Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Συνταξιούχοι ΑμεΑ Δημοσίου που παίρνουν το επίδομα λοχαγού. 2η επιστολή.


Αν θέλετε να στείλετε κι εσείς την επιστολή μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας μέσα στο κελί, την αποθηκεύετε και την επισυνάπτετε στο email. Συνίσταται η χρήση της ιδιότητας ως μέλος της ομάδας "Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ", καθώς και η αναγραφή των στοιχείων επικοινωνίας, βέβαια, δεν είναι υποχρεωτικό.

Email αποστολής:
thfotiou@parliament.gr, anypkal@yeka.gr, ypep.co@ypep.gr, amea@yeka.gr, esaea@otenet.gr, gdp@yeka.gr

Email κοινοποίησης:
expol@glk.gr, gramsxkrpol@synigoros.gr, seedd@seedd.gr

Προς:

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Υπόψιν Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρίας Θεανώς Φωτίου
thfotiou@parliament.gr
anypkal@yeka.gr

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Υπόψιν Γενικού Γενικού Διευθυντή & Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας
gdp@yeka.gr

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α.
Υπόψιν Διευθυντή και Γραμματέα της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ
amea@yeka.gr

- ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Απευθυνόμαστε για πρώτη φορά)
Υπόψιν κου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ
ypep.co@ypep.gr

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Υπόψιν προέδρου, κ. Ι. Βαρδακαστάνη
esaea@otenet.gr

Κοινοποίηση:
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
expol@glk.gr

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
gramsxkrpol@synigoros.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
seedd@seedd.gr

ΘΕΜΑ: Δεύτερη στη σειρά επιστολή με συγκεκριμένο αίτημα για το θέμα των συνταξιούχων Δημοσίου που λαμβάνουν το επίδομα ανικανότητας.

Από τις 16 Αυγούστου 2016 και τις επόμενες ημέρες, πολλά άτομα με αναπηρία, είχαμε ξεκινήσει μια μαζική αποστολή ηλεκτρονικών επιστολών με την επιστολή που μπορείτε να διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο και να ενημερωθείτε με όλα τα σχετικά έγγραφα http://logistis-amea.blogspot.gr/2016/08/blog-post_16.html για το θέμα των συνταξιούχων που λαμβάνουν το επίδομα λοχαγού, επειδή η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας αρνιόταν οποιαδήποτε από τις ειδικές οικονομικές ενισχύσεις που προβλέπονται για την αναπηρία τους.

Κανένας φορέας δεν μπήκε στον κόπο να μας απαντήσει!

Από πρόσφατο έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προκύπτει ότι οι συνταξιούχοι αναπηρίας (δημοσίου) δικαιούνται το προνοιακό επίδομα που τους αντιστοιχεί, επειδή το επίδομα λοχαγού αποδείχτηκε ότι δεν αποτελεί "οικονομική ενίσχυση".

Η διάταξη είναι η ίδια για κάθε αναπηρία, όμως το υπουργείο Εργασίας έλαβε υπόψη του το έγγραφο του ΓΛΚ και εξέδωσε οδηγία μόνο για τους θαλασσαιμικούς και τις συναφείς με την αναιμία παθήσεις, επειδή έλαβε υπόψη του μόνο το αίτημα από τον σύλλογό τους, ενώ για τους παραπληγικούς που είχαν στείλει κι εκείνοι με τη σειρά τους, προκειμένου να τους καταβάλλεται ολόκληρο το επίδομα παραπληγίας (και όχι το 1/2 του ποσού) δεν φαίνεται να τους έχει απαντήσει.

Ως πολίτες του ελληνικού κράτους ζητάμε οι νόμοι της Ελλάδος να εφαρμόζονται όπως προβλέπουν, χωρίς να γίνονται διακρίσεις μεταξύ των κατηγοριών αναπηρίας.

Επομένως, το Υπουργείο Εργασίας οφείλει να εκδώσει άμεσα σαφείς οδηγίες άρσης του μέτρου για όλες τις οικονομικές ενισχύσεις που δίνονται σε ΑμεΑ, καθώς επίσης να καταβάλλει στους δημοσίους συνταξιούχους με παραπληγία, που λαμβάνουν το επίδομα λοχαγού, το 1/2 (ήμισυ) του εξωιδρυματικού (παραπληγικού) επιδόματος ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ!

Για όλους τους παραπάνω λόγους, αιτούμαι:

1. Από τη Δημόσια Διοίκηση (όλοι οι αρμόδιοι φορείς στους οποίους απευθύνεται αυτή η επιστολή),
όπως με ενημερώσετε για τις άμεσες ενέργειες που προτίθεστε να πάρετε σε σχέση με τα παραπάνω και ειδικά για το θέμα των συνταξιούχων παραπληγικών Δημοσίου.

