναφοράς του κ. Ανδρέα Μπαρδάκη, θέσαμε υπόψη σας το ζήτημα της φορολογικής αντιμετώπισης προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε ανασφάλιστα άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα ζητήσαμε να διευκρινιστεί αν τα επιδόματα αυτά αποτελούν συναφή ποσά σε σχέση με το εξωιδρυματικό επίδομα, συνεπώς αν αποτελούν ή όχι εισόδημα και, αναλόγως, πώς πρέπει να δηλώνονται στις φορολογικές δηλώσεις.

 Με το υπ’αρ.πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1123096 Α 1123096 ΕΞ 2016 απαντητικό σας έγγραφο επισημάνατε ότι:
Α.) Σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013 το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες, εμπίπτει στις κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις που απαλλάσσονται από το φόρο.
Β) Ότι η ΠΟΛ 1094/2015 εγκύκλιος διαταγή της Γεν. Γραμ. Δημοσίων Εσόδων, αφορά ποσά που καταβάλλονται έκτακτα και δεν αποτελούν εισόδημα, δεν έχουν δηλαδή περιοδικότητα, μόνιμη πηγή προέλευσης και δε συνιστούν τακτική εκμετάλλευση της πηγής αυτής. Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο «τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση -βοήθημα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένους, άτομα με ψυχωτικές παθήσεις, άστεγους, άπορους, άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ), από το Δημόσιο, ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς (π.χ.  Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., οργανισμούς, ιδρύματα, κοινωφελείς περιουσίες του N. 4182/2013, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λπ.), δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος του άρθρου 7 και επομένως δεν φορολογούνται» .
Γ) Ότι με την έναρξη ισχύος του Ν. 4172/2013 έπαψαν να ισχύουν όλες οι κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι που είχαν εκδοθεί κατ’εξουσιοδότηση του Ν. 2238/1994, συνεπώς και το υπ’αρ. Δ12Α 1117818 ΕΞ2013 έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο επιδόματα που δεν συγκέντρωναν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος αλλά συνιστούσαν κοινωνικές-προνοιακές παροχές μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, έπρεπε να αντιμετωπίζονται από τη φορολογική δήλωση ως ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα.

 Ωστόσο, ο αναφερόμενος κ. Μπαρδάκης, καθώς και μεγάλος αριθμός ατόμων με αναπηρίες, οι οποίοι είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων, επανήλθαν σε συνέχεια της ανωτέρω απάντησής σας διαμαρτυρόμενοι στο Συνήγορο του Πολίτη ότι και πάλι, δεν δόθηκαν με αυτή επαρκείς και σαφείς διευκρινίσεις ως προς τη φύση των προνοιακών αυτών επιδομάτων.

 Συγκεκριμένα επισημαίνουν ότι, μετά την ΠΟΛ 1149/20.06.2013 εγκύκλιο σχετικά με την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες για την αντιμετώπιση των προνοιακών επιδομάτων για ΑμεΑ στη φορολογική δήλωση.

 Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, όσα επιδόματα - βοηθήματα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας και χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, δεν αναγράφονται στον ωδικό 659-660 και δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς.

 Ως εκ τούτου, διατυπώνουν την ανάγκη να δοθούν σαφείς οδηγίες στους Δήμους σχετικά με το πώς δηλώνονται τα κοινωνικά βοηθήματα σε ΑμεΑ, καθώς έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, άλλοι Δήμοι να δηλώνουν τα ποσά στους κωδικούς 619-620 (εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο) ενώ άλλοι να θεωρούν ότι δεν πρέπει να δηλωθούν καθόλου, καθώς δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος. Τονίζουν ως εκ τούτου ότι πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω ποια είναι τα συναφή με το εξωιδρυματικό επίδομα ποσά. Ειδικότερα ζητούν να ξεκαθαριστεί πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται φορολογικά τα ακόλουθα κοινωνικά βοηθήματα, τα οποία χορηγούνται από τους Δήμους :

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Βαριάς Αναπηρίας
(ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528 ΦΕΚ Β 1189 2013)
Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων.
(ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10803/527 ΦΕΚ Β 965 2013)
Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική στέρηση
(ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531 ΦΕΚ Β 965 2013)
Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που πάσχουν από συγγενή αιμολυτική αναιμία (Μεσογειακή - δρεπανοκκυταρική -  μικροδρεπανοκκυταρική κλπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κλπ.)
(ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530 ΦΕΚ Β 1271 2013)
Επίδομα τετραπληγίας-παραπληγίας
ΥΑ Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095 ΦΕΚ Β 1594 2002)
Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας
(ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529 ΦΕΚ Β 1189 2013)
Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση
ΥΑ Γ4α/Φ224/ΟΙΚ{ 1434 ΦΕΚ Β 441 1984
Χορήγηση επιδόματος κίνησης
(ΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483 ΦΕΚ Β 1313 2008)

