Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
  Επειδή μόλις εκδόθηκε η ΠΟΛ. 1034/2017 δημιουργείται η ανάγκη νέου ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗΣ (μετά την επιστολή που σας στείλαμε στις 8/3/2017) προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στη Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας.
 
 
Επίσης, το παρόν αποτελεί παράλληλο αίτημα προς όλους τους αρμόδιους φορείς να επιληφθούν για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των αναπήρων πολιτών, καθώς αφορά την ορθή αναγραφή των προνοιακών επιδομάτων για ΑμεΑ στη φορολογική δήλωση, επειδή από πέρυσι έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της αδικαιολόγητης προσαύξησης του φορολογητέου εισοδήματος, λόγω της αυτόματης αναγραφής τους, πιθανόν σε εσφαλμένο κωδικό της φορολογικής δήλωσης.
 
 
Αυτή η τακτική όμως επιβάρυνε πολλά ΑμεΑ με εισφορά αλληλεγγύης, με απώλεια της έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ και απώλεια αρκετών κοινωνικών παροχών και βοηθημάτων.
 
  Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα προνοιακά επιδόματα για ΑμεΑ δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, καθώς ο νομοθέτης όταν τα επινόησε δεν είχε σκοπό να αυξήσει το εισόδημα των αναπήρων για λόγους βιοποριστικούς, αλλά για να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες και τα ειδικά έξοδα που δημιουργούν οι αναπηρίες τους.
 
  Είναι επείγον να δοθούν απαντήσεις και οδηγίες για το πως πρέπει να αντιμετωπίζονται στις φορολογικές δηλώσεις, διότι η Α.Α.Δ.Ε. δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι στιγμής αν πρέπει να συνεχίζουν να δηλώνονται στους κωδικούς 781-782, όπως είχε διευκρινίσει με οδηγίες στο παρελθόν, πριν όμως μπει σε εφαρμογή η αυτόματη αναγραφή των εισοδημάτων στο έντυπο φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων (Ε1). Υπόψιν ότι, όταν τα προνοιακά επιδόματα δηλώνονται σε κωδικούς διάφορους των κωδικών 781-782 τότε προστίθενται στο φορολογητέο εισόδημα προσαυξάνοντάς το, δηλαδή «εισοδηματικοποιούνται», ανεξάρτητα του ότι απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος.
 
  Τέλος, ευελπιστούμε στην ευαισθητοποίηση και την προσοχή εκ μέρους όλων των αρμοδίων φορέων, επειδή το θέμα αφορά ευπαθή ομάδα της ελληνικής κοινωνίας μας.


Αθήνα, 12 Μαρτίου 2017
Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Υπόψη Διοικητή, αξιότιμον κύριον, Πιτσιλή Γεώργιο
gov.office@aade.gr

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α’, Β’
d12.b@yo.syzefxis.gov.gr
d12.a@yo.syzefxis.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Υπόψιν υπουργού, αξιότιμον κύριο, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ
ypep.co@ypep.gr
kathimerinotita@ypep.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Υπόψιν Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αξιότιμης κας ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
gram_yp@yeka.gr

Υπόψιν Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αξιότιμης κας ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
anypapasxolisi@yeka.gr
gramanypapasxolisi@yeka.gr

Υπόψιν Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αξιότιμης κυρίας Θεανώς Φωτίου
thfotiou@parliament.gr
anypkal@yeka.gr

ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
gramsxkrpol@synigoros.gr

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
esaea@otenet.gr

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2017

Αγαπητοί κύριοι,
όπως γνωρίζετε και σύμφωνα με την οικονομική επιστήμη, ως εισόδημα εννοούμε το σύνολο των αμοιβών που λαμβάνει κάποιος για τη συμμετοχή του στην παραγωγική διαδικασία.

Για να χαρακτηριστεί κάποιο έσοδο ως εισόδηµα και να υπαχθεί σε φορολογία, απαιτείται να υπάρχουν τα παρακάτω τρία χαρακτηριστικά:

1: Να έχει περιοδικό χαρακτήρα, δηλαδή να επαναλαµβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα

2:
Να έχει µόνιµη πηγή προέλευσης ή όποια µπορεί να συνίσταται, είτε σε κεφάλαιο (ακίνητα - τίτλοι κ.λ.π.),είτε σε εργασία, είτε και τα δύο.

Εδώ να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.2, του Ν.4172/2013, ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων:
α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
γ) εισόδημα από κεφάλαιο και
δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Καθώς επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ίδιου νόμου:
Άρθρο 12
Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
1. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.


3: Να γίνεται εκµετάλλευση της πηγής αυτής (να αποφέρει δηλαδή έσοδα)

  Επίσης, το Υπουργείο Οικονομικών έχει εκφράσει στο παρελθόν, αρκετές φορές, ότι τα προνοιακά επιδόματα που δίνονται σε άτομα με αναπηρία δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, αφού δεν θεωρούνται ούτε αντάλλαγμα παροχής εργασίας, ούτε καρπό περιουσιακών στοιχείων, αλλά κοινωνικές παροχές για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών της αναπηρίας των εν λόγω ατόμων.

Γνωρίζετε, επίσης, ότι τα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία δεν προέρχονται από την εργασία αφού τα προνοιακά επιδόματα δεν αποτελούν ανταποδοτική παροχή, ούτε αποτελούν προϊόν εκμετάλλευσης μόνιμης πηγής προέλευσης (εργασία ή κεφάλαιο).

Στην «ΠΟΛ.1034/2017 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή», δίνονται οδηγίες για τη συμπλήρωση των κωδικών 659-660 ή 619-620, στους οποίους περιλαμβάνεται η περίπτωση:

- Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους και το οποίο συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος όπως περιοδικότητα, μόνιμη πηγή προέλευσης.


Ενώ στις οδηγίες για τους κωδικούς 781-782, περιλαμβάνεται η περίπτωση:

- Λοιπές περιπτώσεις (στις περιπτώσεις αυτές συγκαταλέγονται και ποσά που δεν έχουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος ήτοι δεν υπάρχει περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης και τέτοια μπορεί να είναι οικονομικές ενισχύσεις βοηθήματα που καταβάλλονται έκτακτα, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).