2. Από τον Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), κ. Ι. Βαρδακαστάνη,
όπως με ενημερώσετε για τις άμεσες ενέργειες που προτίθεται να πάρει η Ε.Σ.Α.μεΑ

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,
Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Μη σύννομη "εισοδηματικοποίηση" των κοινωνικών βοηθημάτων που καταβάλλονται σε ΑμεΑΑθήνα 25 Νοεμβρίου 2016  

Προς Συνήγορο του Πολίτη,


Κοινοποίηση:

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Υπουργείο Εργασίας/Γενική Γραμματεία Πρόνοιας.

  ΘΕΜΑ: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε.

/ Μη σύννομη "εισοδηματικοποίηση" των κοινωνικών βοηθημάτων που καταβάλλονται σε ΑμεΑ.

  Σε συνέχεια της  υπ’ αρ. φακ. ΧΧΧ/2016 αναφορά μας, έχοντας λάβει υπόψη την απάντηση με αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α1123096 ΕΞ 2016, 19-08-2016, που έστειλε η Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, της Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε. στον Συνήγορο του Πολίτη, μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί ότι:
  Δεν δίνονται επαρκώς οι απαραίτητες διευκρινίσεις, ούτε έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που είχαμε θέσει αρχικώς, με τις επιστολές μας στη Διοίκηση, αρκετοί από εμάς τους πολίτες που έχουν αναπηρίες.

  Στο σημείο της απαντητικής επιστολής της Γ.Γ.Δ.Ε. και συγκεκριμένα εκεί που αναφέρεται: «Σημειωτέον ότι με την παράγραφο 25 του άρθρου 72 του ίδιου νόμου επισημάνθηκε ότι από την έναρξη ισχύος του Ν.4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994, συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόμου, ήτοι και του αριθμού Δ12Α 1117818 ΕΞ2013 εγγράφου.»,
επιθυμούμε να τονίσουμε ότι χρειάζεται να λάβουμε υπόψη και την εγκύκλιο  
ΠΟΛ.1149/20.6.2013 με ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, οικονομικού έτους 2013», την οποία προσθέσαμε, ως επιπλέον αρχείο, στις 17/08/2016, για την αναφορά μας, υπ’ αρ. φακ. ΧΧΧ/2016, στον Συνήγορο του Πολίτη.

  Συγκεκριμένα,
σ' αυτήν αναφέρονται τα εξής:
«1. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται, σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, σε όλα τα εισοδήματα, ακόμη και τα απαλλασσόμενα, εκτός από τις εξαιρέσεις που ρητά ορίζονται στην παράγραφο αυτή.
Όσα από τα επιδόματα - βοηθήματα αποτελούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ εισόδημα, ακόμη κι αν απαλλάσσονται της φορολογίας, δηλώνονται υποχρεωτικά στον κωδικό 659-660 της δήλωσης (έντυπο Ε1) με βάση τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4110/2013 και συνεπώς υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις του ΚΦΕ, συγκεκριμένα την παραγρ. 5 του άρθρου 6, αποτελούν εισόδημα απαλλασσόμενο της φορολογίας οι συντάξεις αναπήρων πολέμου, το εξωιδρυματικό επίδομα, η ισόβια σύνταξη, το επίδομα πολύτεκνων, το ΕΚΑΣ, το επίδομα επικίνδυνης εργασίας.
  Αντίθετα, όσα επιδόματα - βοηθήματα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας, χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, δεν αναγράφονται στον συγκεκριμένο κωδικό της δήλωσης και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς.
  Παραδείγματα επιδομάτων που σύμφωνα με την θέση της Διοίκησης δεν αποτελούν εισόδημα, είναι το διατροφικό επίδομα, το επίδομα τυφλότητας, το επίδομα τοκετού, τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπευσοθεραπείας, αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κλπ.»


  Το στοιχείο όμως που την καθιστά σημαντική είναι ότι απορρέει από τον Ν.3986/2011, διότι:

α) Εξακολουθεί να ισχύει ουσιαστικά (για τα προνοιακά) και για το φορολογικό έτος 2015, ως η μοναδική οδηγία (από πλευράς Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης) που έχει δοθεί για την αντιμετώπιση των προνοιακών επιδομάτων για ΑμεΑ στη φορολογική δήλωση, παρ' όλο που αναφέρεται στο οικονομικό έτος 2013, επειδή καμία από τις επόμενες σχετικές εγκυκλίους δεν αναφέρεται στα προνοιακά επιδόματα για ΑμεΑ, παρά μόνο ένα δελτίο τύπου. Έκτοτε, δεν έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την αναγραφή των προνοιακών επιδομάτων.

β) Η θέση της Διοίκησης για την έννοια των επιδομάτων-βοηθημάτων, από πλευράς εισοδήματος, επαναλαμβάνεται και μάλιστα κατονομάζονται κάποια από αυτά.

  (Όσον αφορά την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, για το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, ισχύει το άρθρο 43Α, Ν.4172/2016, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 και έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα).