Οι ενδιαφερόμενοι υπογραμμίζουν το γεγονός ότι η προσμέτρηση των επιδομάτων αυτών στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα, είχε σαν αποτέλεσμα να απολέσουν πολλά ΑμεΑ σημαντικές φορολαπαλλαγές.

  Τα ανωτέρω ερωτήματα έχουν τεθεί απευθείας και στις υπηρεσίες σας ήδη από τις αρχές Μαρτίου, όπως προκύπτει από τον κατάλογο αποδεκτών των σχετικών αιτημάτων που δέχτηκε ο Συνήγορος του Πολίτη.

 Δεδομένου του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος για το θέμα αυτό από μεγάλη κατηγορία φορολογουμένων που παράλληλα ανήκουν σε μια από τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, παρακαλούμε να θερμά να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις στα ανωτέρω ερωτήματα.

 Εν αναμονή της ανταπόκρισής σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Ευανθία Σαββίδη
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
Κοινοποίηση: Κο Ανδρέα Μπαρδάκη


Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας με τον Συνήγορο του Πολίτη, λάβαμε ενημέρωση ως εξής:

26 Μαΐου 2017
Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων

Αγαπητέ κύριε Μπαρδάκη,

Σε συνέχεια των από 09.05.2017 και 17.05.2017 ηλεκτρονικών σας μηνυμάτων καθώς και της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας της 24ης Μαΐου 2017, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν υπήρξε ακόμη ανταπόκριση από το Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο υπ’αρ.πρωτ. 216774/15325/04.04.2017 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη.

Η Αρχή, κατά πάγια πρακτική, δικαιολογεί στη Διοίκηση εύλογο χρόνο για την ανταπόκριση στα έγγραφά της. Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει παρέλθει ο χρόνος αυτός, παρά ταύτα προτιθέμεθα να επανέλθουμε άμεσα με υπομνηστική επιστολή, η οποία θα σας κοινοποιηθεί.

Με εκτίμηση,
Ε.Μπενέκου
______________________________________________________

Στις 6 Ιουνίου 2017 ο ΣτΠ έστειλε Υπομνηστικό Έγγραφο, ως εξής:

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία

ΥΠΟΜΝΗΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Αξιότιμοι κύριοι,

   Με το παρόν επανερχόμαστε για να σας υπενθυμίσουμε το υπ’αρ.πρωτ. 216774/15325/04.04.2017 έγγραφό μας σχετικά με την υπ’ αριθμ. φακ. 216774/07.07.2016 αναφορά του κυρίου Ανδρέα Μπαρδάκη, με αντικείμενο τη φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε ανασφάλιστα άτομα με αναπηρία.
  Με το ανωτέρω έγγραφο είχαμε επισημάνει την ανάγκη παροχής περαιτέρω διευκρινίσεων ως προς τη φύση των επιδομάτων αυτών καθώς και την ανάγκη παροχής συγκεκριμένων οδηγιών για την αντιμετώπισή τους στη φορολογική δήλωση. Ζητήσαμε επίσης να αποσαφηνιστεί ποια είναι τα συναφή με το εξωιδρυματικό επίδομα ποσά καθώς και πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται φορολογικά συγκεκριμένα κοινωνικά βοηθήματα δεδομένης της διαφορετικής πρακτικής μεταξύ των Δήμων ως προς τη δήλωσή τους.  
Καθώς δεν υπήρξε μέχρι σήμερα καμία εξέλιξη επί του θέματος, για το οποίο έχει εκδηλωθεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέσω αναφορών στο Συνήγορο του Πολίτη, και εν όψει της επικείμενης λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, παρακαλούμε θερμά για την ανταπόκρισή σας το συντομότερο δυνατόν.  
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας. 
                                                                                                                                Με εκτίμηση,

Ευανθία Σαββίδη
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη   

Συνημμένο:
Το υπ’αρ.πρωτ. 216774/15325/04.04.2017 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη
Κοινοποίηση: Κύριο Ανδρέα Μπαρδάκη