  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ΑΙΤΟΥΜΑΙ από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπως μου δώσει μια σαφής απάντηση, είτε εγγράφως είτε με την έκδοση εγκυκλίου - για πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4172/2013, σε ποιους συγκεκριμένους κωδικούς πρέπει να αναγραφούν οι οικονομικές ενισχύσεις που δίνονται από την Πρόνοια:

1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
 [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528/2013 (ΦΕΚ 1189 Β')]


2] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
 [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/2013 (ΦΕΚ 965 Β')]

3] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ - AIDS
 [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530/2013 (ΦΕΚ 1271/ Β')]

4] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦ/ΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
[άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. αρ.Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095/2002 (ΦΕΚ 1594 Β')]

5] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΩΦΩΣΗΣ - ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
 [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10803/527/2013 (ΦΕΚ 965 Β')]

6] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ
 [Κ.Υ.Α. Δ29α/Φ.32/ Γ.Π.οικ.10806/ 529/2013 (ΦΕΚ 1189 Β'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν.4331/2015]

7] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ
 [Γ4α/Φ.224/οικ.1434/1984 (ΦΕΚ 441 Β')]
8] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
 [άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. αρ.Π3α/ Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/2008 (ΦΕΚ 1313 Β') και άρθρο 16 ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α')]

9]
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας
[Υπουργική Απόφαση Α2γ/5014/19, ΦΕΚ 591 τεύχος Β΄, 18 Αυγούστου 1982]
  Θα σας παρακαλέσω επίσης να μην με παραπέμψετε στη ΔΟΥ για παροχή απαντήσεων, επειδή η Α.Α.Δ.Ε. οφείλει, κάποτε, από την έκδοση του Ν.4172/2013 και μετά, να ξεκαθαρίσει, ακόμα και στις ΔΟΥ, με έκδοση συγκεκριμένης οδηγίας, τους κωδικούς στους οποίους πρέπει να αναγράφονται τα παραπάνω οκτώ επιδόματα.

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»
http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια. https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

ΑΙΤΗΜΑΤΑ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
 
  Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί συγκεκριμένο αίτημα και ερώτημα προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στη Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας.
  Επίσης, αποτελεί παράλληλο αίτημα προς όλους τους αρμόδιους φορείς να επιληφθούν για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των αναπήρων πολιτών, καθώς αφορά την ορθή αναγραφή των προνοιακών επιδομάτων για ΑμεΑ στη φορολογική δήλωση, επειδή από πέρυσι έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της αδικαιολόγητης προσαύξησης του φορολογητέου εισοδήματος, λόγω της αυτόματης αναγραφής τους, πιθανόν σε εσφαλμένο κωδικό της φορολογικής δήλωσης.
  Αυτή η τακτική όμως επιβάρυνε πολλά ΑμεΑ με εισφορά αλληλεγγύης, με απώλεια της έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ και απώλεια αρκετών κοινωνικών παροχών και βοηθημάτων.
  Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα προνοιακά επιδόματα για ΑμεΑ δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, καθώς ο νομοθέτης όταν τα επινόησε δεν είχε σκοπό να αυξήσει το εισόδημα των αναπήρων για λόγους βιοποριστικούς, αλλά για να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες και τα ειδικά έξοδα που δημιουργούν οι αναπηρίες τους.
 Είναι επείγον να δοθούν απαντήσεις και οδηγίες για το πως πρέπει να αντιμετωπίζονται στις φορολογικές δηλώσεις, διότι η Α.Α.Δ.Ε. δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι στιγμής αν πρέπει να συνεχίζουν να δηλώνονται στους κωδικούς 781-782, όπως είχε διευκρινίσει με οδηγίες στο παρελθόν, πριν όμως μπει σε εφαρμογή η αυτόματη αναγραφή των εισοδημάτων στο έντυπο φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων (Ε1). Υπόψιν ότι, όταν τα προνοιακά επιδόματα δηλώνονται σε κωδικούς διάφορους των κωδικών 781-2 τότε προστίθενται στο φορολογητέο εισόδημα προσαυξάνοντάς το, δηλαδή «εισοδηματικοποιούνται», ανεξάρτητα του ότι απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος.
  Τέλος, ευελπιστούμε στην ευαισθητοποίηση και την προσοχή εκ μέρους όλων των αρμοδίων φορέων, επειδή το θέμα αφορά ευπαθή ομάδα της ελληνικής κοινωνίας μας.


Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Προς:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Υπόψη Διοικητή, αξιότιμον κύριον, Πιτσιλή Γεώργιο
gov.office@aade.gr

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α’, Β’
d12.b@yo.syzefxis.gov.gr
d12.a@yo.syzefxis.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Υπόψιν υπουργού, αξιότιμον κύριο, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ
ypep.co@ypep.gr
kathimerinotita@ypep.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Υπόψιν Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αξιότιμης κας ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
gram_yp@yeka.gr

Υπόψιν Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αξιότιμης κας ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
anypapasxolisi@yeka.gr
gramanypapasxolisi@yeka.gr

Υπόψιν Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αξιότιμης κυρίας Θεανώς Φωτίου
thfotiou@parliament.gr
anypkal@yeka.gr

ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
gramsxkrpol@synigoros.gr

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
esaea@otenet.gr
(Το παρόν θα κοινοποιηθεί/προωθηθεί σε συλλόγους για ΑμεΑ, σε ΜΜΕ και σε βουλευτές).

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑΤΑ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:
α) Τα υπ΄ αρ. άρθρα 7 και 14 του Ν.4172/2013, όπως ισχύει.

β)
Την εγκύκλιο ΠΟΛ.1149/20.6.2013 με ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, οικονομικού έτους 2013»

γ) Την
υπ’ αρ. φακ. 216774/2016 αναφορά στον Συνηγορο του Πολίτη που υποβλήθηκε από τον κύριο Ανδρέα Μπαρδάκη, δημιουργό  της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ».

δ)
Την αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1123096 ΕΞ 2016, 19-08-2016, απάντηση που έστειλε η Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, της Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε. στον Συνήγορο του Πολίτη.

ε) Το
Αρ. Πρωτ.: 1924/20.12.2016 έγγραφο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων προς κ. Γ. Πιτσιλή,  Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με θέμα: «Ζητείται επίλυση ζητημάτων που αφορούν στην εφαρμογή του μέτρου της απαλλαγής από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος μισθών και συντάξεων που χορηγούνται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% ή μείωσης φόρου σε άτομα με Π.Α. 67%»

Διαπιστώσαμε ότι:
Δεν δίνονται επαρκώς οι απαραίτητες διευκρινίσεις, ούτε έχουν δοθείσαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που είχαμε θέσει αρχικώς, με τιςεπιστολές μας στη Διοίκηση, αρκετοί από εμάς τους πολίτες που έχουναναπηρίες. Επίσης, δεν έχει δοθεί μια επίσημη οδηγία σχετικά με την ορθή αναγραφή των προνοιακών επιδομάτων που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).
 