  Από τα παραπάνω, εκτιμούμε, χωρίς πρόθεση να διεκδικούμε το αλάθητο, ότι η ΠΟΛ.1149/2013 δεν περιλαμβάνεται στις εγκυκλίους που καταργούνται από την παρ.25 του άρθρου 72, του Ν.4172/2013, το οποίο επεσήμανε ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών στην απάντηση που έδωσε κι έτσι έρχεται σε πλήρης αντίθεση με αυτά που αναφέρει το
Δελτίο Τύπου της Γ.Γ.Δ.Ε., στις 12/04/2016, για το οποίο ερωτήθηκε ο Υπουργός και πιο ειδικά έρχεται σε αντίθεση μ' αυτό το σημείο που αναφέρει:
«Τα προνοιακά επιδόματα των ΑμεΑ συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, αλλά δεν απαλλάσσονται απαραίτητα και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013.»

  Επομένως, εφόσον έχουμε παλαιότερη θέση της Διοίκησης, που αυτή τη φορά απορρέει από τον Ν. 3986/2011 και ισχύει ως οδηγία αναγραφής στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των προνοιακών επιδομάτων για ΑμεΑ, όσον αφορά την εισφορά αλληλεγγύης και για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2015, γιατί η Γ.Γ.Δ.Ε. δεν μας δίνει μια ξεκάθαρη θέση που να μην στηρίζεται στη λογική ενός Δελτίου Τύπου, αλλά που να στηρίζεται μοναδικά στις διατάξεις και στη νομοθεσία;

   Επίσης, η Γ.Γ.Δ.Ε. στην απάντησή της στον Σ.τ.Π. αναφέρει: «Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος δίνουν την έννοια του εισοδήματος αποκλειστικά και μόνο για την εφαρμογή των σχετικών φορολογικών διατάξεων. Επομένως, το θέμα ποια εισοδήματα θα ληφθούν υπόψη για τη χορήγηση οποιασδήποτε άλλης φοροελάφρυνσης ή του εκάστοτε επιδόματος ή παροχής ανήκει στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας ή του φορέα που τα χορηγεί.»

  Έτσι όμως, η
Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, της Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε.  φαίνεται να μεταθέτει την ευθύνη για την επιλογή των απαλλασσόμενων ή μη εισοδημάτων στους Δήμους και στη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, ξεχνώντας όμως ότι τα λογιστήρια των Δήμων, που χορηγούν τα προνοιακά κοινωνικά βοηθήματα για ΑμεΑ, ακολουθούν την οδηγία ΠΟΛ. 1274/30-12-2015 της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, της Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε. (!), στην οποία προβλέπεται, όσον αφορά την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, η περίπτωση υπ΄αριθμ. 40, δηλαδή:  Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους (!)

 Έτσι, είχαμε το εξής παράδοξο φαινόμενο:
 Κάποιοι Δήμοι ερμήνευσαν υποκειμενικά ότι τα κοινωνικά βοηθήματα που δίνονται σε ΑμεΑ έπρεπε να δηλωθούν με την περίπτωση αρ. 40, καταλήγοντας έτσι να προδηλωθούν τα ποσά αυτά στους κωδικούς 619-620 της φορολογικής δήλωσης του ΑμεΑ, ενώ άλλοι Δήμοι ερμήνευσαν ότι δεν έπρεπε να δηλώνονται αυτά τα ποσά καθόλου εφόσον τα κοινωνικά βοηθήματα δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος.
 
 Επίσης, το απαντητικό έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε. καταλήγει ως εξής: «Τέλος, ατομικές λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα φορολογουμένων δίνουν οι Δ.Ο.Υ. που έχουν τη χωρική ή καθ' ύλην αρμοδιότητα και για θέματα ελέγχου η αρμόδια για τον έλεγχο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος υπηρεσία.»