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Aθήνα, 13 Μαΐου 2017
Προς  όλους  τους παρακάτω  αποδέκτες:

 - Βουλευτή Λαρίσης, αξιότιμο κύριο, Κωνσταντίνο Μπαργιώτα
Kbargio12@gmail.com
k.bargiotas@parliament.gr
kbargio@yahoo.gr
- Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
info@hcs.gr
 - Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
htsinfo@otenet.gr
- Eλληνική Aντικαρκινική Eταιρεία
info@cancer-society.gr
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
axanthos@parliament.gr
mpantazopoulou@moh.gov.gr
exarMseis@moh.gov.gr
Υπόψιν:
-Υπουργού Υγείας, αξιότιμου κυρίου, ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟΥ
- Πανταζοπουλου Μ.

- ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Υπόψιν υπουργού, αξιότιμου κυρίου, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ
ypep.co@ypep.gr
kathimerinoMta@ypep.gr

* Το προωθήσαμε επίσης σε:
- Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
Υπόψιν αξιότιμου κυρίου, Παναγιώτη Μπεχράκη,
Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου της Ελλάδας.

- Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων
Υπόψιν καθηγητή, κυρίου Θεόφιλου Ρόζενμπεργκ,
επικεφαλής του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

  Αξιότιμοι κύριοι,
όπως γνωρίζετε, στις 13-2-2017, εκδόθηκε η εγκύκλιος Α4γ/Γ.Π./οικ.10790 από το Υπουργείο Υγείας, με θέμα ΘΕΜΑ: : «Εφαρμογή του Νόμου 4419/2016(ΦΕΚ Α` 174) εθνικό μέτρο προσαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ για τα προϊόντα καπνού και άλλα συναφή προϊόντα αναφορικά με χρήση και κατανάλωση αυτών».

  Σε αντίθεση όμως με την προηγούμενη εγκύκλιο, Αρ. Πρωτ: ΔΥΓ6/Γ.Π. οικ. 3399, 14/01/2014, παραλείπει την παρ. 4 του άρθρου 81 του Νόμου 4172/2013 περί αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας όπως έχουν ανατεθεί από τις 23.09.2013 στην ελληνική αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).
  Επειδή, όπως καταλαβαίνετε, για να μπορέσει να εφαρμοστεί μια νομοθεσία θα πρέπει οι οδηγίες που δίνονται να περιλαμβάνουν πλήρως τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και οπωσδήποτε να ενεργείται έλεγχος από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κι επειδή το θέμα αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας,

Για τους παραπάνω λόγους ΑΙΤΟΥΜΑΙ:
1) 'Οπως επανεκτιμηθεί το περιεχόμενο της εγκυκλίου Α4γ/Γ.Π./οικ.10790, 13-2-2017, Υπουργείου Υγείας .

2)
Να συμπεριληφθεί η βασική διάταξη της παρ. 4, του άρθρου 81, Ν.4172/2013, βάσει της οποίας έχουν ανατεθεί οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες ελέγχου στην ελληνική αστυνομία.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα ήθελα να με ενημερώσετε για ποιον λόγο δεν έχει συμπεριληφθεί στην εγκύκλιο η ανωτέρω διάταξη.

3) Σημαντική Επισήμανση:
  Σας επισυνάπτουμε την ηλεκτρονική αλληλογραφία με την υπηρεσία "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ" από το γραφείο του Υπουργού Επικρατείας, κυρίου Αλέξανδρου Φλαμπουράρη, η οποία μας είχε απαντήσει ότι η εν λόγω εγκύκλιος
είναι σε συμφωνία με την ΚΥΑ υπ' αριθμόν 104720 (ΦΕΚ 1315/τ.Β/25-8-10).
(Αριθμός Θέματος: #2835)

