Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Προνοιακό Επίδομα Βαριάς Αναπηρίας στο Τέκνο Θανόντος Συνταξιούχου που λαμβάνει και το ΕΚΑΣ

 
Σε ερώτημα, που είχαμε στείλει στο Υπουργείο Εργασίας, λάβαμε απάντηση, στην οποία παρατηρήσαμε το εξής:  

  Η απάντηση από το Υπουργείο Εργασίας έγινε μέσω Ειδικού Συμβούλου, γνωστού από την ιδιότητά του ως πρώην Γενικός Γραμματέας στην
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).
  Αρχικά, το ερώτημά μας είχε προωθηθεί από το Γραφείο του Υπουργού Επικρατείας "Καθημερινότητα". Στη συνέχεια, η "Καθημερινότητα" έλαβε την απάντηση, την οποία μας προώθησε αυτούσια, αλλά προς μεγάλη μας έκπληξη, διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε σαφήνεια, ενώ όμως το ερώτημά μας ήταν πολύ απλό, περιεκτικό και σύντομο.

 Στον τρόπο διατύπωσης της απάντησης πιθανόν να υπάρχει κάποιος δισταγμός, φανερή απουσία ευθείας απάντησης στο απλό ερώτημά μας, θα τολμούσαμε ακόμα να πούμε πως φαίνεται να είναι "Εκ του πλαγίου ή εκ του ασφαλούς", τρόπος όμως που πιστεύουμε ότι δεν αρμόζει στον συμπαθέστατο πρώην Γενικό Γραμματέα της ΕΣΑμεΑ και νυν
Ειδικό Σύμβουλο Αναπηρίας της Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 Ελπίζουμε να κάνουμε λάθος στις εκτιμήσεις μας, γι' αυτό δημοσιεύουμε το ερώτημα και την απάντηση και οι αναγνώστες μας μπορούν να κρίνουν από μόνοι τους.

 Στο τέλος, δίνουμε τη δική μας ερμηνεία καθώς θεωρούμε ότι η απάντηση είναι θετική ως προς το ερώτημά μας, ακόμα κι αν δεν διατυπώνεται με ξεκάθαρο τρόπο.

Βεβαίως, παραθέτουμε και τα επιχειρήματά μας.

 

 Αθήνα, 28/05/2017

Προς:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α.
Υπόψιν:
- Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, αξιότιμον κύριο, Δ. Γ. ΚΑΡΕΛΛΑ,
- Διευθυντή της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ
- ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Υπόψη κυρίου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ
Κοινοποίηση: Συνήγορος του Πολίτη

ΕΡΩΤΗΜΑ με ΘΕΜΑ: Οικονομική Ενίσχυση Βαριάς Αναπηρίας και ΕΚΑΣ στα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου.

  Αξιότιμοι κύριοι,
έχοντας λάβει υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ 108 Β'), όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση Π4γ/Φ225/οικ.2866/95 (ΦΕΚ 629, τ.Β'), καθώς και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την Εγκύκλιο Π3α/Φ.32/3226, 13-09-2001, σας θέτουμε το παρακάτω ερώτημα:


Τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη θανάτου λόγω της αναπηρίας τους, ίση ή μικρότερη της οικονομικής ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας, δικαιούνται αυτή την παροχή (επίδομα βαριάς αναπηρίας) εφόσον λαμβάνουν και το ΕΚΑΣ;


Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης
Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»
_____________________________________________________________________

21/06/2017, λάβαμε την εξής απάντηση:

Αριθμός Θέματος: #4338


Αγαπητέ Κ. Ανδρέα Μπαρδάκη,
Σας επισυνάπτουμε την απάντηση του Γραφείου της Αν.Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης:


"Στο άρθρο 2 της π. 4γ/φ225/οικ.2866/95 (ΦΕΚ 629,τ.β΄) το οποίο αντικαθιστά το εδάφιο 2 της παρ. β του άρθρου2 της 149/φ225/161/89 απόφασης ως εξής:


«Στα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα τα οποία λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή σύνταξη, προσαύξηση ή άλλου είδους οικονομική παροχή για την αναπηρία τους, ίση ή μικρότερη της προβλεπόμενης από την απόφαση αυτή, καταβάλλεται στο δικαιούχο ολόκληρο το χορηγούμενο από την απόφαση αυτή επίδομα.»


Σχετική εγκύκλιο έχει εκδόσει η Γεν. Διεύθυνση Πρόνοιας π3α/φ.32/3226/13.9.2001 του υπουργείου Υγείας. Ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης γίνεται επί του καθαρού ποσού της Συνταξιοδοτικής πράξης του ασφαλιστικού φορέα που χορήγησε τη σύνταξη.


Στο άρθρο 92 του Ν. 4387/2016/ΦΕΚ2169/τ.β΄καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης του ΕΚΑΣ όπως παρ.1α που δεν απαιτείται όριο ηλικίας για τους ανάπηρους καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω του θανόντα γονέα. Επίσης στην παρ. 2γ αναφέρεται το ύψος του δικαιούμενου ποσού αυτών που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη και στο τέλος της παραγράφου που αναφέρει ότι στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου τα ποσά του ΕΚΑΣ επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης που προβλέπεται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα."

»Με εκτίμηση,
Χρήστος Νάστας
Ειδικός Σύμβουλος αναπηρίας της Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην προσπάθεια βελτίωσης της καθημερινότητας όλων μας.
Με εκτίμηση,
Η ομάδα της Καθημερινότητας

_____________________________________________________________________

http://3.bp.blogspot.com/-YXq2wvE12FI/VLGMHnrTdCI/AAAAAAAAA5s/KhTyCiFHpQ4/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82%2B%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82%2Bsmall.jpgΤο "κλειδί" στην απάντησή τους ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, καθώς δεν αναφέρεται στην εγκύκλιο Π3α/Φ.32/3226, 13-09-2001, είναι αυτό το σημείο:

«Ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης γίνεται επί του καθαρού ποσού της Συνταξιοδοτικής πράξης του ασφαλιστικού φορέα που χορήγησε τη σύνταξη.»

Επιπλέον, μπορούμε να προσθέσουμε την εξής παρατήρηση:
ΤΟ ΕΚΑΣ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ, καθώς με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4387/2016 έχουν εξηγηθεί οι λόγοι:


«Το Ε. Κ. Α.Σ. αποτελεί μία μη ανταποδοτικού χαρακτήρα προνοιακή παροχή, που χορηγείται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης (πλην του Ο.Γ.Α.) και αποσκοπεί στην ενίσχυση του εισοδήματος των χαμηλοσυνταξιούχων και στη διασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης. Από την θέσπισή του με το άρθρο 20 του ν. 2434/1996 (Α'188), για πρώτη φορά με τον παρόντα νόμο, και δεδομένου του προνοιακού του χαρακτήρα, η καταβολή του επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον Κρατικό Προϋπολογισμό και συναρτάται με την συνδρομή στο πρόσωπο του συνταξιούχου συγκεκριμένου ορίου ηλικίας (προκειμένου για συνταξιούχους γήρατος και θανάτου, πλην των δικαιοδόχων τέκνων) και εισοδηματικών κριτηρίων, τα οποία προκύπτουν από το εκκαθαριστικό της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους.»