  Όμως, το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ΑμεΑ που έχουν δηλωθεί αυτόματα στις φορολογικές τους δηλώσεις τα κοινωνικά βοηθήματα που λαμβάνουν από τους Δήμους, στους μη κατάλληλους κωδικούς 619-620, με αποτέλεσμα να ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, χωρίς σύννομη βάση, αυτά τα ποσά που δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος (εφόσον ως εισόδημα
ορίζεται  το περιοδικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση μιας διαρκούς πηγής, η οποία συνίσταται είτε σε κεφάλαιο, είτε σε εργασία είτε και στα δυο), δημιουργεί τα εξής αποτελέσματα:
 Έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου οι φορολογούμενοι χάνουν τη φοροαπαλλαγή του ΕΝΦΙΑ, επιβαρύνονται άδικα με Εισφορά Αλληλεγγύης, χάνουν το οικογενειακό επίδομα στήριξης, τρίτεκνων και πολυτέκνων, χάνουν το ΕΚΑΣ, καθώς και άλλες κοινωνικές παροχές που δίνονται σε φτωχούς, ανασφάλιστους κτλ., αφού με την παραπάνω τακτική το εισόδημά τους ξεπερνάει τα απαιτούμενα εισοδηματικά κριτήρια που προϋποθέτουν αυτές οι παροχές.
  Το πρόβλημα αυτό τα άτομα με αναπηρίες δεν γνωρίζουν πως να το αντιμετωπίσουν αφού δεν έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης της φορολογικής τους δήλωσης (δεν μπορούν να επέμβουν στους κωδικούς 619-620), επίσης οι Δήμοι δεν έχουν μια σαφέστατη οδηγία για το ποια είναι τα συναφή ποσά που καταβάλλονται σε αναπήρους και οι Δ.Ο.Υ. επίσης δεν έχουν μια σαφή οδηγία που να ξεκαθαρίζει για το πως πρέπει να αντιμετωπίζονται φορολογικά όλα τα παρακάτω κοινωνικά βοηθήματα που δίνονται ως προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων από τους Δήμους στα ΑμεΑ:

 
1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528/2013 (ΦΕΚ 1189 Β')]
 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
 α) άτομα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα που λόγω σοβαρής σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ασθένειας ή αναπηρίας έχουν ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω β) άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, τα οποία είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα και έχουν ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, ανεξαρτήτως του διατροφικού επιδόματος γ) άτομα με διαβήτη τύπου 1, ινσουλινοεξαρτώμενο, τα οποία είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα και έχουν ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω

2] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/2013 (ΦΕΚ 965 Β')]
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
α) άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω και δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30 β) άτομα με σύνδρομο Down, με συνοδό βαριά νοητική υστέρηση και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω γ) άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός), με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω

3] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ - AIDS [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530/2013 (ΦΕΚ 1271/ Β')]
 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
 α) άτομα με μεσογειακή αναιμία, θαλασσαιμία, αιμοσφαιρινοπάθεια, δρεπανοκυτταρική αναιμία -ομόζυγο δρεπανοκυτταρική αναιμία -, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία. Για όλες τις παραπάνω παθήσεις απαιτείται ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω β) άτομα με αιμορροφιλία Α, αιμορροφιλία Β, συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις. Για όλες τις παραπάνω παθήσεις απαιτείται ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω. γ) άτομα με Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS), με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.
 
4] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ [άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. αρ.Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095/2002 (ΦΕΚ 1594 Β')]
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
 α) άτομα με παράλυση των άνω και κάτω άκρων (τετραπληγία-τετραπάρεση) με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ή με παράλυση των κάτω άκρων (παραπληγία-παραπάρεση) με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, λόγω νόσου ή βλάβης (προσδιορισμός αυτής) [άρθρο 1 ν.1140/1981] β) άτομα με νόσο ή πάθηση ή βλάβη (προσδιορισμός αυτής) που έχει επιφέρει αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, αντίστοιχης μορφής με την παράλυση των άνω και κάτω άκρων (τετραπληγία-τετραπάρεση), ή παράλυση των κάτω άκρων (παραπληγία-παραπάρεση), λόγω μη αναστρέψιμης βλάβης του νωτιαίου μυελού ή των ριζών ή των μυών (ρητή αναφορά στην ανάλογη κατηγορία) [άρθρο 22 παρ.5 ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α')] γ) άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67%, προερχόμενο από ακρωτηριασμό (ανεξαρτήτως του σημείου του ακρωτηριασμού ή του αριθμού των ακρωτηριασμένων μελών) [άρθρο 21 ν.3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α')]
 
5] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΩΦΩΣΗΣ - ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10803/527/2013 (ΦΕΚ 965 Β')]
 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
 α) άτομα με κώφωση - βαρηκοΐα, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ηλικίας μέχρι 18 ετών, καθώς και οι μεγαλύτεροι των 65 ετών β) άτομα με κώφωση - βαρηκοΐα, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, από 19 - 25 ετών, που πάσχουν ταυτόχρονα με την κώφωση - βαρηκοΐα και από άλλη χρόνια σωματική, πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη γ) άτομα με κώφωση - βαρηκοΐα, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, από 19 - 25 ετών, που φοιτούν σε σχολεία, κατώτερες, μέσες ή ανώτερες τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ, ή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης κ.λπ.

6] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ [Κ.Υ.Α. Δ29α/Φ.32/ Γ.Π.οικ.10806/ 529/2013 (ΦΕΚ 1189 Β'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν.4331/2015] ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
 Άτομα των οποίων πιστοποιείται η οπτική αναπηρία - αναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω

7] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ [Γ4α/Φ.224/οικ.1434/1984 (ΦΕΚ 441 Β')]
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Άτομα με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας 0 έως 18 ετών, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω

8] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ [άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. αρ.Π3α/ Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/2008 (ΦΕΚ 1313 Β') και άρθρο 16 ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α')] ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
α) άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω β) άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω γ) άτομα με παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

  Μετά απ' όλα τα παραπάνω, εκτιμούμε ότι η άμεση επέμβαση από τον Συνήγορο του Πολίτη είναι επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να προστατευτούν τα νόμιμα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, καθώς χρειάζεται:

α)
Να δοθούν σαφείς οδηγίες από τη Διοίκηση προς όλους τους εμπλεκόμενους κι αρμόδιους φορείς.

 β) Να δοθούν γενικές λύσεις από τη Γ.Γ.Δ.Ε. (και όχι ατομικές από τις Δ.Ο.Υ.) για το πως θα διορθωθούν οι φορολογικές δηλώσεις, όπως και το να αποκατασταθούν οι απώλειες των παροχών και των φορο-ελαφρύνσεων που δημιουργήθηκαν από τη μη σύννομη "εισοδηματικοποίηση" των ανωτέρω κοινωνικών βοηθημάτων.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Δημιουργός και διαχειριστής της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού
υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»© Ανδρέας Μπαρδάκης
(Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

Twitter


Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

ΚΕ.Π.Α. Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Αυτό το άρθρο αποτελεί το Α' μέρος από ένα ολόκληρο κεφάλαιο με θέμα:
ΚΕ.Π.Α. ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΑΙΤΗΣΗ, ΕΞΕΤΑΣΗ, ΠΡΟΣΦΥΓΗ.


Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Φίλοι μου, γεια σας!

Σ' αυτό το άρθρο θα δούμε όλη τη διαδικασία που απαιτείται όταν περνάμε από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Καταρχάς, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όταν ζητάμε μια οικονομική παροχή θα πρέπει να έχει προηγηθεί αίτηση στον φορέα που την παρέχει.

Παραδείγματα:

- Για προνοιακό επίδομα, πρώτα υποβάλλουμε αίτημα στην Πρόνοια ή σε ΚΕΠ κι έπειτα υποβάλλουμε αίτημα στο ΚΕ.Π.Α.

- Για σύνταξη ή για εξωιδρυματικό, πρώτα υποβάλλουμε αίτημα στον ασφαλιστικό φορέα (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ) και μετά υποβάλλουμε αίτημα στο ΚΕ.Π.Α.

Διαδικασία, από πού ξεκινάμε;

Ξεκινάμε πάντα από τον ιατρό της κύριας πάθησής μας, προκειμένου να μας συντάξει:

α) Τον Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας, τον οποίο κατεβάζουμε από εδώ:
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ-ΚΕΠΑ-.pdf

Τον εκτυπώνουμε και τον δίνουμε στον ιατρό. Υπόψιν ότι έναν και μόνο έναν Εισηγητικό Φάκελο χρειαζόμαστε, συμπληρωμένο από τον ιατρό της κύριας πάθησης για να τον υποβάλλουμε στο ΚΕ.Π.Α.

β) Ιατρική Γνωμάτευση
Χρειάζεται να έχουμε ιατρική γνωμάτευση από κάθε ιατρό που μας εξετάζει. Πρέπει να φαίνονται όλες οι παθήσεις που μπορεί να έχουμε.

Γνήσιο υπογραφής
Ο Εισηγητικός Φάκελος θα πρέπει να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του ιδιώτη ιατρού, μπορεί να θεωρηθεί και από τον ιατρικό σύλλογο. Όταν συμπληρώνεται από ιατρό νοσοκομείου τότε μπαίνει η σφραγίδα του νοσοκομείου. Στο νοσοκομείο αιτούμαστε τη γνωμάτευση και τον Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας από τη Γραμματεία (Πρωτόκολλο).

Ιατρός που να μας καταλαβαίνει
Χρειάζεται προσοχή στη σύνταξη του Εισηγητικού Φακέλου, καθώς αποτελεί το "Α και το Ω" για την Υγειονομική Επιτροπή που θα μας εξετάσει, γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία να σας τον συντάξει ένας ιατρός με τον οποίο επικοινωνείτε καλά, για να τον προσέξει όπως πρέπει, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Δύο σε ένα...
Αν ο ιατρός έχει γνωματεύσει μέσα στον Εισηγητικό Φάκελο και πιστεύει ότι δεν χρειάζεται να συντάξει και ιατρική γνωμάτευση τότε μην διστάσετε να του πείτε να αναγράψει στον Εισηγητικό Φάκελο ότι "επέχει και θέση ιατρικής γνωμάτευσης", διαφορετικά μπορεί στα ΚΕ.Π.Α να σας ζητήσουν να φέρετε οπωσδήποτε και ιατρική γνωμάτευση.