  Όμως, στην ίδια ΚΥΑ, υπ' αριθμόν 104720 (ΦΕΚ 1315/τ.Β/25-8-10), στηρίχτηκε και η προηγούμενη εγκύκλιος Αρ. Πρωτ: ΔΥΓ6/Γ.Π. οικ. 3399, 14/01/2014, με θέμα «Εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους», στην οποία φαίνεται ξεκάθαρα  ότι λαμβάνει υπόψη της και τον Νόμο 4172/2013.
 Συγκεκριμένα, αναφέρει:
«Σας επισημαίνουμε το νομοθετικό πλαίσιο πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος στους κλειστούς δημόσιους χώρους και την αναγκαιότητα πιστής εφαρμογής του για την προστασία της δημόσιας υγείας (σχετ.2,3,4,5). Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 65 του Ν. 3918/2011 (σχετ. 6) και της παρ. 4 του άρθρου 81 του Νόμου 4172/2013 (σχετ. 7) περί αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας όπως έχουν ανατεθεί από τις 23.09.2013 στην ελληνική αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).»
  Σ' αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι  ο νόμος 4172/2013 είναι μεταγενέστερος της ΚΥΑ υπ' αριθμόν 104720 (ΦΕΚ 1315/τ.Β /25-8-10) και η νεότερη εγκύκλιος Α4γ/Γ.Π./οικ.10790, 13/02,2017 - την οποία καταγγέλλουμε, - έχει την υποχρέωση να λάβει υπόψη της ολόκληρο το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του Ν.4172/2013, άρθρο 81, έτσι όπως κάνει η προηγούμενη από αυτήν εγκύκλιος.

 Δεν είναι δυνατόν μία εγκύκλιος να λαμβάνει υπόψη της ολόκληρο το νομοθετικό πλαίσιο και η αμέσως επόμενη από αυτήν, με το ίδιο περιεχόμενο, να λαμβάνει μόνο ένα μέρος του και μάλιστα προ-ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου!
 
 Θέλω να πιστεύω προς πρόκειται για ατυχή παράλειψη και όχι περί σκόπιμης επιλογής  και  πως το λάθος θα αποκατασταθεί με την κατάλληλη παρέμβαση εκ μέρους σας.

Ελληνικό Πανεπιστήμιο
 
 Για όλους τους παραπάνω  λόγους ζητάω  να δείτε σε βάθος το θέμα, καθώς  χρειάζεται να εφαρμοστεί  η νομοθεσία περί απαγόρευσης καπνίσματος στους Δημόσιους χώρους.

«Το κάπνισμα γίνεται ανεκτό ακόμη και σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Στα νοσοκομεία και στα χειρουργεία μας. Ορισμένοι γιατροί καπνίζουν μπροστά στους ασθενείς τους» Καθηγητής Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, επικεφαλής του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

  Είναι μοναδικό το φαινόμενο στην ελληνική πολιτεία να βλέπουμε τους καπνιστές να καπνίζουν σε κύριους ή βοηθητικούς χώρους εντός των νοσοκομείων, εντός των ιατρείων, εντός των σχολείων, εντός των πανεπιστημίων, εντός των εργασιακών χώρων, εντός των καταστημάτων, εντός των αθλητικών χώρων κι εντός των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επειδή δεν εφαρμόζεται αποτελεσματικός έλεγχος ούτε και αποτελεσματική αστυνόμευση.


 Παρακαλώ πολύ για την άμεση παρέμβασή σας καθώς και για μια υπεύθυνη ενημέρωση για το πώς προτίθεστε να ενεργήσετε αποτελεσματικά για να εφαρμοστεί ο αντικαπνιστικός νόμος, καθώς από τη συστηματική παραβίασή του πλήττεται η δημόσια υγεία.

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,
 Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»
«Επειδή είμαι εναντίον της βίας, κάθε είδους βίας, είμαι και εναντίον της βίας που ασκούν οι καπνιστές, υποχρεώνοντας τους μη καπνιστές να εισπνέουν τον καπνό τους. Το παθητικό κάπνισμα επιβαρύνει σοβαρά την υγεία. Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι καπνιστές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον καρκίνο των πνευμόνων, την αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή το έμφραγμα – αλλά ΜΟΝΟ για τον εαυτό τους». Νίκος Δήμου
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 21/12/2008

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

Ελέγχοντας αν εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία για το ΑΣΕΠ

 Σε επικοινωνία που είχε μαζί μας η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ από το γραφείο του Υπουργού Επικρατείας, κυρίου Αλέκου Φλαμπουράρη, μας συνέστησε να στείλουμε ερωτήματα και στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, πράγμα που ομολογουμένως δεν είχαμε σκεφτεί.
Αθήνα, 16 Απριλίου 2017

Προς:
- Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

- ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Υπόψη κυρίου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ

- Συνήγορο του Πολίτη

- Ε.Σ.Α.μεΑ. (Εθνική Συνοποσπονδία Ατομων με Αναπηρία)

ΘΕΜΑ: Τρία σημαντικά ερωτήματα που αφορούν τις προσλήψεις των ΑμεΑ μέσω του ΑΣΕΠ

Aξιότιμοι κύριοι,
  κατόπιν επικοινωνίας με το Υπουργείο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - η οποία είναι σε εξέλιξη, - σας αποστέλλουμε τρία (3) σημαντικά ερωτήματα, όσον αφορά τις προσλήψεις της κατηγορίας ΑμεΑ (ευπαθής ομάδα) στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190/1994, όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε από τον ν. 4440/2016, έχοντας ως επιθυμία να λυθούν οι απορίες μας και παράλληλα να σας επιστήσουμε την προσοχή καθώς το θέμα αφορά τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.


