Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΙΧ από ΑμεΑ με ΑΠΑΛΛΑΓΗ από το ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι ανάπηροι Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης για προσωπική χρήση, εφόσον:

α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών,
β) εμφανίζουν κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
γ) εμφανίζουν κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας, συνολικά, 67% από τα οποία 40%, τουλάχιστον, στο ένα κάτω άκρο,
δ) έχουν ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%,
ε) είναι νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%,
στ) πάσχουν από αυτισμό,
ζ) πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή αιμορροφιλία,
η) πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς μεταμοσχευμένοι.

Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ιατρικής γνωμάτευσης των οικείων Υγειονομικών Επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Από τη γνωμάτευση θα πρέπει να προκύπτει ρητά η αντιστοίχιση των ανωτέρω παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α' 166) με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που ορίζονται στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η πάθηση να χαρακτηρίζεται «δια βίου».

Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης χορηγείται για επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβικά εκατοστά. Κατ' εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω δικαιούνται απαλλαγή για αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2650 κυβικά εκατοστά και οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% δικαιούνται αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 3650 κυβικά εκατοστά.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους ταξινόμησης (30% για τα πάνω από 1650 κυβικά εκατοστά και μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά και 58% για τα πάνω από 2000 κυβικά εκατοστά).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210 69.87.502 έως 505.


Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
 

Δείτε επίσης παλαιότερο άρθρο μας με τίτλο:
Απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης, τέλη κυκλοφορίας και χορήγηση Δελτίου στάθμευσης ΑμεΑ

Διαβάστε περισσότερα: http://logistis-amea.blogspot.com/2014/09/blog-post.html#ixzz4LhBFQwak

© Ανδρέας Μπαρδάκης
(Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)
Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»
http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

Twitter


Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Τα άπορα ΑμεΑ ακόμα πληρώνουν παράβολο στα ΚΕ.Π.Α., παρά τον Ν.4331/2015


Αθήνα 24/09/2016

 Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Υπόψιν:
- ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  g.katrougkalos@parliament.gr
- Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
κυρίας Θεανώς Φωτίου
thfotiou@parliament.gr, anypkal@yeka.gr
- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Υπόψη Γενικού Γενικού Διευθυντή & Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας
gdp@yeka.gr
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α.
Υπόψη Διευθυντή και Γραμματέα της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ
amea@yeka.gr

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Υπόψιν:
- ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΙΚΑ
admika@ika.gr
- ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΙΚΑ sub1ika@ika.gr, sub2ika@ika.gr, sub3ika@ika.gr
- ΓΕΝΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ANAΠHPIAΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤHΣ EPΓAΣIAΣ  diefanap@ika.gr

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

Υπόψιν προέδρου, κ. Ι. Βαρδακαστάνη esaea@otenet.gr


ΘΕΜΑ: «Δεν εφαρμόζεται η Κατάργηση παραβόλου για την εξέταση σε ΚΕ.Π.Α. στα άπορα ΑμεΑ που πλέον δεν προμηθεύονται με βιβλιάριο απορίας»

 Αξιότιμοι κύριοι,
όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 3 του Ν.4331/2015 η υποχρέωση καταβολής παραβόλου για την εξέταση από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. καταργήθηκε.
 Ωστόσο, ενώ εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας το έγγραφο με Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804, 29-09-2015, με ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69 Α΄) στο οποίο προβλέπεται:
Άρθρο 3
: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου « Κατάργηση παραβόλου για την εξέταση σε ΚΕ.Π.Α. για ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας» από την δημοσίευση του νόμου καταργείται η υποχρέωση καταβολής παραβόλου για την εξέταση από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α., εκτός των ανασφαλίστων και των απόρων και για όσους ζητούν τη χορήγηση προνοιακού επιδόματος αναπηρίας καθώς και για τυχόν επανεξετάσεις ήδη χορηγηθέντων προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας.
Στο ανωτέρω δε άρθρο αναφέρεται επίσης ότι: « Οι υπηρεσίες χορήγησης προνοιακών παροχών αποδίδουν, στο τέλος κάθε εξαμήνου, απολογιστικά στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. το σύνολο των οφειλομένων ποσών για τα παραπεμπόμενα από αυτές περιστατικά που εξετάζονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., βάσει σχετικών καταστάσεων που τους γνωστοποιούνται από τα αρμόδια ΚΕ.Π.Α..»