Χρονική ισχύ
Θα πρέπει ο Εισηγητικός Φάκελος Αναπηρίας και οι ιατρικές γνωματεύσεις να έχουν εκδοθεί εντός τετραμήνου.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Για τον Εισηγητικό Φάκελο

Μπορείτε να επισυνάψετε στον Εισηγητικό Φάκελο αυτές που εσείς θεωρείτε ως τις πιο σημαντικές.
Να ξέρετε ότι έχετε δικαίωμα να επισυνάψετε ό,τι θέλετε στον Εισηγητικό Φάκελο, π.χ. ένα απαλλαχτικό από το στρατό, τις προηγούμενες αποφάσεις από ΚΕ.Π.Α. (πολύ σημαντικό) ή από άλλες υγειονομικές επιτροπές, ένα πιστοποιητικό μακρόχρονης νοσηλείας, κτλ.

Για να έχουμε μαζί μας
Τις υπόλοιπες εξετάσεις, συνταγές, παλαιότερες γνωματεύσεις, και ειδικά τις ακτινογραφίες, αξονικές, μαγνητικές βιοψίες, MRL, triplex, ΗΜΓ, ΗΚΓ, ιατρικές πράξεις, εργαστηριακές εξετάσεις, κ.λ.π., θα τις έχετε εσείς, για να τις παρουσιάσετε οπωσδήποτε στους ιατρούς της υγειονομικής επιτροπής την ημέρα που θα εξεταστείτε.

Τέλος Α' μέρους
Σ' αυτό το σημείο έχουμε έτοιμο τον Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας και είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο βήμα, το οποίο είναι να πάμε να υποβάλλουμε αίτηση στο ΚΕ.Π.Α για να εξεταστούμε από την Υγειονομική Επιτροπή προκειμένου να μας προσδιορίσει ποσοστό, διάρκεια αναπηρίας κ.τ.λ.
Η συμπλήρωση της αίτησης θα συνεχιστεί στο επόμενο άρθρο μας.


Τηλεφωνική επικοινωνία για θέματα ΚΕΠΑ
- 210 5215386
- 210 5215385
από 8.30π.μ.-10.30π.μ. και 13.30μ.μ.-15.30μ.μ.
(Δ/νση Αναπηρίας του ΙΚΑ )


© Ανδρέας Μπαρδάκης
(Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)
Δημιουργός/διαχειριστής της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

Twitter


Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Πρόταση για δημιουργία ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας (για ΑμεΑ)

Προς:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Υπόψιν:

- Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κας Θεανώς Φωτίου
thfotiou@parliament.gr, anypkal@yeka.gr

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Υπόψη Γενικού Γενικού Διευθυντή & Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας
gdp@yeka.gr

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α.
Υπόψη Διευθυντή και Γραμματέα της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ
amea@yeka.gr

ΘΕΜΑ: Πρόταση για δημιουργία ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Προνοιας (για ΑμεΑ)
Αξιότιμη κα Υπουργέ, αξιότιμοι κύριοι,
Ονομάζομαι Ανδρέας Μπαρδάκης και είμαι ιδρυτής και διαχειριστής διαδικτυακής κοινότητας με ακτιβιστική δράση υπέρ των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) η οποία αριθμεί αρκετές χιλιάδες μέλη.
https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Έχοντας λάβει υπόψη τα ερωτήματα και τις αναφορές που έχουμε από τα μέλη της ομάδας μας, καθώς επίσης τις εντελώς διαφορετικές πληροφορίες που παρέχουν οι Δήμοι (αρκετά συχνά, ακόμα και στις ιστοσελίδες που διαθέτουν), διαπιστώνουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα που αποδεικνύουν ότι ακόμα δεν υπάρχει αποτελεσματική ενημέρωση για τα επιδόματα που δίδονται σε Άτομα με Αναπηρία, από την Πρόνοια.

Επειδή σκοπός της ομάδας μας είναι να ενισχύσουμε κάθε προσπάθεια που γίνεται υπέρ της εξυπηρέτησης και των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, θεωρήσαμε σκόπιμο να σας κάνουμε την εξής πρόταση:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ από τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, για τα ΑμεΑ, στην οποία θα υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται οι συμπολίτες μας με αναπηρίες και οι υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων της χώρας.

Στην ιστοσελίδα θα περιλαμβάνονται:

1. Όλο το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο, κωδικοποιημένο μετά τις πιο πρόσφατες διατάξεις που αφορούν όλα τα προνοιακά επιδόματα για ΑμεΑ (Νόμους, αποφάσεις, εγκυκλίους).

2. Σαφείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες για τους δικαιούχους, με παραδείγματα:
Π.χ.: Σε ποιες ειδικές περιπτώσεις δικαιούνται ή όχι προνοιακό επίδομα οι άμεσα ασφαλισμένοι, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, συνταξιούχοι-τέκνα θανόντος, άνεργοι, υπερήλικες, δικαιούχοι άλλων επιδομάτων κ.λ.π.