  Πιο αναλυτικά, στο σημείο
της απαντητικής επιστολής της Γ.Γ.Δ.Ε. (αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1123096 ΕΞ 2016, 19-08-2016) και συγκεκριμένα εκεί που αναφέρεται: «Σημειωτέον ότι με την παράγραφο 25 του άρθρου 72 του ίδιου νόμου επισημάνθηκε ότι από την έναρξη ισχύος του Ν.4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994, συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόμου, ήτοι και του αριθμού Δ12Α 1117818 ΕΞ2013 εγγράφου.», επιθυμούμε να τονίσουμε ότι χρειάζεται να λάβουμε υπόψη και την εγκύκλιο ΠΟΛ.1149/20.6.2013 με ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, οικονομικού έτους 2013».

 
Πιο συγκεκριμένα, σ' αυτήν αναφέρονται τα εξής:
«1. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται, σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, σε όλα τα εισοδήματα, ακόμη και τααπαλλασσόμενα, εκτός από τις εξαιρέσεις που ρητά ορίζονται στην παράγραφοαυτή. Όσα από τα επιδόματα - βοηθήματα αποτελούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ εισόδημα, ακόμη κι αν απαλλάσσονται της φορολογίας, δηλώνονται υποχρεωτικά στον κωδικό 659-660 της δήλωσης (έντυπο Ε1) με βάση τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4110/2013 και συνεπώς υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις του ΚΦΕ, συγκεκριμένα την παραγρ. 5 του άρθρου 6, αποτελούν εισόδημα απαλλασσόμενοτης φορολογίας οι συντάξεις αναπήρων πολέμου, το εξωιδρυματικό επίδομα, ηισόβια σύνταξη, το επίδομα πολύτεκνων, το ΕΚΑΣ, το επίδομα επικίνδυνηςεργασίας. Αντίθετα, όσα επιδόματα - βοηθήματα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας, χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, δεν αναγράφονται στον συγκεκριμένο κωδικό της δήλωσης και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς.
 Παραδείγματα επιδομάτων που σύμφωνα με την θέση της Διοίκησης δεναποτελούν εισόδημα, είναι το διατροφικό επίδομα, το επίδομα τυφλότητας, τοεπίδομα τοκετού, τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπευσοθεραπείας,αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κλπ.»

  Το στοιχείο όμως
που την καθιστά σημαντική είναι ότι απορρέει από τον Ν.3986/2011, διότι:
α) Εξακολουθεί να ισχύει ουσιαστικά (για τα προνοιακά) και για το φορολογικό έτος 2015, ως η μοναδική οδηγία (από πλευράς Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης) που έχει δοθεί για την αντιμετώπιση των προνοιακών επιδομάτων για ΑμεΑ στη φορολογική δήλωση, παρ' όλο που αναφέρεται στο οικονομικό έτος 2013, επειδή καμία από τις επόμενες σχετικές εγκυκλίους δεν αναφέρεται στα προνοιακά επιδόματα για ΑμεΑ, παρά μόνο ένα δελτίο τύπου. Έκτοτε, δεν έχουν
δοθεί σαφείς οδηγίες για την αναγραφή των προνοιακών επιδομάτων.
β) Η θέση της Διοίκησης για την έννοια των επιδομάτων-βοηθημάτων, από πλευράς εισοδήματος, επαναλαμβάνεται και μάλιστα κατονομάζονται κάποια από αυτά. (Όσον αφορά την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, για το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, ισχύει το άρθρο 43Α, Ν.4172/2016, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 και έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα).

 Από τα παραπάνω, εκτιμούμε,
χωρίς πρόθεση να διεκδικούμε το αλάθητο, ότι η ΠΟΛ.1149/2013 δεν περιλαμβάνεται στις εγκυκλίους που καταργούνται από την παρ.25 του άρθρου 72, του Ν.4172/2013, το οποίο επεσήμανε ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών στην απάντηση που έδωσε κι έτσι έρχεται σε πλήρης αντίθεση με αυτά που αναφέρει το Δελτίο Τύπου της Γ.Γ.Δ.Ε., στις 12/04/2016, για το οποίο ερωτήθηκε ο Υπουργός και πιο ειδικά έρχεται σε αντίθεση μ' αυτό το
σημείο που αναφέρει:
«Τα προνοιακά επιδόματα των ΑμεΑ συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, αλλά δεν απαλλάσσονται απαραίτητα και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των περιπτώσεων δ΄και ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013.»
 
 Επομένως,
εφόσον έχουμε παλαιότερη θέση της Διοίκησης, που αυτή τη φορά απορρέει από τον Ν. 3986/2011 και ισχύει ως οδηγία αναγραφής στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των προνοιακών επιδομάτων για ΑμεΑ, όσον αφορά την εισφορά αλληλεγγύης και για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2015, γιατί η Γ.Γ.Δ.Ε. δεν μας δίνει μια ξεκάθαρη θέση που να μην στηρίζεται στη λογική ενός Δελτίου Τύπου, αλλά που να στηρίζεται μοναδικά στις διατάξεις και στη νομοθεσία;
 
 Επίσης,
η Γ.Γ.Δ.Ε. στην απάντησή της στον Σ.τ.Π. αναφέρει:
«Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος δίνουν την έννοια του εισοδήματος αποκλειστικά και μόνο για την εφαρμογή των σχετικών φορολογικών διατάξεων. Επομένως, το θέμα ποια εισοδήματα θα ληφθούν υπόψη για τη χορήγηση οποιασδήποτε άλλης φοροελάφρυνσης ή του εκάστοτε επιδόματος ή παροχής ανήκει στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας ή του φορέα που τα χορηγεί.»
 Έτσι όμως, η Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, της Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε. φαίνεται να μεταθέτει την ευθύνη για την επιλογή των απαλλασσόμενων ή μη εισοδημάτων στους Δήμους και στη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, ξεχνώντας όμως ότι τα λογιστήρια των Δήμων, που χορηγούν τα προνοιακά κοινωνικά βοηθήματα για ΑμεΑ, ακολουθούν την οδηγία ΠΟΛ. 1274/30-12-2015 της Διεύθυνσης Εφαρμογής
Άμεσης Φορολογίας, της Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε. κι από φέτος την ΠΟΛ. 1025/21-02-2017 της Α.Α.Δ.Ε, στις οποίες προβλέπονται, όσον αφορά την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, η περίπτωση υπ΄αριθμ. 40, δηλαδή: Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους.
 