Έτσι, μπορούμε πλέον με βεβαιότητα να ισχυριστούμε ότι:

Το τέκνο που έγινε συνταξιούχος θανάτου, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ, όταν το καθαρό ποσό της σύνταξής του είναι ίσο ή μικρότερο του ύψους του προνοιακού επιδόματος βαριάς αναπηρίας, τότε το δικαιούται (το επίδομα βαριάς αναπηρίας) ανεξάρτητα αν λαμβάνει ΕΚΑΣ ή όχι, διότι το ΕΚΑΣ δεν αποτελεί σύνταξη ούτε και οικονομική ενίσχυση που οφείλεται στην αναπηρία του.


http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία


Στις 13 Απριλίου 2017, μας κοινοποίησε ο Συνήγορος του Πολίτη νέο ερώτημα που έθεσε στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Α.Α.Δ.Ε. όσον αφορά τη σωστή φορολογική μεταχείριση των προνοιακών επιδομάτων για ΑμεΑ.

Πλέον, αναμένεται ξεκάθαρη απάντηση ως προς ποιον κωδικό πρέπει να αναγράφονται, ενδεχομένως και οδηγίες προς τους Δήμους για το αν πρέπει να τα ανεβάζουν μαζί με τις βεβαιώσεις αποδοχών στο Taxisnet.

  Οι απαντήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών και από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δυστυχώς καθυστερούν, ενώ η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις λήγει σε λιγότερο από έναν μήνα, πράγμα που αποδεικνύει έλλειψη ενδιαφέροντος για την ευάλωτη κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία, ας ελπίσουμε όχι και την απαξίωση του θεσμού του Συνήγορου του Πολίτη.


Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα Τηλ: 2131306600 Φαξ: 2107292129
4 Απριλίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 216774/15325/2017
Πληροφορίες: Ευανθία Μπενέκου (τηλ.:2131306831)
Προς
1) Υπουργείο Οικονομικών
2) Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας
Τμήμα Α΄
Καρ.Σερβίας 10, 10184 - ΑΘΗΝΑ

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία

 Αξιότιμοι κύριοι,
Με το υπ’αρ.πρωτ. 216774/26544/18.07.2016 έγγραφό μας, το οποίο σας απευθύναμε στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπ’αρ.φακ. 216774/07.07.2016 αναφοράς του κ. Ανδρέα Μπαρδάκη, θέσαμε υπόψη σας το ζήτημα της φορολογικής αντιμετώπισης προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε ανασφάλιστα άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα ζητήσαμε να διευκρινιστεί αν τα επιδόματα αυτά αποτελούν συναφή ποσά σε σχέση με το εξωιδρυματικό επίδομα, συνεπώς αν αποτελούν ή όχι εισόδημα και, αναλόγως, πώς πρέπει να δηλώνονται στις φορολογικές δηλώσεις.

 Με το υπ’αρ.πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1123096 Α 1123096 ΕΞ 2016 απαντητικό σας έγγραφο επισημάνατε ότι:
Α.) Σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013 το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες, εμπίπτει στις κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις που απαλλάσσονται από το φόρο.
Β) Ότι η ΠΟΛ 1094/2015 εγκύκλιος διαταγή της Γεν. Γραμ. Δημοσίων Εσόδων, αφορά ποσά που καταβάλλονται έκτακτα και δεν αποτελούν εισόδημα, δεν έχουν δηλαδή περιοδικότητα, μόνιμη πηγή προέλευσης και δε συνιστούν τακτική εκμετάλλευση της πηγής αυτής. Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο «τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση -βοήθημα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένους, άτομα με ψυχωτικές παθήσεις, άστεγους, άπορους, άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ), από το Δημόσιο, ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς (π.χ.  Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., οργανισμούς, ιδρύματα, κοινωφελείς περιουσίες του N. 4182/2013, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λπ.), δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος του άρθρου 7 και επομένως δεν φορολογούνται» .
Γ) Ότι με την έναρξη ισχύος του Ν. 4172/2013 έπαψαν να ισχύουν όλες οι κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι που είχαν εκδοθεί κατ’εξουσιοδότηση του Ν. 2238/1994, συνεπώς και το υπ’αρ. Δ12Α 1117818 ΕΞ2013 έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο επιδόματα που δεν συγκέντρωναν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος αλλά συνιστούσαν κοινωνικές-προνοιακές παροχές μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, έπρεπε να αντιμετωπίζονται από τη φορολογική δήλωση ως ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα.

 Ωστόσο, ο αναφερόμενος κ. Μπαρδάκης, καθώς και μεγάλος αριθμός ατόμων με αναπηρίες, οι οποίοι είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων, επανήλθαν σε συνέχεια της ανωτέρω απάντησής σας διαμαρτυρόμενοι στο Συνήγορο του Πολίτη ότι και πάλι, δεν δόθηκαν με αυτή επαρκείς και σαφείς διευκρινίσεις ως προς τη φύση των προνοιακών αυτών επιδομάτων.

 Συγκεκριμένα επισημαίνουν ότι, μετά την ΠΟΛ 1149/20.06.2013 εγκύκλιο σχετικά με την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες για την αντιμετώπιση των προνοιακών επιδομάτων για ΑμεΑ στη φορολογική δήλωση.

 Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, όσα επιδόματα - βοηθήματα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας και χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, δεν αναγράφονται στον ωδικό 659-660 και δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς.