3. Σε ποιες περιπτώσεις δικαιούνται ή όχι προνοιακό επίδομα οι οφειλέτες ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών ή ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο.

4. Περιγραφή της διαδικασίας αίτησης, των απαραίτητων δικαιολογητικών, των προθεσμιών, της διαδικασίας παραπομπής σε ΚΕ.Π.Α. για εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές, ποιοι δικαιούνται παραπεμπτικό κ.τ.λ.

5. Στοιχεία επικοινωνίας για παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες.

Με αυτή την πρόταση, ευελπιστούμε ότι ίσως καταφέρουμε να προσθέσουμε κι εμείς ένα μικρό λίθο στη συνεισφορά για την υποστήριξη στην αναπηρία.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.


Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης
Δημιουργός και διαχειριστής της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

Κοινοποίηση:
- Πολιτικό Γραφείο της Ευρωβουλευτού κας Κωνσταντίνας Κούνεβα
- κα Κατερίνα Πολύζου, Δημοσιογράφος, στην ΕΡΤ Χανίων
- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:
 Στις 7 Οκτωβρίου 2016, λάβαμε απάντηση από το γραφείο της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, ως εξής:

«Κύριε Μπαρδάκη, σας ευχαριστούμε για την επιστολή σας με προτάσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών της Γ.Γ. Πρόνοιας, προκειμένου να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο οι συμπολίτες μας με αναπηρία.
Σας γνωρίζουμε ότι, τις έχουμε λάβει υπόψη στα πλαίσια της επεξεργασίας που ήδη έχουμε ξεκινήσει, για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας.


Γραφείο Αν. Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θ. Φωτίου»


Έχουμε προωθήσει την απάντηση στην κα Κωνσταντίνα Κούνεβα καθώς μας είχε ζητήσει να την ενημερώσουμε επειδή παρακολουθεί τα πράγματα με μεγάλο ενδιαφέρον.

Να ξέρετε ότι μια επίσημη απάντηση από γραφείο υπουργού έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.
Την έχουμε προωθήσει και στην Ε.Σ.Α.με.Α.


© Ανδρέας Μπαρδάκης
(Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)
Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

Twitter


Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΙΧ από ΑμεΑ με ΑΠΑΛΛΑΓΗ από το ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι ανάπηροι Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης για προσωπική χρήση, εφόσον:
*
α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών,
β) εμφανίζουν κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
γ) εμφανίζουν κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας, συνολικά, 67% από τα οποία 40%, τουλάχιστον, στο ένα κάτω άκρο,
δ) έχουν ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%,
ε) είναι νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%,
στ) πάσχουν από αυτισμό,
ζ) πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή αιμορροφιλία,
η) πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς μεταμοσχευμένοι.

Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ιατρικής γνωμάτευσης των οικείων Υγειονομικών Επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Από τη γνωμάτευση θα πρέπει να προκύπτει ρητά η αντιστοίχιση των ανωτέρω παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α' 166) με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που ορίζονται στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η πάθηση να χαρακτηρίζεται «δια βίου».

Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης χορηγείται για επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβικά εκατοστά. Κατ' εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω δικαιούνται απαλλαγή για αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2650 κυβικά εκατοστά και οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% δικαιούνται αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 3650 κυβικά εκατοστά.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους ταξινόμησης (30% για τα πάνω από 1650 κυβικά εκατοστά και μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά και 58% για τα πάνω από 2000 κυβικά εκατοστά).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210 69.87.502 έως 505.


Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
 

* Οι περιγραφές των παθήσεων από τη ΓΓΔΕ είναι γενικευμένες.
Περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτές θα βρείτε στους πίνακες από το παλαιότερο άρθρο, εδώ:

Απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης, τέλη κυκλοφορίας και χορήγηση Δελτίου στάθμευσης ΑμεΑ

Διαβάστε περισσότερα: http://logistis-amea.blogspot.com/2014/09/blog-post.html#ixzz4LhBFQwak

© Ανδρέας Μπαρδάκης
(Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)
Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»
http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

Twitter


Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Τα άπορα ΑμεΑ ακόμα πληρώνουν παράβολο στα ΚΕ.Π.Α., παρά τον Ν.4331/2015


Αθήνα 24/09/2016

 Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Υπόψιν:
- ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  g.katrougkalos@parliament.gr
- Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
κυρίας Θεανώς Φωτίου
thfotiou@parliament.gr, anypkal@yeka.gr
- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Υπόψη Γενικού Γενικού Διευθυντή & Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας
gdp@yeka.gr
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α.
Υπόψη Διευθυντή και Γραμματέα της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ
amea@yeka.gr

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Υπόψιν:
- ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΙΚΑ
admika@ika.gr
- ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΙΚΑ sub1ika@ika.gr, sub2ika@ika.gr, sub3ika@ika.gr
- ΓΕΝΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ANAΠHPIAΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤHΣ EPΓAΣIAΣ  diefanap@ika.gr