  Έτσι, είχαμε το εξής παράδοξο φαινόμενο:
Κάποιοι Δήμοι ερμήνευσαν ότι τα κοινωνικά βοηθήματα που δίνονται σε ΑμεΑ έπρεπε να δηλωθούν με την περίπτωση αρ. 40, καταλήγοντας έτσι να προδηλωθούν τα ποσά αυτά στους κωδικούς 619-620 της φορολογικής δήλωσης του ΑμεΑ, ενώ άλλοι Δήμοι ερμήνευσαν ότι δεν έπρεπε να δηλώνονται αυτά τα ποσά καθόλου εφόσον τα κοινωνικά βοηθήματα δεν φέρουν τα εννοιολογικά
χαρακτηριστικά του εισοδήματος.
  Επίσης, το απαντητικό έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε. καταλήγει ως εξής: «Τέλος, ατομικές λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα φορολογουμένων δίνουν οι Δ.Ο.Υ. που έχουν τη χωρική ή καθ' ύλην αρμοδιότητα και για θέματα ελέγχου η αρμόδια για τον έλεγχο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος υπηρεσία.»
  Όμως, το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ΑμεΑ που έχουν δηλωθεί αυτόματα στις φορολογικές τους δηλώσεις τα κοινωνικά βοηθήματα που λαμβάνουν από τους Δήμους, στους μη κατάλληλους κωδικούς 619-620, με αποτέλεσμα να ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ (προστίθενται στο φορολογητέο εισόδημα), πιθανόν χωρίς σύννομη βάση, αυτά τα ποσά που δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος (εφόσον ως εισόδημα ορίζεται το περιοδικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση μιας διαρκούς πηγής, η οποία συνίσταται είτε σε κεφάλαιο, είτε σε εργασία είτε και στα δυο), δημιουργεί τα εξής αποτελέσματα:
 
  Έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου οι φορολογούμενοι χάνουν τη φοροαπαλλαγή του ΕΝΦΙΑ, επιβαρύνονται άδικα με Εισφορά Αλληλεγγύης, χάνουν το οικογενειακό επίδομα στήριξης, τρίτεκνων και πολυτέκνων, χάνουν το ΕΚΑΣ, καθώς και άλλες κοινωνικές παροχές που δίνονται σε φτωχούς, ανασφάλιστους κτλ., αφού με την παραπάνω τακτική το εισόδημά τους ξεπερνάει τα απαιτούμενα εισοδηματικά κριτήρια που προϋποθέτουν αυτές οι παροχές.

 Το συγκεκριμένο πρόβλημα τα άτομα με αναπηρίες δεν γνωρίζουν πως να το αντιμετωπίσουν αφού δεν έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης της φορολογικής τους δήλωσης (δεν μπορούν να επέμβουν στους κωδικούς 619-620), επίσης
οι Δήμοι δεν έχουν μια σαφέστατη οδηγία για το ποια είναι τα συναφή ποσά που καταβάλλονται σε αναπήρους και οι Δ.Ο.Υ. επίσης δεν έχουν μια σαφή οδηγία
που να ξεκαθαρίζει για το πως πρέπει να αντιμετωπίζονται φορολογικά όλα τα παρακάτω κοινωνικά βοηθήματα που δίνονται ως προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων από τους Δήμους στα ΑμεΑ:

1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
 [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528/2013 (ΦΕΚ 1189 Β')]

2] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
 [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/2013 (ΦΕΚ 965 Β')]

3] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ - AIDS
 [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530/2013 (ΦΕΚ 1271/ Β')]

4] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦ/ΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
[άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. αρ.Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095/2002 (ΦΕΚ 1594 Β')]

5] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΩΦΩΣΗΣ - ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
 [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10803/527/2013 (ΦΕΚ 965 Β')]

6] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ
 [Κ.Υ.Α. Δ29α/Φ.32/ Γ.Π.οικ.10806/ 529/2013 (ΦΕΚ 1189 Β'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν.4331/2015]

7] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ
 [Γ4α/Φ.224/οικ.1434/1984 (ΦΕΚ 441 Β')]
8] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
 [άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. αρ.Π3α/ Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/2008 (ΦΕΚ 1313 Β') και άρθρο 16 ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α')]

9]
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας
[Υπουργική Απόφαση Α2γ/5014/19, ΦΕΚ 591 τεύχος Β΄, 18 Αυγούστου 1982]

Μετά απ' όλα τα παραπάνω,
Όπως ήδη γνωρίζετε, η περίοδος των νέων φορολογικών δηλώσεων πλησιάζει και γι' αυτό ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ, με τη διαδικασία του επείγοντος:

1) Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αφού δεν απάντησε επαρκώς στο ερώτημα του Συνήγορου του Πολίτη,
να διευκρινίσει αν τα επιδόματα αυτά αποτελούν ή όχι συναφή ποσά σε σχέση με το εξωιδρυματικό επίδομα, δεδομένου ότι:
α) το εξωιδρυματικό επίδομα έχει σαφώς χαρακτηριστεί ως «επίδομα τύπου σύνταξης» με το υπ’ αρ.πρωτ.Φ7/1342/6-11-81 έγγραφο του Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών,
β) αντιθέτως, στην ΠΟΛ 1094/2015 παρ. 5, διευκρινίζεται ότι τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση-βοήθημα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένους, άτομα με ψυχωτικές παθήσεις, άστεγους, άπορους,
άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ) από το Δημόσιο, ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος του άρθρου 7 του Ν. 4172/13,
 γ) στην ΠΟΛ. 1149/2013, διευκρινίζεται ότι ό
σα από τα επιδόματα - βοηθήματα αποτελούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ εισόδημα, ακόμη κι αν απαλλάσσονται της φορολογίας, δηλώνονται υποχρεωτικά στον κωδικό 659-660 της δήλωσης (έντυπο Ε1) με βάση τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4110/2013 και συνεπώς υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις του ΚΦΕ, συγκεκριμένα την παραγρ. 5 του άρθρου 6, αποτελούν εισόδημα απαλλασσόμενο της φορολογίας οι συντάξεις αναπήρων πολέμου, το εξωιδρυματικό επίδομα, η ισόβια σύνταξη, το επίδομα πολύτεκνων, το ΕΚΑΣ, το επίδομα επικίνδυνης εργασίας. Αντίθετα, όσα επιδόματα - βοηθήματα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας, χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, δεν αναγράφονται στον συγκεκριμένο κωδικό της δήλωσης και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς. Παραδείγματα επιδομάτων που σύμφωνα με την θέση της Διοίκησης δεν αποτελούν εισόδημα, είναι το διατροφικό επίδομα, το επίδομα τυφλότητας, το επίδομα τοκετού, τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπνευσοθεραπείας, αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κλπ.
 
 Όπως ήδη γνωρίζετε, η αναγραφή των ανωτέρω κοινωνικών βοηθημάτων σε κωδικούς διαφορετικούς των 781-782 τα προσθέτει στο φορολογητέο εισόδημα, ανεξάρτητα του ότι απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή τα «εισοδηματικοποιεί».