 Ως εκ τούτου, διατυπώνουν την ανάγκη να δοθούν σαφείς οδηγίες στους Δήμους σχετικά με το πώς δηλώνονται τα κοινωνικά βοηθήματα σε ΑμεΑ, καθώς έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, άλλοι Δήμοι να δηλώνουν τα ποσά στους κωδικούς 619-620 (εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο) ενώ άλλοι να θεωρούν ότι δεν πρέπει να δηλωθούν καθόλου, καθώς δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος. Τονίζουν ως εκ τούτου ότι πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω ποια είναι τα συναφή με το εξωιδρυματικό επίδομα ποσά. Ειδικότερα ζητούν να ξεκαθαριστεί πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται φορολογικά τα ακόλουθα κοινωνικά βοηθήματα, τα οποία χορηγούνται από τους Δήμους :

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Βαριάς Αναπηρίας
(ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528 ΦΕΚ Β 1189 2013)
Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων.
(ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10803/527 ΦΕΚ Β 965 2013)
Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική στέρηση
(ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531 ΦΕΚ Β 965 2013)
Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που πάσχουν από συγγενή αιμολυτική αναιμία (Μεσογειακή - δρεπανοκκυταρική -  μικροδρεπανοκκυταρική κλπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κλπ.)
(ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530 ΦΕΚ Β 1271 2013)
Επίδομα τετραπληγίας-παραπληγίας
ΥΑ Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095 ΦΕΚ Β 1594 2002)
Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας
(ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529 ΦΕΚ Β 1189 2013)
Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση
ΥΑ Γ4α/Φ224/ΟΙΚ{ 1434 ΦΕΚ Β 441 1984
Χορήγηση επιδόματος κίνησης
(ΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483 ΦΕΚ Β 1313 2008)

Οι ενδιαφερόμενοι υπογραμμίζουν το γεγονός ότι η προσμέτρηση των επιδομάτων αυτών στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα, είχε σαν αποτέλεσμα να απολέσουν πολλά ΑμεΑ σημαντικές φορολαπαλλαγές.

  Τα ανωτέρω ερωτήματα έχουν τεθεί απευθείας και στις υπηρεσίες σας ήδη από τις αρχές Μαρτίου, όπως προκύπτει από τον κατάλογο αποδεκτών των σχετικών αιτημάτων που δέχτηκε ο Συνήγορος του Πολίτη.

 Δεδομένου του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος για το θέμα αυτό από μεγάλη κατηγορία φορολογουμένων που παράλληλα ανήκουν σε μια από τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, παρακαλούμε να θερμά να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις στα ανωτέρω ερωτήματα.

 Εν αναμονή της ανταπόκρισής σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Ευανθία Σαββίδη
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
Κοινοποίηση: Κο Ανδρέα Μπαρδάκη


Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας με τον Συνήγορο του Πολίτη, λάβαμε ενημέρωση ως εξής:

26 Μαΐου 2017
Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων

Αγαπητέ κύριε Μπαρδάκη,

Σε συνέχεια των από 09.05.2017 και 17.05.2017 ηλεκτρονικών σας μηνυμάτων καθώς και της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας της 24ης Μαΐου 2017, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν υπήρξε ακόμη ανταπόκριση από το Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο υπ’αρ.πρωτ. 216774/15325/04.04.2017 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη.

Η Αρχή, κατά πάγια πρακτική, δικαιολογεί στη Διοίκηση εύλογο χρόνο για την ανταπόκριση στα έγγραφά της. Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει παρέλθει ο χρόνος αυτός, παρά ταύτα προτιθέμεθα να επανέλθουμε άμεσα με υπομνηστική επιστολή, η οποία θα σας κοινοποιηθεί.

Με εκτίμηση,
Ε.Μπενέκου
______________________________________________________

Στις 6 Ιουνίου 2017 ο ΣτΠ έστειλε Υπομνηστικό Έγγραφο, ως εξής:

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία

ΥΠΟΜΝΗΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Αξιότιμοι κύριοι,

   Με το παρόν επανερχόμαστε για να σας υπενθυμίσουμε το υπ’αρ.πρωτ. 216774/15325/04.04.2017 έγγραφό μας σχετικά με την υπ’ αριθμ. φακ. 216774/07.07.2016 αναφορά του κυρίου Ανδρέα Μπαρδάκη, με αντικείμενο τη φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε ανασφάλιστα άτομα με αναπηρία.
  Με το ανωτέρω έγγραφο είχαμε επισημάνει την ανάγκη παροχής περαιτέρω διευκρινίσεων ως προς τη φύση των επιδομάτων αυτών καθώς και την ανάγκη παροχής συγκεκριμένων οδηγιών για την αντιμετώπισή τους στη φορολογική δήλωση. Ζητήσαμε επίσης να αποσαφηνιστεί ποια είναι τα συναφή με το εξωιδρυματικό επίδομα ποσά καθώς και πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται φορολογικά συγκεκριμένα κοινωνικά βοηθήματα δεδομένης της διαφορετικής πρακτικής μεταξύ των Δήμων ως προς τη δήλωσή τους.  
Καθώς δεν υπήρξε μέχρι σήμερα καμία εξέλιξη επί του θέματος, για το οποίο έχει εκδηλωθεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέσω αναφορών στο Συνήγορο του Πολίτη, και εν όψει της επικείμενης λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, παρακαλούμε θερμά για την ανταπόκρισή σας το συντομότερο δυνατόν.  
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας. 
                                                                                                                                Με εκτίμηση,

Ευανθία Σαββίδη
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη   

Συνημμένο:
Το υπ’αρ.πρωτ. 216774/15325/04.04.2017 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη
Κοινοποίηση: Κύριο Ανδρέα Μπαρδάκη

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Aθήνα, 13 Μαΐου 2017
Προς  όλους  τους παρακάτω  αποδέκτες:

 - Βουλευτή Λαρίσης, αξιότιμο κύριο, Κωνσταντίνο Μπαργιώτα
Kbargio12@gmail.com
k.bargiotas@parliament.gr
kbargio@yahoo.gr
- Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
info@hcs.gr
 - Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
htsinfo@otenet.gr
- Eλληνική Aντικαρκινική Eταιρεία
info@cancer-society.gr
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
axanthos@parliament.gr
mpantazopoulou@moh.gov.gr
exarMseis@moh.gov.gr
Υπόψιν:
-Υπουργού Υγείας, αξιότιμου κυρίου, ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟΥ
- Πανταζοπουλου Μ.

- ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Υπόψιν υπουργού, αξιότιμου κυρίου, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ
ypep.co@ypep.gr
kathimerinoMta@ypep.gr

* Το προωθήσαμε επίσης σε:
- Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
Υπόψιν αξιότιμου κυρίου, Παναγιώτη Μπεχράκη,
Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου της Ελλάδας.

- Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων
Υπόψιν καθηγητή, κυρίου Θεόφιλου Ρόζενμπεργκ,
επικεφαλής του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

  Αξιότιμοι κύριοι,
όπως γνωρίζετε, στις 13-2-2017, εκδόθηκε η εγκύκλιος Α4γ/Γ.Π./οικ.10790 από το Υπουργείο Υγείας, με θέμα ΘΕΜΑ: : «Εφαρμογή του Νόμου 4419/2016(ΦΕΚ Α` 174) εθνικό μέτρο προσαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ για τα προϊόντα καπνού και άλλα συναφή προϊόντα αναφορικά με χρήση και κατανάλωση αυτών».