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

Υπόψιν προέδρου, κ. Ι. Βαρδακαστάνη esaea@otenet.gr


ΘΕΜΑ: «Δεν εφαρμόζεται η Κατάργηση παραβόλου για την εξέταση σε ΚΕ.Π.Α. στα άπορα ΑμεΑ που πλέον δεν προμηθεύονται με βιβλιάριο απορίας»

 Αξιότιμοι κύριοι,
όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 3 του Ν.4331/2015 η υποχρέωση καταβολής παραβόλου για την εξέταση από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. καταργήθηκε.
 Ωστόσο, ενώ εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας το έγγραφο με Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804, 29-09-2015, με ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69 Α΄) στο οποίο προβλέπεται:
Άρθρο 3
: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου « Κατάργηση παραβόλου για την εξέταση σε ΚΕ.Π.Α. για ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας» από την δημοσίευση του νόμου καταργείται η υποχρέωση καταβολής παραβόλου για την εξέταση από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α., εκτός των ανασφαλίστων και των απόρων και για όσους ζητούν τη χορήγηση προνοιακού επιδόματος αναπηρίας καθώς και για τυχόν επανεξετάσεις ήδη χορηγηθέντων προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας.
Στο ανωτέρω δε άρθρο αναφέρεται επίσης ότι: « Οι υπηρεσίες χορήγησης προνοιακών παροχών αποδίδουν, στο τέλος κάθε εξαμήνου, απολογιστικά στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. το σύνολο των οφειλομένων ποσών για τα παραπεμπόμενα από αυτές περιστατικά που εξετάζονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., βάσει σχετικών καταστάσεων που τους γνωστοποιούνται από τα αρμόδια ΚΕ.Π.Α..»

  Στην πράξη, όμως, η Διοίκηση του ΙΚΑ δεν έχει δώσει κάποια οδηγία στους υπαλλήλους των ΚΕ.Π.Α., οι οποίοι δεν ξέρουν πως να πράξουν εφόσον η πιο σχετική οδηγία που ακολουθούν είναι αυτή που τους δόθηκε με το γεν. έγγραφο της Διοίκησης του ΙΚΑ, Π51/14 22-05-2013, με θέμα: «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)», η οποία δεν ανταποκρίνεται πλέον στα σύγχρονα δεδομένα, αν παραβλέψουμε και τα σοβαρά λάθη που εμπεριέχει στις προϋποθέσεις που αναφέρει για τα προνοιακά επιδόματα (εσφαλμένα ποσοστά αναπηρίας κτλ), όπως σας είχαμε ενημερώσει τον Απρίλιο του 2015.
Δείτε περισσότερα εδώ:  http://logistis-amea.blogspot.gr/2015/04/2012.html

  Πιο συγκεκριμένα, στο έγγραφο του ΙΚΑ αναφέρεται:
«Στις περιπτώσεις απόρων πολιτών που αιτούνται πιστοποίηση αναπηρίας
για την καταβολή προνοιακής παροχής, απαιτείται η προσκόμιση
Βιβλιαρίου Απορίας σε ισχύ, αντίγραφο του οποίου αρχειοθετείται στον
ιατρικό φάκελο.»
  Εφόσον όμως, μετά την εφαρμογή του Ν. 4368/2016, άρθρο 33  και συγκεκριμένα από 1/8/2016 που εφαρμόζονται οι Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας  δεν εκδίδονται πλέον  βιβλιάρια απορίας, αφού οι άποροι μπορούν κι έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μόνο με το ΑΜΚΑ τους, πολλοί  άποροι συμπολίτες μας, με αναπηρία, υποχρεώνονται άδικα σε πολλές περιπτώσεις να καταβάλλουν το παράβολο των 46,14€ στα ΚΕ.Π.Α.
 
  Για τους παραπάνω λόγους κι επειδή πλέον έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο οι άποροι συμπολίτες μας με αναπηρίες να υποχρεούνται να επιβαρύνονται οικονομικά με το παράβολο των ΚΕ.Π.Α.,
ζητάμε, άμεσα και χωρίς άλλη καθυστέρηση, να πράξετε τα δέοντα για να εφαρμοστεί επιτέλους το άρθρο 3 του Ν. 4331/2015, επειδή έχει ήδη περάσει ένα έτος κι ακόμα καθυστερεί να εφαρμοστεί η διάταξη στο σύνολό της.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Δημιουργός και διαχειριστής της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

 

Κοινοποίηση:
- Συνήγορος του Πολίτη
- Πολιτικό Γραφείο της Ευρωβουλευτού κας Κωνσταντίνας Κούνεβα

Πατήστε εδώ για να ακούσετε τη συνέντευξη στην εκπομπή της κας Κατερίνας Πολύζου

© Ανδρέας Μπαρδάκης
(Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)
Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»
http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

Twitter


Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/