2) Να εφαρμοστεί πλήρως η ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά τη φορολογική αντιμετώπιση των αναπηρικών επιδομάτων που καταβάλλονται από την Πρόνοια, διασφαλίζοντας ότι δεν γίνεται αυθαίρετη ή μη σύννομη "εισοδηματικοποίησή" τους από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (πρώην Γ.Γ.Δ.Ε.).
3) Να δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες προς όλους τους εμπλεκόμενους κι
αρμόδιους φορείς για την αναγραφή του κατάλληλου κωδικού στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης για τα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται σε ΑμεΑ, όπως επίσης να διευκρινιστούν οι οδηγίες προς τα λογιστήρια των δήμων, ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο να δηλώνονται σε λάθος κωδικούς.
4) Να αποκατασταθούν τα προβλήματα από τυχόν εσφαλμένες αναγραφές αυτόματου τύπου στις προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις, χωρίς αυτό να  επιβαρύνει οικονομικά, σωματικά και ψυχικά τα άτομα με αναπηρία, διότι, αν και εφόσον έχει γίνει εσφαλμένη αναγραφή σε λάθος κωδικούς, αυτή έγινε με αυτόματο τρόπο, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, και δεν τους έχει δοθεί η δυνατότητα να μπορούν να επέμβουν για τη διόρθωσή τους. Ζητάμε να δοθούν γενικές λύσεις από τη Α.Α.Δ.Ε. (και όχι ατομικές από τις Δ.Ο.Υ.) για το πως θα διορθωθούν οι φορολογικές δηλώσεις, όπως και το να αποκατασταθούν οι απώλειες των παροχών και των φορο-ελαφρύνσεων που δημιουργήθηκαν από τυχόν μη σύννομη "εισοδηματικοποίηση" των ανωτέρω κοινωνικών βοηθημάτων.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης
Δημιουργός και διαχειριστής της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού
υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Χρονιότητα στις παθήσεις για προσλήψεις στο Δημόσιο, ΝΑΙ ή ΟΧΙ;


Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2016

Προς:

Αξιότιμη υπουργό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
κυρία ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
olgagerovasili@gmail.com

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ypourgos@ydmed.gov.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Γενικό Διευθυντή, κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ
j.spiliotopoulos@ydmed.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Διευθυντή, κυρία ΡΟΥΦΟΥ ΕΛΕΝΗ
roufou@ydmed.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμηματάρχη, κυρία ΓΑΛΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
s.galani@ydmed.gov.gr

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Υπόψιν προέδρου, κ. Ι. Βαρδακαστάνη
esaea@otenet.gr

Σημαντική επισήμανση για πιθανή νομική παράλειψη και σφάλματος στην Υπουργική Απόφαση, στις 3 Φεβρουαρίου 2017, με θέμα:
« Καθορισμός των δικαιολογητικών – εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6,7 και 8 του αρ. 25 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224).»

  Αξιότιμοι κύριοι, καθώς γνωρίζετε, με την ανωτέρω υπουργική απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά για την εφαρμογή του άρθρου 25, του ν.4440/2016, το οποίο αντικαθιστά την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και προσθέτει παραγράφους 8,9,10 και 11 στο ίδιο άρθρο.

  Καταρχάς, ας μας επιτραπεί η παρατήρηση για το ότι, ο τίτλος του θέματος της ανωτέρω υπουργικής απόφασης δεν αντιστοιχεί με τις υπάρχουσες διατάξεις, καθώς στο άρθρο 25 του ν.4440/2016 δεν υπάρχει παράγραφος 6, 7 και 8.   Προφανώς, από κάποιο σφάλμα της σύνταξης, εννοεί τις αντίστοιχες παραγράφους του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, των διατάξεων δηλαδή που τροποποιούνται και όχι του άρθρου 25 του ν.4440/2016 όπως εσφαλμένα αναφέρεται.
  Έτσι, στην πραγματικότητα, οι παράγραφοι 6, 7, και 8 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 είναι επί της ουσίας αυτές που στηρίζεται η ανωτέρω υπουργική απόφαση και πάνω σ' αυτές αναπτύσσεται.

  Το σημαντικότερο σημείο όμως, κατά την άποψή μας, χωρίς φυσικά να διεκδικούμε το αλάθητο, είναι το άρθρο 4 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης:
«Υποψήφιοι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον που ασκούν το προσωποπαγές δικαίωμα προστασίας τους»

 Οι υποψήφιοι με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον για την κάλυψη του ποσοστού 10% των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα απαιτείται να προσκομίζουν πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας.

  Σ' αυτό το σημείο επιθυμούμε να σας επιστήσουμε την προσοχή καθώς δεν φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη η παράγραφος 5, άρθρου 14, του ν. 2190/1994, (η αμέσως προηγούμενη της παραγράφου 6) στην οποία αναφέρεται:
«5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις για τα προστατευόμενα άτομα (Ν. 1648/1986), όπως εκάστοτε ισχύουν.»

 Απ' όσο γνωρίζουμε, οι διατάξεις του ν.1648/1986 έχουν καταργηθεί από τον Ν.2643/1998, «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», τον οποίο βεβαίως λαμβάνει υπόψη της η ανωτέρω υπουργική απόφαση. Βεβαίως, τόσο ο Ν.1648/1986 όσο και ο Ν.2643/1998 προβλέπουν το ίδιο πράγμα όσον αφορά τα προστατευόμενα πρόσωπα και συγκεκριμένα, ο Ν. 2643/98, με το άρθρο 1 προβλέπει:

Άρθρο 1 "Προστατευόμενα πρόσωπα"

1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
α. ...
β. Τα άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον , που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).


  Είναι ξεκάθαρο ότι η διάταξη του νόμου αναφέρεται σε χρόνια πάθηση, προϋπόθεση που κατέστησε απαραίτητη τις διατάξεις της με αρ.47852/2416/16-12-2014 (ΦΕΚ 3408/τ.Β΄/18-12-2014) απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και ¨Πίνακα Παθήσεων/Βλαβών χαρακτηρισμένων ως χρόνιων και ταυτόχρονα επιφερουσών στον πάσχοντα περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998¨.

 Επομένως, εκτιμούμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί απαραίτητα στην ανωτέρω υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε από τις υπηρεσίες σας, η προϋπόθεση της χρονιότητας στις παθήσεις των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, για τον λόγο του να αποφευχθούν η χρονοτριβή που θα δημιουργηθεί αργότερα στις γραφειοκρατικές διαδικασίες και η συνολική καθυστέρηση που θα προκαλέσει το παραπάνω σφάλμα στις προσλήψεις και τους διορισμούς των ατόμων της συγκεκριμένης ευπαθούς ομάδας.