  Σε αντίθεση όμως με την προηγούμενη εγκύκλιο, Αρ. Πρωτ: ΔΥΓ6/Γ.Π. οικ. 3399, 14/01/2014, παραλείπει την παρ. 4 του άρθρου 81 του Νόμου 4172/2013 περί αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας όπως έχουν ανατεθεί από τις 23.09.2013 στην ελληνική αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).
  Επειδή, όπως καταλαβαίνετε, για να μπορέσει να εφαρμοστεί μια νομοθεσία θα πρέπει οι οδηγίες που δίνονται να περιλαμβάνουν πλήρως τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και οπωσδήποτε να ενεργείται έλεγχος από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κι επειδή το θέμα αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας,

Για τους παραπάνω λόγους ΑΙΤΟΥΜΑΙ:
1) 'Οπως επανεκτιμηθεί το περιεχόμενο της εγκυκλίου Α4γ/Γ.Π./οικ.10790, 13-2-2017, Υπουργείου Υγείας .

2)
Να συμπεριληφθεί η βασική διάταξη της παρ. 4, του άρθρου 81, Ν.4172/2013, βάσει της οποίας έχουν ανατεθεί οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες ελέγχου στην ελληνική αστυνομία.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα ήθελα να με ενημερώσετε για ποιον λόγο δεν έχει συμπεριληφθεί στην εγκύκλιο η ανωτέρω διάταξη.

3) Σημαντική Επισήμανση:
  Σας επισυνάπτουμε την ηλεκτρονική αλληλογραφία με την υπηρεσία "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ" από το γραφείο του Υπουργού Επικρατείας, κυρίου Αλέξανδρου Φλαμπουράρη, η οποία μας είχε απαντήσει ότι η εν λόγω εγκύκλιος
είναι σε συμφωνία με την ΚΥΑ υπ' αριθμόν 104720 (ΦΕΚ 1315/τ.Β/25-8-10).
(Αριθμός Θέματος: #2835)

  Όμως, στην ίδια ΚΥΑ, υπ' αριθμόν 104720 (ΦΕΚ 1315/τ.Β/25-8-10), στηρίχτηκε και η προηγούμενη εγκύκλιος Αρ. Πρωτ: ΔΥΓ6/Γ.Π. οικ. 3399, 14/01/2014, με θέμα «Εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους», στην οποία φαίνεται ξεκάθαρα  ότι λαμβάνει υπόψη της και τον Νόμο 4172/2013.
 Συγκεκριμένα, αναφέρει:
«Σας επισημαίνουμε το νομοθετικό πλαίσιο πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος στους κλειστούς δημόσιους χώρους και την αναγκαιότητα πιστής εφαρμογής του για την προστασία της δημόσιας υγείας (σχετ.2,3,4,5). Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 65 του Ν. 3918/2011 (σχετ. 6) και της παρ. 4 του άρθρου 81 του Νόμου 4172/2013 (σχετ. 7) περί αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας όπως έχουν ανατεθεί από τις 23.09.2013 στην ελληνική αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).»
  Σ' αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι  ο νόμος 4172/2013 είναι μεταγενέστερος της ΚΥΑ υπ' αριθμόν 104720 (ΦΕΚ 1315/τ.Β /25-8-10) και η νεότερη εγκύκλιος Α4γ/Γ.Π./οικ.10790, 13/02,2017 - την οποία καταγγέλλουμε, - έχει την υποχρέωση να λάβει υπόψη της ολόκληρο το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του Ν.4172/2013, άρθρο 81, έτσι όπως κάνει η προηγούμενη από αυτήν εγκύκλιος.

 Δεν είναι δυνατόν μία εγκύκλιος να λαμβάνει υπόψη της ολόκληρο το νομοθετικό πλαίσιο και η αμέσως επόμενη από αυτήν, με το ίδιο περιεχόμενο, να λαμβάνει μόνο ένα μέρος του και μάλιστα προ-ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου!
 
 Θέλω να πιστεύω προς πρόκειται για ατυχή παράλειψη και όχι περί σκόπιμης επιλογής  και  πως το λάθος θα αποκατασταθεί με την κατάλληλη παρέμβαση εκ μέρους σας.

Ελληνικό Πανεπιστήμιο
 
 Για όλους τους παραπάνω  λόγους ζητάω  να δείτε σε βάθος το θέμα, καθώς  χρειάζεται να εφαρμοστεί  η νομοθεσία περί απαγόρευσης καπνίσματος στους Δημόσιους χώρους.

«Το κάπνισμα γίνεται ανεκτό ακόμη και σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Στα νοσοκομεία και στα χειρουργεία μας. Ορισμένοι γιατροί καπνίζουν μπροστά στους ασθενείς τους» Καθηγητής Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, επικεφαλής του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

  Είναι μοναδικό το φαινόμενο στην ελληνική πολιτεία να βλέπουμε τους καπνιστές να καπνίζουν σε κύριους ή βοηθητικούς χώρους εντός των νοσοκομείων, εντός των ιατρείων, εντός των σχολείων, εντός των πανεπιστημίων, εντός των εργασιακών χώρων, εντός των καταστημάτων, εντός των αθλητικών χώρων κι εντός των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επειδή δεν εφαρμόζεται αποτελεσματικός έλεγχος ούτε και αποτελεσματική αστυνόμευση.


 Παρακαλώ πολύ για την άμεση παρέμβασή σας καθώς και για μια υπεύθυνη ενημέρωση για το πώς προτίθεστε να ενεργήσετε αποτελεσματικά για να εφαρμοστεί ο αντικαπνιστικός νόμος, καθώς από τη συστηματική παραβίασή του πλήττεται η δημόσια υγεία.

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,
 Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»
«Επειδή είμαι εναντίον της βίας, κάθε είδους βίας, είμαι και εναντίον της βίας που ασκούν οι καπνιστές, υποχρεώνοντας τους μη καπνιστές να εισπνέουν τον καπνό τους. Το παθητικό κάπνισμα επιβαρύνει σοβαρά την υγεία. Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι καπνιστές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον καρκίνο των πνευμόνων, την αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή το έμφραγμα – αλλά ΜΟΝΟ για τον εαυτό τους». Νίκος Δήμου
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 21/12/2008

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

Ελέγχοντας αν εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία για το ΑΣΕΠ

 Σε επικοινωνία που είχε μαζί μας η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ από το γραφείο του Υπουργού Επικρατείας, κυρίου Αλέκου Φλαμπουράρη, μας συνέστησε να στείλουμε ερωτήματα και στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, πράγμα που ομολογουμένως δεν είχαμε σκεφτεί.
Αθήνα, 16 Απριλίου 2017

Προς:
- Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

- ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Υπόψη κυρίου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ

- Συνήγορο του Πολίτη

- Ε.Σ.Α.μεΑ. (Εθνική Συνοποσπονδία Ατομων με Αναπηρία)

ΘΕΜΑ: Τρία σημαντικά ερωτήματα που αφορούν τις προσλήψεις των ΑμεΑ μέσω του ΑΣΕΠ

Aξιότιμοι κύριοι,
  κατόπιν επικοινωνίας με το Υπουργείο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - η οποία είναι σε εξέλιξη, - σας αποστέλλουμε τρία (3) σημαντικά ερωτήματα, όσον αφορά τις προσλήψεις της κατηγορίας ΑμεΑ (ευπαθής ομάδα) στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190/1994, όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε από τον ν. 4440/2016, έχοντας ως επιθυμία να λυθούν οι απορίες μας και παράλληλα να σας επιστήσουμε την προσοχή καθώς το θέμα αφορά τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.