 Όπως ήδη γνωρίζετε, ο ν.4440/2016, με το άρθρο 25, παρ.1 τροποποίησε την παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 έτσι ώστε να συμπεριληφθούν νέα μέτρα και πολιτικές που θα προστατεύουν ουσιαστικά την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους, όπως ισχύει και για άλλες ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού.

  Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 10, άρθρο 25, ν.4440/2016, προβλέφθηκε ότι:
"10. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6 ,7 και 8 ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»

  Κατόπιν τούτου, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, η οποία ορίζει ως δικαιολογητικό για τις περιπτώσεις αναπηρίας την απόφαση (πιστοποιητικό) από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) καθώς και τα πιστοποιητικά κρίσης αναπηρίας από τις υγειονομικές επιτροπές των στρατιωτικών και των σωμάτων ασφαλείας (ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ, κτλ.), τα οποία αρκούν να είναι σε ισχύ (κατά τον χρόνο της αίτησης στο ΑΣΕΠ), σε αντίθεση όμως με την περίπτωση ανάπηρου τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, στο οποίο απαιτείται να έχει κριθεί με ισόβια αναπηρία.

  Ως εκ τούτου, δημιουργούνται τρία (3) ερωτήματα, τα οποία παρακαλούμε να μας απαντήσετε αιτιολογημένα.

1. Για ποιον λόγο η Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, κατά συνέπεια και οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, δεν λαμβάνουν υπόψη τους την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου του ΑΣΕΠ (Ν.2190/1194), στο οποίο αναφέρεται: «5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις για τα προστατευόμενα άτομα (ν. 1648/1986), όπως εκάστοτε ισχύουν.» (Βλέπε ν. 2643/1998 "Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κ.α.".), έτσι ώστε να υπάρχει ως προϋπόθεση η χρονιότητα στην πάθηση καθώς και η εγγραφή στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ;
Δεν θα έπρεπε οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ να λαμβάνουν υπόψη τους και την εν λόγω παράγραφο 5, του άρθρου 14, ν.2190/1194, εφόσον παραπέμπει στις ειδικές διατάξεις για τα ΑμεΑ κι εφόσον είναι σε ισχύ;

2. Για ποιον λόγο υπάρχει αυτή η διάκριση, στην Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, κατά συνέπεια και στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, ως προς το στοιχείο της ισόβιας αναπηρίας, μεταξύ του τρίτεκνου γονέα με ανάπηρο τέκνο και μεταξύ ενός μη τρίτεκνου γονέα που έχει ανάπηρο τέκνο ή συγγενή ατόμου με αναπηρία (αφού για την πρώτη περίπτωση απαιτείται ισόβια αναπηρία ενώ για τη δεύτερη όχι); Έχετε ελέγξει αν αυτή η διάκριση είναι σύννομη ή όχι;

3. Επειδή σύμφωνα με τις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, η οποίες ορίζουν τη διάρκεια ισχύος του δικαιολογητικού αναπηρίας το αργότερο έως τη λήξη προθεσμίας για την αίτηση στο ΑΣΕΠ, ευνόητο είναι να προκύψουν διορισμοί ακόμα και ατόμων στα οποία η αναπηρία τους θα έχει πάψει να υφίσταται κατά τον χρόνο διορισμού τους, από ποιο ακριβώς σημείο του νομοθετικού πλαισίου ορίζεται ή προκύπτει ότι ακόμα και τα άτομα με βραχεία διάρκεια αναπηρίας ή οι συγγενείς τους μπορούν να διορίζονται ως μόνιμοι τακτικοί υπάλληλοι στο Δημόσιο;
Αν δεν ορίζεται τέτοιο πράγμα, τότε με ποιον τρόπο θα αποφευχθεί να συμβεί καταστρατήγηση στις προσλήψεις, ή το να μην δημιουργηθούν μεγάλης εκτάσεως γραφειοκρατικά προβλήματα , τα οποία θα επιφέρουν καθυστέρηση στις προσλήψεις των ατόμων με μόνιμες αναπηρίες κι επιπλέον δημόσιο κόστος;

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/