 Ευελπιστούμε ότι θα λάβετε υπόψη την άποψή μας, θα μελετήσετε εκ νέου την περίπτωση για να διαπιστώσετε ό,τι ισχύει από τις διατάξεις και πως αν χρειαστεί θα προβείτε σε άμεσες ενέργειες προκειμένου να προληφθούν τυχόν δυσάρεστες παρενέργειες, που εκτός από το ότι θα επηρεάσουν τα ΑμεΑ, θα αυξήσουν άδικα και το δημόσιο κόστος, λόγω του χαμένου χρόνου εργασίας και χρήματος.

Η Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ Ν.4331/2015


Τελευταία ενημέρωση 21 Φεβρουαρίου 2017
Λάβαμε ως ενημέρωση τη νέα εγκύκλιο,  αρ. πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.3095/61, 21-02-2017, η οποία απαντάει στις απορίες μας, τερματίζει οιαδήποτε αντιφατική ερμηνεία του νόμου και παράλληλα δίνει εντολή στις υπηρεσίες Πρόνοιας όλων των Δήμων για την άμεση εφαρμογή των διατάξεων.

Η εγκύκλιος 
Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.3095/61, 21-02-2017

Έτσι, κάνουμε ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας ότι:

 
Οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων, εφόσον απασχολούνται σε Κοιν.Σ.Επ., σε Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, σε Κοινωφελή Προγράμματα Ενίσχυσης της
Απασχόλησης, ή στο λεγόμενο «3+1» πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, ή και σε προγράμματα αυτοαπασχόλησης, ή κατάρτισης, εξακολουθούν και λαμβάνουν τα προνοιακά τους επιδόματα κανονικά.

Σημείωση: Η πρόθεση του νομοθέτη ήταν εξαρχής η πρόθεσή του να δώσει τέλος στη διακοπή του προνοιακού επιδόματος, ώστε να διευκολυνθεί η  επανένταξη  των ΑμεΑ στην απασχόληση.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (για το άρθρο 13, Ν.4331/2015)
Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 6 του Συντάγματος: «Τα άτομα µε αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας». Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3304/2005 απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας καθώς και στον επαγγελματικό προσανατολισμό/αναπροσανατολισμό, επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση. Η διακοπή του επιδόματος αναπηρίας στην περίπτωση που το άτομο απασχολείται αποτελεί διάκριση στο βαθμό που το επίδομα αναπηρίας εξισώνεται με το επίδομα ανεργίας ενώ κατ’ ουσίαν αποτελεί ενίσχυση των ΑμεΑ με στόχο την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που η αναπηρία δημιουργεί. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη διάταξη αίρει τα αντικίνητρα που δημιουργεί η ισχύουσα νομοθεσία για την επαγγελματική (επαν-)ένταξη των ΑμεΑ, μιας ευάλωτης κοινωνικής ομάδας η οποία αντιμετωπίζει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας.

Ακολουθεί η επιστολή που είχαμε στείλει στις 30 Ιανουαρίου 2017:

ΠΡΟΣ:

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Υπόψιν Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αξιότιμης κας ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
gram_yp@yeka.gr

Υπόψιν Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αξιότιμης κας ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
anypapasxolisi@yeka.gr
gramanypapasxolisi@yeka.gr


Υπόψιν Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρίας Θεανώς Φωτίου
thfotiou@parliament.gr
anypkal@yeka.gr

  - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Υπόψιν Γενικού Γενικού Διευθυντή & Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας
ggp@yeka.gr
gdp@yeka.gr

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α.
Υπόψιν Διευθυντή και Γραμματέα της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ
amea@yeka.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Υπόψιν κου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ
ypep.co@ypep.gr

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Υπόψιν προέδρου, κ. Ι. Βαρδακαστάνη
esaea@otenet.gr

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
gramsxkrpol@synigoros.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
seedd@seedd.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΙΤΗΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ Ν.4331/2015, ΑΡΘΡΟ 13.
 
 Αξιότιμοι κύριοι,
όπως γνωρίζετε, αυτή την εποχή συμβαίνει να "τρέχει" δράση προγράμματος με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
 
 Υπενθυμίζουμε ότι το παραπάνω πρόγραμμα υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ν. 4152/2013 ως ισχύει.
  
  Ως προς αυτό, πολλά άτομα με αναπηρία, που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα λόγω της αναπηρίας τους, ρωτούν αν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο παραπάνω πρόγραμμα απασχόλησης χωρίς όμως να διακοπεί το επίδομα τους.

  Έχουμε υπόψη μας ότι την απάντηση σ΄αυτό μας τη δίνει ο Ν. 4331/2015, με το άρθρο 13:

«Αρθρο 13. Περιπτώσεις συνδρομής σε ΑμεΑ παροχών αναπηρίας και αμοιβών για την ένταξη στην απασχόληση.
Τα Ατομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή / και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ..»  

 Εκτιμούμε ότι η έννοια των λέξεων "ταυτόχρονα και αθροιστικά" αναφέρεται στην είσπραξη και των δύο παροχών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, επειδή προφανώς η επιθυμία του νομοθέτη δεν ήταν να γίνει κάποια διακοπή, προσωρινή αναστολή ή συμψηφισμός μεταξύ των δύο παροχών, αλλά για να μπορεί ο δικαιούχος να συνεχίζει να λαμβάνει κανονικά τις παροχές του.

 Ως εκ τούτου, στις 29-09-2015, η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας, Διεύθυνση Προστασίας ΑμεΑ, τμήμα Α', του Υπουργείου Εργασίας, με υπογραφή, ως εντολή, του τέως υπουργού εργασίας κ. Γ. Κατρούγκαλου, εξέδωσε Εγκύκλιο υπ' αρ. Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804, αποστέλλοντάς την προς όλους τους Δήμους της χώρας (Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας).

   Παρατηρείται όμως το εξής παράδοξο:
Ενώ έχει περάσει το χρονικό διάστημα των δεκαέξι μηνών, είναι πολλές οι υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας που σε ερωτήσεις ενδιαφερομένων είτε απαντούν πως έχουν άγνοια του θεσμικού πλαισίου, είτε πως αν δικαιούχος προνοιακού απασχοληθεί με το κοινωφελές πρόγραμμα απασχόλησης θα του διακοπεί αμέσως το προνοιακό επίδομα λόγω των συντάξιμων ενσήμων που θα προκύψουν από την απασχόληση αυτή.