 Όπως ήδη γνωρίζετε, ο ν.4440/2016, με το άρθρο 25, παρ.1 τροποποίησε την παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 έτσι ώστε να συμπεριληφθούν νέα μέτρα και πολιτικές που θα προστατεύουν ουσιαστικά την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους, όπως ισχύει και για άλλες ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού.

  Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 10, άρθρο 25, ν.4440/2016, προβλέφθηκε ότι:
"10. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6 ,7 και 8 ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»

  Κατόπιν τούτου, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, η οποία ορίζει ως δικαιολογητικό για τις περιπτώσεις αναπηρίας την απόφαση (πιστοποιητικό) από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) καθώς και τα πιστοποιητικά κρίσης αναπηρίας από τις υγειονομικές επιτροπές των στρατιωτικών και των σωμάτων ασφαλείας (ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ, κτλ.), τα οποία αρκούν να είναι σε ισχύ (κατά τον χρόνο της αίτησης στο ΑΣΕΠ), σε αντίθεση όμως με την περίπτωση ανάπηρου τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, στο οποίο απαιτείται να έχει κριθεί με ισόβια αναπηρία.

  Ως εκ τούτου, δημιουργούνται τρία (3) ερωτήματα, τα οποία παρακαλούμε να μας απαντήσετε αιτιολογημένα.

1. Για ποιον λόγο η Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, κατά συνέπεια και οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, δεν λαμβάνουν υπόψη τους την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου του ΑΣΕΠ (Ν.2190/1194), στο οποίο αναφέρεται: «5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις για τα προστατευόμενα άτομα (ν. 1648/1986), όπως εκάστοτε ισχύουν.» (Βλέπε ν. 2643/1998 "Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κ.α.".), έτσι ώστε να υπάρχει ως προϋπόθεση η χρονιότητα στην πάθηση καθώς και η εγγραφή στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ;
Δεν θα έπρεπε οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ να λαμβάνουν υπόψη τους και την εν λόγω παράγραφο 5, του άρθρου 14, ν.2190/1194, εφόσον παραπέμπει στις ειδικές διατάξεις για τα ΑμεΑ κι εφόσον είναι σε ισχύ;

2. Για ποιον λόγο υπάρχει αυτή η διάκριση, στην Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, κατά συνέπεια και στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, ως προς το στοιχείο της ισόβιας αναπηρίας, μεταξύ του τρίτεκνου γονέα με ανάπηρο τέκνο και μεταξύ ενός μη τρίτεκνου γονέα που έχει ανάπηρο τέκνο ή συγγενή ατόμου με αναπηρία (αφού για την πρώτη περίπτωση απαιτείται ισόβια αναπηρία ενώ για τη δεύτερη όχι); Έχετε ελέγξει αν αυτή η διάκριση είναι σύννομη ή όχι;

3. Επειδή σύμφωνα με τις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, η οποίες ορίζουν τη διάρκεια ισχύος του δικαιολογητικού αναπηρίας το αργότερο έως τη λήξη προθεσμίας για την αίτηση στο ΑΣΕΠ, ευνόητο είναι να προκύψουν διορισμοί ακόμα και ατόμων στα οποία η αναπηρία τους θα έχει πάψει να υφίσταται κατά τον χρόνο διορισμού τους, από ποιο ακριβώς σημείο του νομοθετικού πλαισίου ορίζεται ή προκύπτει ότι ακόμα και τα άτομα με βραχεία διάρκεια αναπηρίας ή οι συγγενείς τους μπορούν να διορίζονται ως μόνιμοι τακτικοί υπάλληλοι στο Δημόσιο;
Αν δεν ορίζεται τέτοιο πράγμα, τότε με ποιον τρόπο θα αποφευχθεί να συμβεί καταστρατήγηση στις προσλήψεις, ή το να μην δημιουργηθούν μεγάλης εκτάσεως γραφειοκρατικά προβλήματα , τα οποία θα επιφέρουν καθυστέρηση στις προσλήψεις των ατόμων με μόνιμες αναπηρίες κι επιπλέον δημόσιο κόστος;

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Τέσσερα ερωτήματα που αφορούν τις προσλήψεις των ΑμεΑ στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ

 Μετά από την απάντηση που λάβαμε από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η κατάσταση όσον αφορά τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ μάλλον φαίνεται ανησυχητική.

 Αδυνατούμε να κατανοήσουμε τον λόγο για τον οποίο Κυβέρνηση και ΕΣΑμεΑ δεν φαίνονται να λαμβάνουν υπόψη τους τις ειδικές διατάξεις για τα ΑμεΑ, στις οποίες παραπέμπει η παράγραφος 5* του άρθρου 14 του νόμου του ΑΣΕΠ (Ν.2190/1194), σύμφωνα με το οποίο απορρέει ως απαραίτητο στοιχείο η χρονιότητα της αναπηρίας, καθώς επίσης η εγγραφή στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ (του ΟΑΕΔ).


*5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις για τα προστατευόμενα άτομα (ν. 1648/1986), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Βλέπε ν. 2643/1998 "Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κ.α.".

 Έτσι, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που ορίζει τα δικαιολογητικά αναπηρίας, απαιτείται απόφαση αναπηρίας που να είναι σε ισχύ το αργότερο μέχρι την προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΑΣΕΠ!


 Πολύ φοβόμαστε ότι το αποτέλεσμα από αυτό θα είναι να προσλαμβάνονται ως μόνιμοι τακτικοί υπάλληλοι πολλά άτομα που η αναπηρία τους (ή η αναπηρία των συγγενών τους) δεν θα υφίσταται λίγο μετά τον διορισμό τους.

 Σε σε αρκετές περιπτώσεις η αναπηρία τους δεν θα υφίσταται ούτε καν κατά την ημερομηνία των διορισμών τους, με εύλογο ερώτημα μήπως έτσι μπορεί να δημιουργηθεί καταστρατήγηση στις προσλήψεις.


 Το αποτέλεσμα από αυτό ίσως θα είναι το να δημιουργηθεί διαμάχη μεταξύ των ΑμεΑ ή συγγενών ΑμεΑ με χρόνιες παθήσεις και μεταξύ των ΑμεΑ ή συγγενών ΑμεΑ που η αναπηρία τους δεν έχει κριθεί χρόνια. Ήδη φαίνεται να έχει προκληθεί ανισότητα ως προς τις τρίτεκνες οικογένειες με ανάπηρο τέκνο, αφού
μόνο σ' αυτήν την περίπτωση  απαιτείται ισόβια αναπηρία.