  Κατόπιν των ανωτέρω, ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ να μας δώσετε άμεσα έγγραφη απάντηση στα εξής δύο ερωτήματα:


1. Σε ποιες περιπτώσεις, σύμφωνα με τον Ν.4331/2015, άρθρο 13, δύναται να απασχοληθεί το ΑμεΑ που είναι δικαιούχος προνοιακού επιδόματος χωρίς να απολέσει το επίδομά του;

2. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει το ΑμεΑ στις υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας ώστε να δηλώσει την έναρξη της απασχόλησής του εξασφαλίζοντας ότι η Υπηρεσία δεν θα του διακόψει την παροχή με το πρώτο ένσημο που θα κάνει;
 

Tέλος, ευελπιστούμε σε μια άμεση, χωρίς καθυστέρηση, ανταπόκρισή σας καθώς η προθεσμία των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απασχόλησης εκπνέει στις 3/2/2017, οπότε αντιλαμβάνεστε το κατεπείγον του ζητήματος.

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,
Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

 http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/
© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Πρόταση για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων προς το σκοπό της αναμόρφωσης της νομοθεσίας για την Αναπηρία


Στη Δημόσια Διαβούλευση Ιανουαρίου 2017 δημοσιεύσαμε πρόταση ως εξής:

1. ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Πρέπει να σταματήσει να υφίσταται η ανωνυμία των μελών στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. διότι αυτό τους επιτρέπει να μην υπολογίζουν κανέναν κώδικα δεοντολογίας. Αξιοσημείωτο δε ότι αναγκάστηκα να καταγγείλω την παραβατική τους συμπεριφορά όταν τους έπιασα να καπνίζουν εντός του χώρου εξέτασης των ασθενών! Αποδείξανε ότι δεν σέβονται ούτε τους ασθενείς με σοβαρά καρδιοαναπνευστικά προβλήματα υγείας! Και γιατί άλλωστε, αφού τους προστατεύει η ανωνυμία τους;
Ποιος προστατεύει τα ΑμεΑ από ανώνυμους ιατρούς όταν κανείς δεν μας διαβεβαιώνει ότι είναι ιατροί;
Ποιος μας διαβεβαιώνει ότι οι ιατροί που μας εξετάζουν είναι της ειδικότητας που αντιστοιχεί στην πάθηση μας;
Γι΄αυτό ζητάμε να εφαρμοστεί επιτέλους ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στο σύστημα λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α.
Αντιθέτως, οι ιατροί των υγειονομικών επιτροπών της ΑΣΥΕ υπογράφουν κάθε απόφαση κρίσης αναπηρίας με ονοματεπώνυμο και ιδιότητα.

2. ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Επείγει να επικαιροποιηθεί, αφού έχουν περάσει τουλάχιστον δέκα χρόνια (εκδόθηκε το 2007), ο Οδηγός του Πολίτη με αναπηρία από το Υπουργείο Εσωτερικών.

3. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη αρχή ως ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, προκειμένου να μεριμνά και να αναλαμβάνει τις υποθέσεις των ατόμων με αναπηρίες.

4. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Πρέπει να ενταχθούν στην κοινωνία με το να προσλαμβάνονται στο Δημόσιο οι άνεργοι συμπολίτες μας με αναπηρίες που είναι ικανοί για εργασία. Οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των προκηρύξεων οφείλονται στις γραφειοκρατικές διαδικασίες μεταξύ ΟΑΕΔ και ΚΕ.Π.Α. Αν εφαρμοστεί ηλεκτρονική σύνδεση για την ανταλλαγή των μεταξύ τους πληροφοριών θα λυθεί το πρόβλημα.

5. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να σεβαστεί το ότι τα προνοιακά επιδόματα που δίνονται σε ΑμεΑ δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, εφόσον αποτελούν κοινωνικά βοηθήματα που δίνονται για να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες που δημιουργεί η αναπηρία, γι’ αυτό και πρέπει να σταματήσει να τα αντιμετωπίζει ως εισοδήματα, βασιζόμενο μόνο σε Δελτία Τύπου της Γ.Γ.Δ.Ε. χωρίς να στηρίζεται σε διατάξεις. Πολλά ΑμεΑ έχουν χάσει παροχές και εκπτώσεις που δικαιούνται επειδή έχουν «εισοδηματικοποιηθεί» αυθαίρετα τα προνοιακά τους επιδόματα προσαυξάνοντας το ύψος του εισοδήματός τους. Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να δώσει πάγια θέση εκδίδοντας έγγραφο και όχι Δελτίο Τύπου.

6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ
Τα ΑμεΑ χρειάζονται να μπορούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις που τα αφορούν και το παρόν συνδικαλιστικό τους όργανο, η ΕΣΑμεΑ, έχει ξεφύγει από τον σκοπό της αφού έχει γίνει «κλειστό κύκλωμα» που δίνει φωνή μόνο στα άτομα που επιλέγονται κεκλεισμένων των θυρών…
Πόσο δημοκρατικό είναι να την προεδρεύει μονίμως το ίδιο πρόσωπο;
Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και στα τμήματα ΑμεΑ των κομμάτων, ειδικά του κόμματος της κυβέρνησης. Κανείς δεν γνωρίζει με ποιον τρόπο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους!
Στη Δημοκρατία πρέπει να μπορεί να έχει δυνατότητα επικοινωνίας, ψήφου και φωνής οποιοσδήποτε πολίτης, διαφορετικά έχουμε να κάνουμε με κλειστούς κύκλους, αντιδημοκρατικούς που μόνο συντηρούν τη διαπλοκή, τη διαφθορά και έτσι δίνουν δύναμη σε ολιγαρχικές νοοτροπίες.
Επείγει λοιπόν να δημιουργηθεί ένας Δημοκρατικός Θεσμός για τους πολίτες με αναπηρία, όπου θα μπορούν να συμμετέχουν σε διάφανες διαδικασίες και ανοικτών των θυρών…

7. Στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ) να εξαιρεθούν από το εισοδηματικό κριτήριο του ΚΕΑ οι συντάξεις αναπηρίας που δεν ξεπερνούν τα 313 ευρώ (όσο είναι το ύψος του βασικού προνοιακού επιδόματος αναπηρίας).
Ο λόγος είναι ότι δημιουργείται άνιση μεταχείριση μεταξύ των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα αναπηρίας και των χαμηλοσυνταξιούχων που επίσης έχουν αναπηρία.
Δεν υπάρχει ίση μεταχείριση όταν π.χ. σε μονομελή νοικοκυριά, ένα ΑμεΑ, που λαμβάνει προνοιακό επίδομα για την αναπηρία του, λαμβάνει στο σύνολο 513 ευρώ (313+200 ευρώ από το ΚΕΑ), ενώ ένα ΑμεΑ που λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας ή θανάτου – λόγω της αναπηρίας του, να λαμβάνει π.χ. 210 ευρώ και να μην δικαιούται να λάβει το ΚΕΑ επειδή το δεύτερο ξεπερνάει το εισοδηματικό κριτήριο.

Ανδρέας Μπαρδάκης
Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/


Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Η κρατική Λερναία Ύδρα

Τα προβλήματα που δημιουργούνται με το κράτος είναι σαν τη Λερναία Ύδρα, αφού μόλις λύσεις ένα πρόβλημα το κράτος δημιουργεί πολλαπλάσια...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Μόλις μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει πρόβλημα με την αίτηση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, επειδή το σύστημα εσφαλμένα θεωρεί ότι τα ποσά από προνοιακό επίδομα αναπηρίας που έχουν δηλωθεί στους κωδικούς 781-2 αποτελούν ...επενδύσεις!

Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι είναι πολύ πιθανό να έχουν πρόβλημα όλοι όσοι έχουν εμφανίσει στις φορολογικές τους δηλώσεις τα παραπάνω ποσά, από προνοιακά επιδόματα, στους κωδικούς 617-8 & 619-20, για τον λόγο ότι το σύστημα θα τα εμφανίσει ως εισοδήματα (ενώ όμως τα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται σε ΑμεΑ δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, σύμφωνα με τις προηγούμενες πάγιες θέσεις του υπουργείου οικονομικών).*

* Το θέμα με την εσφαλμένη αναγραφή των προνοιακών επιδομάτων το έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα (δείτε προηγούμενα άρθρα μας) και βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς το έχει αναλάβει ο Συνήγορος του Πολίτη, αλλά με εξαιρετικά βραδύ ρυθμό...

Τουλάχιστον δύο λάθη σε εγκυκλίους του ΙΚΑ!

 

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Π51/22/ 2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Στον ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΜΕΑ για τα οποία απαιτείται πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας αναφέρεται το εξής λάθος:

Περίπτωση 5]: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΩΦΩΣΗΣ - ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
[Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10803/527/2013 (ΦΕΚ 965 Β')]
β) άτομα με κώφωση - βαρηκοΐα, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, από 19 - 25 ετών, που πάσχουν ταυτόχρονα με την κώφωση - βαρηκοΐα και από άλλη χρόνια σωματική, πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη.


Πρέπει να γίνει διόρθωση, καθώς η διάταξη ορίζει τις ηλικίες 19-65 ετών.
 

Εγκύκλιος 23/2016, αρ. πρωτ. Σ40/66, 12/7/2016.
Στην τελευταία σελίδα της εγκυκλίου περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση προς το ΙΚΑ, όπου αναφέρεται:
«
ΙΙ. Στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, εάν δεν δικαιωθώ σύνταξης από τους προηγούμενους του τελευταίου ασφαλιστικούς οργανισμούς, τότε εφόσον ο τελευταίος φορέας είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα μου χορηγήσει σύνταξη: α) εάν έχω πραγματοποιήσει στην ασφάλισή του 1000 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε, από τις οποίες 300 την τελευταία 5ετία πριν από την υποβολή της αίτησης για σύνταξη ή τη διακοπή της απασχόλησης, για περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και 300 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε για περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ή αναπηρίας, και β) εάν συμπληρώνω με το συνολικό χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»

Πρέπει όμως να ενημερώσουμε το ΙΚΑ πως τα παραπάνω δεν αποτελούν τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση με  διαδοχική ασφάλιση, αλλά τις προϋποθέσεις που καθιστούν αρμόδιο τον τελευταίο ασφαλιστικό οργανισμό για την κρίση του δικαιώματος σύνταξης.

(Καλά θα' ταν αν θα μπορούσαν τα ΑμεΑ να βγαίνουν σε σύνταξη με 300 ένσημα, αλλά πού τέτοια τύχη... ή καλύτερα να λέμε μέριμνα).


Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για πολίτες που επιθυμούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ΚΕ.Π.Α μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΑ.
Σε αρκετούς χρήστες που συνδέονται με τον κωδικό τους παρατηρείται το εξής φαινόμενο:
Αφού συνδεθούν κανονικά προχωρούν στο να επιλέξουν διαχείριση αιτήματος ΚΕ.Π.Α. και τότε διαπιστώνουν με απογοήτευση ότι το σύστημα δεν ανταποκρίνεται.


Τελειώνοντας, θέλω να αναφέρω ότι στις 24 Οκτωβρίου 2016, ο κ. Πρωθυπουργός, σε συνάντησή του με εκπροσώπους του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών,  στο Μέγαρο Μαξίμου, είχε δεσμευτεί ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει  τη δυνατότητα εξαίρεσης του εξωιδρυματικού επιδόματος από την εισφορά 6% υπέρ του ΕΟΠΥΥ.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω δέσμευσης ήταν να δούμε μια ακόμα εγκύκλιο, την υπ' αρ. 

Φ. 10070/50569/ 1937/ 2016, από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία ερμήνευσε τις διατάξεις διαφορετικά σε σχέση με την αρχική εγκύκλιο Φ.10070/οικ.23637/977/8-8-2016 κι έτσι οι δικαιούχοι συντάξεως και εξωϊδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του ν.1140/1981, όπως ισχύει, δεν υπόκεινται σε κράτηση εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης επί του καταβαλλόμενου εξωϊδρυματικού επιδόματος μηνός Δεκεμβρίου κι εφεξής.

 Ο προβληματισμός μας όμως έγκειται στο ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στις διατάξεις, παρά μόνο στην ερμηνεία αυτών, πράγμα που θα μπορούσε να αντιστραφεί εύκολα στο μέλλον με το να επαναφερθεί η αρχική ερμηνεία, αφού δεν αναφέρεται πουθενά ότι έχει γίνει κάποιο λάθος, παρά μόνο αναφέρεται η δεύτερη εγκύκλιος ως συνέχεια της αρχικής.

Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι οι εγκύκλιοι δεν νομοθετούν καθώς δεν αποτελούν πηγή δικαίου.
Επίλογος:
Για όλους τους παραπάνω λόγους κι επειδή αντιμετωπίζω σοβαρό πρόβλημα έλλειψης χρόνου, θα παρακαλέσω τους αναγνώστες να προωθήσουν αυτό το άρθρο στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στο E-mail: esaea@otenet.gr , καθώς επίσης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οπουδήποτε αλλού.

Θα παρακαλέσω επίσης τους φίλους δημοσιογράφους, αν θελήσουν να κάνουν σχετικό δημοσίευμα, να μνημονεύσουν την αρχική πηγή της καταγγελίας μας.


Εύχομαι καλή χρονιά για το 2017, με υγεία, ειρήνη κι ευημερία για όλον τον κόσμο!

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/