Ελπίζουμε βέβαια, κι επειδή δεν θέλουμε να διεκδικούμε το αλάθητο, πως μπορεί να κάνουμε λάθος στις εκτιμήσεις μας, γι' αυτό και στείλαμε στο Υπουργείο τέσσερα συγκεκριμένα ερωτήματα με σκοπό να λυθούν οι απορίες μας.


Ακόμα κι αν οι διατάξεις συμπεριλαμβάνουν τα άτομα χωρίς χρόνιες παθήσεις τότε θα πρέπει να γίνει ανάλογη πρόβλεψη στη διαχείριση, προς αποφυγή καταστρατηγήσεων στις προσλήψεις και προς αποφυγή γραφειοκρατικών προβλημάτων και μεγάλων καθυστερήσεων στις τοποθετήσεις των προσληφθέντων.


Αθήνα 11/04/2017
Προς:
-Αξιότιμη υπουργό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
κυρία ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

-ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
-Γενικό Διευθυντή, κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ

-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Διευθυντή, κυρία ΡΟΥΦΟΥ ΕΛΕΝΗ

-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμηματάρχη, κυρία ΓΑΛΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
& κυρία Μ. Ζωγράφου


ΘΕΜΑ: Τέσσερα ερωτήματα που αφορούν τις προσλήψεις των ΑμεΑ στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ.

 Σε συνέχεια των δύο επιστολών μας, στις 4/3/2017, με θέμα "Σημαντική επισήμανση για πιθανή νομική παράλειψη..." και στις 4/4/2017, με θέμα «Απουσία της ισόβιας αναπηρίας από τις προσλήψεις των ΑμεΑ στο Δημόσιο; (!)» και μετά από την απάντησή σας, στις 7/4/2017, με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ /Φ.1.9/225/οικ.12462, με θέμα "Διορισμοί ευπαθών κοινωνικών ομάδων.", σας στέλνουμε τέσσερα σχετικά ερωτήματα που χρειάζονται να απαντηθούν.

 Όπως ήδη γνωρίζετε, ο ν.4440/2016, με το άρθρο 25, παρ.1 τροποποίησε την παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 έτσι ώστε να συμπεριληφθούν νέα μέτρα και πολιτικές που θα προστατεύουν ουσιαστικά την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους, όπως ισχύει και για άλλες ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού.

 Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 10 του ίδιου άρθρου προβλέφθηκε ότι:
"10. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6 ,7 και 8 ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»

 Κατόπιν τούτου, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, η οποία ορίζει το δικαιολογητικό αναπηρίας στο πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), ή από τις υγειονομικές επιτροπές των στρατιωτικών και των σωμάτων ασφαλείας (ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ, κτλ.), το οποίο αρκεί να είναι σε ισχύ, σε αντίθεση όμως με την περίπτωση ανάπηρου τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, στο οποίο απαιτείται η αναπηρία του να έχει κριθεί ισοβίως.

 Ως εκ τούτου, δημιουργούνται τέσσερα ερωτήματα, τα οποία παρακαλούμε να μας απαντήσετε αιτιολογημένα.

Ερώτηση υπ' αρ. 1:
Για ποιον λόγο η Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017 δεν έχει λάβει υπόψη της την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου του ΑΣΕΠ (Ν.2190/1194), στο οποίο αναφέρεται: «5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις για τα προστατευόμενα άτομα (ν. 1648/1986), όπως εκάστοτε ισχύουν.» (Βλέπε ν. 2643/1998 "Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κ.α.".), έτσι ώστε να υπάρχει ως προϋπόθεση η χρονιότητα στην πάθηση καθώς και η εγγραφή στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ;

Ερώτηση υπ' αρ. 2: Για ποιον λόγο υπάρχει αυτή η διάκριση, στην Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, ως προς το στοιχείο της ισόβιας αναπηρίας, μεταξύ του ανάπηρου τέκνου τρίτεκνης οικογένειας και μεταξύ των ατόμων με αναπηρία που ανήκουν στην κατηγορία άμεση και έμμεση (συγγενείς) ΑμεΑ;
(Aφού για την πρώτη περίπτωση απαιτείται ισόβια αναπηρία ενώ στη δεύτερη όχι).

3. Eπίσης, στην απάντησή σας, στις 7/4/2017, με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ /Φ.1.9/225/οικ.12462, αναφέρετε ότι: «Τέλος, όσον αφορά στην πιθανότητα να υπάρχουν στο μέλλον επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες, μεγάλο πλήθος ακυρώσεων σε αιτήσεις, επανελέγχους και επιπλέον δημόσιο κόστος, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 25 του ν. 4440/2016 και της σχετικής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών, απαιτείται να προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για διορισμό όσο και κατά το χρόνο διορισμού.»

Έτσι, προκύπτει ερώτηση υπ' αρ. 3:
 Βάσει ποιου ακριβώς σημείου στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4440/2016 και της σχετικής υπουργικής απόφασης ορίζεται η απαίτηση της ισχύος της αναπηρίας κατά το χρόνο διορισμού, όπως λέτε; (διότι εμείς δεν το βλέπουμε πουθενά)
Σας υπενθυμίζουμε ότι στην προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2017 αναφέρεται μόνο η παρακάτω επισήμανση, η οποία ορίζει ως χρονική προθεσμία, κατά συνέπεια και διάρκεια, του δικαιολογητικού αναπηρίας μόνο την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΑΣΕΠ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του στο πεδίο «ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ», πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι η συγκεκριμένη ιδιότητα υπήρχε κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη.


4. Στην απαντητική επιστολή σας, με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ /Φ.1.9/225/οικ.12462,
αναφέρετε:
«Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση του ν.2190/1994, ώστε να
συμπεριληφθούν νέα μέτρα και πολιτικές που θα προστατεύουν ουσιαστικά την
απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους, όπως
ισχύει και για άλλες ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού χωρίς να περιορίζεται το
δικαίωμα αυτό μόνο στα άτομα με αναπηρία που η πάθησή τους έχει χαρακτηριστεί
χρόνια καθώς οι εν λόγω περιπτώσεις έχουν την δυνατότητα να κάνουν επιπλέον χρήση
των ευεργετικών διατάξεων του ν.2643/1998, όπως ισχύει.»


Επίσης, συνεχίζοντας, στην ίδια επιστολή, ολοκληρώνετε την απάντησή σας ως εξής:

«Επομένως, ο σχετικός έλεγχος που απαιτείται από τη διοίκηση, ολοκληρώνεται με την πρόσληψη και ανάληψη υπηρεσίας από τον υποψήφιο, όπως άλλωστε προβλέπεται για κάθε περίπτωση πρόσληψης και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπονται επιπλέον διαδικασίες για επανέλεγχο της αναπηρίας ή ακύρωση της πρόσληψης, λόγω μεταβολής της αναπηρίας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού και ανάληψης υπηρεσίας από τον υποψήφιο.»

 Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ερώτηση υπ' αρ. 4:
Από ποιο ακριβώς σημείο του νομοθετικού πλαισίου ορίζεται ή προκύπτει ότι ακόμα και τα άτομα με βραχεία διάρκεια αναπηρίας ή οι συγγενείς τους μπορούν να διορίζονται ως μόνιμοι τακτικοί υπάλληλοι στο Δημόσιο; Αν δεν ορίζεται τέτοιο πράγμα, τότε με ποιον τρόπο θα αποφευχθεί να συμβεί καταστρατήγηση στις προσλήψεις ή το να μην δημιουργηθούν μεγάλης εκτάσεως γραφειοκρατικά προβλήματα , τα οποία θα επιφέρουν καθυστέρηση στις προσλήψεις των ατόμων
με μόνιμες αναπηρίες κι επιπλέον δημόσιο κόστος;


Παρακαλώ πολύ, όπως μου απαντήσετε και στα τέσσερα ερωτήματα, αιτιολογώντας τα.

Σας ευχαριστώ θερμά και με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

Κοιν.:
1. κ. Αλέκο Φλαμπουράρη

2. Συνήγορο του Πολίτη

3. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)


http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Απουσία της ισόβιας αναπηρίας από τις προσλήψεις των ΑμεΑ στο Δημόσιο; (!)


Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΣΕΠ, με ΑμεΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ.
Όμως, από ατυχή παράλειψη διάταξης, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει καταστρατήγηση των προσλήψεων, καθώς θα μπορούσε, για παράδειγμα, να πιστοποιούνται προσωρινές αναπηρίες ελαχίστου χρονικού διαστήματος έξι μηνών (το νόμιμο ελάχιστο), οι οποίες θα επιτρέπουν, στη χρονική εκείνη στιγμή των αιτήσεων, τη μόνιμη είσοδο στο Δημόσιο ατόμων που δεν είναι πραγματικά ανάπηρα.


Τελευταία ενημέρωση 10/04/2017, λάβαμε απάντηση.

Αθήνα 04/04/2017

Προς:
-Αξιότιμη υπουργό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
κυρία ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

-ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

-Γενικό Διευθυντή, κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ

-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Διευθυντή, κυρία ΡΟΥΦΟΥ ΕΛΕΝΗ

-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμηματάρχη, κυρία ΓΑΛΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

-Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Υπόψιν προέδρου, κ. Ι. Βαρδακαστάνη

ΘΕΜΑ: Απουσία της ισόβιας αναπηρίας από τις προσλήψεις των ΑμεΑ στο Δημόσιο; (!)
Σε συνέχεια της προηγούμενης επιστολής σας στέλνουμε το παρόν:

Αξιότιμοι κύριοι,
η πρώτη Προκύρηξη του ΑΣΕΠ, υπ' αρ. 4Κ/2017, ΦΕΚ ΑΣΕΠ. αρ.13, 31/03/2017, στην οποία περιλαμβάνεται η ειδική κατηγορία των ατόμων με αναπηρία είναι πλέον γεγονός.

  Με λύπη μας, όμως, διαπιστώνουμε ότι το στοιχείο της ισόβιας (χρόνιας) αναπηρίας απουσιάζει από τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο δημόσιο.
Πράγμα που σημαίνει ότι δεν λήφθηκε υπόψη εκείνο το σημείο των διατάξεων (δείτε αναλυτικά στην προηγούμενη επιστολή) που ορίζει ως βασική προϋπόθεση τη χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη (στα άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

  Σας ξαναστέλνουμε την αρχική επιστολή, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον Συνήγορο του Πολίτη για λόγους επιφύλαξης, καθώς δεν μας έχετε απαντήσει ακόμα, ως οφείλετε, κι επιθυμώ να σας επιστήσω εκ νέου την προσοχή διότι αν οι προκυρήξεις του ΑΣΕΠ εξακολουθήσουν να παραμείνουν ως έχει, δηλαδή με την αποδοχή πιστοποιητικών (αποφάσεων) αναπηρίας που αρκεί να είναι μόνο σε ισχύ, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει καταστρατήγηση των προσλήψεων, καθώς θα μπορούσε, για παράδειγμα, να πιστοποιούνται προσωρινές αναπηρίες ελαχίστου χρονικού διαστήματος έξι μηνών (το νόμιμο ελάχιστο), οι οποίες θα επιτρέπουν, στη χρονική εκείνη στιγμή των αιτήσεων, τη μόνιμη είσοδο στο Δημόσιο ατόμων που δεν είναι πραγματικά ανάπηρα.

  Επίσης, επιθυμώ να σας επιστήσω πολύ σοβαρά την προσοχή καθώς θα δημιουργηθούν μεγάλης εκτάσεως γραφειοκρατικά προβλήματα και χρονοκαθυστερήσεις στις προσλήψεις των ατόμων με μόνιμες αναπηρίες, αυτά που πραγματικά δικαιούνται να προσληφθούν ως τακτικοί μόνιμοι υπάλληλοι στο Δημόσιο.

Τέλος, επιθυμώ να με ενημερώσετε οπωσδήποτε με έγγραφο ή ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας.

Η Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824

Η Προκύρηξη του ΑΣΕΠ, 
υπ' αρ. 4Κ/2017


Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

 
http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
  Επειδή μόλις εκδόθηκε η ΠΟΛ. 1034/2017 δημιουργείται η ανάγκη νέου ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗΣ (μετά την επιστολή που σας στείλαμε στις 8/3/2017) προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στη Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας.
 
 
Επίσης, το παρόν αποτελεί παράλληλο αίτημα προς όλους τους αρμόδιους φορείς να επιληφθούν για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των αναπήρων πολιτών, καθώς αφορά την ορθή αναγραφή των προνοιακών επιδομάτων για ΑμεΑ στη φορολογική δήλωση, επειδή από πέρυσι έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της αδικαιολόγητης προσαύξησης του φορολογητέου εισοδήματος, λόγω της αυτόματης αναγραφής τους, πιθανόν σε εσφαλμένο κωδικό της φορολογικής δήλωσης.
 
 
Αυτή η τακτική όμως επιβάρυνε πολλά ΑμεΑ με εισφορά αλληλεγγύης, με απώλεια της έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ και απώλεια αρκετών κοινωνικών παροχών και βοηθημάτων.
 
  Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα προνοιακά επιδόματα για ΑμεΑ δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, καθώς ο νομοθέτης όταν τα επινόησε δεν είχε σκοπό να αυξήσει το εισόδημα των αναπήρων για λόγους βιοποριστικούς, αλλά για να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες και τα ειδικά έξοδα που δημιουργούν οι αναπηρίες τους.
 
  Είναι επείγον να δοθούν απαντήσεις και οδηγίες για το πως πρέπει να αντιμετωπίζονται στις φορολογικές δηλώσεις, διότι η Α.Α.Δ.Ε. δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι στιγμής αν πρέπει να συνεχίζουν να δηλώνονται στους κωδικούς 781-782, όπως είχε διευκρινίσει με οδηγίες στο παρελθόν, πριν όμως μπει σε εφαρμογή η αυτόματη αναγραφή των εισοδημάτων στο έντυπο φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων (Ε1). Υπόψιν ότι, όταν τα προνοιακά επιδόματα δηλώνονται σε κωδικούς διάφορους των κωδικών 781-782 τότε προστίθενται στο φορολογητέο εισόδημα προσαυξάνοντάς το, δηλαδή «εισοδηματικοποιούνται», ανεξάρτητα του ότι απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος.
 
  Τέλος, ευελπιστούμε στην ευαισθητοποίηση και την προσοχή εκ μέρους όλων των αρμοδίων φορέων, επειδή το θέμα αφορά ευπαθή ομάδα της ελληνικής κοινωνίας μας.


Αθήνα, 12 Μαρτίου 2017
Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Υπόψη Διοικητή, αξιότιμον κύριον, Πιτσιλή Γεώργιο
gov.office@aade.gr

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α’, Β’
d12.b@yo.syzefxis.gov.gr
d12.a@yo.syzefxis.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Υπόψιν υπουργού, αξιότιμον κύριο, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ
ypep.co@ypep.gr
kathimerinotita@ypep.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Υπόψιν Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αξιότιμης κας ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
gram_yp@yeka.gr

Υπόψιν Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αξιότιμης κας ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
anypapasxolisi@yeka.gr
gramanypapasxolisi@yeka.gr

Υπόψιν Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αξιότιμης κυρίας Θεανώς Φωτίου
thfotiou@parliament.gr
anypkal@yeka.gr

ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
gramsxkrpol@synigoros.gr

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
esaea@otenet.gr

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2017

Αγαπητοί κύριοι,
όπως γνωρίζετε και σύμφωνα με την οικονομική επιστήμη, ως εισόδημα εννοούμε το σύνολο των αμοιβών που λαμβάνει κάποιος για τη συμμετοχή του στην παραγωγική διαδικασία.

Για να χαρακτηριστεί κάποιο έσοδο ως εισόδηµα και να υπαχθεί σε φορολογία, απαιτείται να υπάρχουν τα παρακάτω τρία χαρακτηριστικά:

1: Να έχει περιοδικό χαρακτήρα, δηλαδή να επαναλαµβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα

2:
Να έχει µόνιµη πηγή προέλευσης ή όποια µπορεί να συνίσταται, είτε σε κεφάλαιο (ακίνητα - τίτλοι κ.λ.π.),είτε σε εργασία, είτε και τα δύο.

Εδώ να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.2, του Ν.4172/2013, ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων:
α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
γ) εισόδημα από κεφάλαιο και
δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Καθώς επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ίδιου νόμου:
Άρθρο 12
Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
1. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.


3: Να γίνεται εκµετάλλευση της πηγής αυτής (να αποφέρει δηλαδή έσοδα)

  Επίσης, το Υπουργείο Οικονομικών έχει εκφράσει στο παρελθόν, αρκετές φορές, ότι τα προνοιακά επιδόματα που δίνονται σε άτομα με αναπηρία δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, αφού δεν θεωρούνται ούτε αντάλλαγμα παροχής εργασίας, ούτε καρπό περιουσιακών στοιχείων, αλλά κοινωνικές παροχές για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών της αναπηρίας των εν λόγω ατόμων.

Γνωρίζετε, επίσης, ότι τα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία δεν προέρχονται από την εργασία αφού τα προνοιακά επιδόματα δεν αποτελούν ανταποδοτική παροχή, ούτε αποτελούν προϊόν εκμετάλλευσης μόνιμης πηγής προέλευσης (εργασία ή κεφάλαιο).

Στην «ΠΟΛ.1034/2017 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή», δίνονται οδηγίες για τη συμπλήρωση των κωδικών 659-660 ή 619-620, στους οποίους περιλαμβάνεται η περίπτωση:

- Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους και το οποίο συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος όπως περιοδικότητα, μόνιμη πηγή προέλευσης.


Ενώ στις οδηγίες για τους κωδικούς 781-782, περιλαμβάνεται η περίπτωση:

- Λοιπές περιπτώσεις (στις περιπτώσεις αυτές συγκαταλέγονται και ποσά που δεν έχουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος ήτοι δεν υπάρχει περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης και τέτοια μπορεί να είναι οικονομικές ενισχύσεις βοηθήματα που καταβάλλονται έκτακτα, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).


  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ΑΙΤΟΥΜΑΙ από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπως μου δώσει σαφή απάντηση, είτε εγγράφως είτε με την έκδοση εγκυκλίου - για πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4172/2013, σε ποιους συγκεκριμένους κωδικούς πρέπει να αναγραφούν οι οικονομικές ενισχύσεις που δίνονται από την Πρόνοια:

1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
 [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528/2013 (ΦΕΚ 1189 Β')]


2] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
 [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/2013 (ΦΕΚ 965 Β')]

3] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ - AIDS
 [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530/2013 (ΦΕΚ 1271/ Β')]

4] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦ/ΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
[άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. αρ.Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095/2002 (ΦΕΚ 1594 Β')]

5] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΩΦΩΣΗΣ - ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
 [Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10803/527/2013 (ΦΕΚ 965 Β')]

6] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ
 [Κ.Υ.Α. Δ29α/Φ.32/ Γ.Π.οικ.10806/ 529/2013 (ΦΕΚ 1189 Β'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν.4331/2015]

7] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ
 [Γ4α/Φ.224/οικ.1434/1984 (ΦΕΚ 441 Β')]

8] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
 [άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. αρ.Π3α/ Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/2008 (ΦΕΚ 1313 Β') και άρθρο 16 ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α')]

9]
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας.
[Υπουργική Απόφαση Α2γ/5014/19, ΦΕΚ 591 τεύχος Β΄, 18 Αυγούστου 1982]
 

 Θα σας παρακαλέσω επίσης να μην με παραπέμψετε στη ΔΟΥ για παροχή απαντήσεων, επειδή η Α.Α.Δ.Ε. οφείλει, κάποτε, από την έκδοση του Ν.4172/2013 και μετά, να ξεκαθαρίσει, ακόμα και στις ΔΟΥ, με έκδοση συγκεκριμένης οδηγίας, τους κωδικούς στους οποίους πρέπει να αναγράφονται τα παραπάνω οκτώ επιδόματα.

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»
http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια. https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/