  Στην πράξη, όμως, η Διοίκηση του ΙΚΑ δεν έχει δώσει κάποια οδηγία στους υπαλλήλους των ΚΕ.Π.Α., οι οποίοι δεν ξέρουν πως να πράξουν εφόσον η πιο σχετική οδηγία που ακολουθούν είναι αυτή που τους δόθηκε με το γεν. έγγραφο της Διοίκησης του ΙΚΑ, Π51/14 22-05-2013, με θέμα: «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)», η οποία δεν ανταποκρίνεται πλέον στα σύγχρονα δεδομένα, αν παραβλέψουμε και τα σοβαρά λάθη που εμπεριέχει στις προϋποθέσεις που αναφέρει για τα προνοιακά επιδόματα (εσφαλμένα ποσοστά αναπηρίας κτλ), όπως σας είχαμε ενημερώσει τον Απρίλιο του 2015.
Δείτε περισσότερα εδώ:  http://logistis-amea.blogspot.gr/2015/04/2012.html

  Πιο συγκεκριμένα, στο έγγραφο του ΙΚΑ αναφέρεται:
«Στις περιπτώσεις απόρων πολιτών που αιτούνται πιστοποίηση αναπηρίας
για την καταβολή προνοιακής παροχής, απαιτείται η προσκόμιση
Βιβλιαρίου Απορίας σε ισχύ, αντίγραφο του οποίου αρχειοθετείται στον
ιατρικό φάκελο.»
  Εφόσον όμως, μετά την εφαρμογή του Ν. 4368/2016, άρθρο 33  και συγκεκριμένα από 1/8/2016 που εφαρμόζονται οι Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας  δεν εκδίδονται πλέον  βιβλιάρια απορίας, αφού οι άποροι μπορούν κι έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μόνο με το ΑΜΚΑ τους, πολλοί  άποροι συμπολίτες μας, με αναπηρία, υποχρεώνονται άδικα σε πολλές περιπτώσεις να καταβάλλουν το παράβολο των 46,14€ στα ΚΕ.Π.Α.
 
  Για τους παραπάνω λόγους κι επειδή πλέον έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο οι άποροι συμπολίτες μας με αναπηρίες να υποχρεούνται να επιβαρύνονται οικονομικά με το παράβολο των ΚΕ.Π.Α.,
ζητάμε, άμεσα και χωρίς άλλη καθυστέρηση, να πράξετε τα δέοντα για να εφαρμοστεί επιτέλους το άρθρο 3 του Ν. 4331/2015, επειδή έχει ήδη περάσει ένα έτος κι ακόμα καθυστερεί να εφαρμοστεί η διάταξη στο σύνολό της.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Δημιουργός και διαχειριστής της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

 

Κοινοποίηση:
- Συνήγορος του Πολίτη
- Πολιτικό Γραφείο της Ευρωβουλευτού κας Κωνσταντίνας Κούνεβα

Πατήστε εδώ για να ακούσετε τη συνέντευξη στην εκπομπή της κας Κατερίνας Πολύζου

© Ανδρέας Μπαρδάκης
(Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)
Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»
http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

Twitter


Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Στο ΚΕ.Π.Α. οι ιατροί καπνίζουν μέσα στην αίθουσα εξέτασης των ασθενών!


ΠΡΟΣ:
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Υπόψιν Προϊσταμένου Διεύθυνσης
ntontos.panagiotis@patt.gov.gr
- ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ axanthos@parliament.gr
-  ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  g.katrougkalos@parliament.gr

- ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΙΚΑ
admika@ika.gr
- ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΙΚΑ sub1ika@ika.gr, sub2ika@ika.gr, sub3ika@ika.gr
- ΓΕΝΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ANAΠHPIAΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤHΣ EPΓAΣIAΣ  diefanap@ika.gr

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας atee@ypakp.gr
  Τμήμα Προστασίας Ατομών με Αναπηρία amea@yeka.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ dkeath@yeka.gr, dkepir@yeka.gr

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Email : seedd@seedd.gr

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) esaea@otenet.gr

ΘΕΜΑ:
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ για ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ του Νόμου ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ στο ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.) επί της οδού Πειραιώς 181 ΤΑΥΡΟΣ από τους ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.

  Αγαπητοί κύριοι,
 σήμερα, την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016, επισκέφτηκα το ΚΕ.Π.Α. του ΙΚΑ επί της οδού Πειραιώς 181 στον Ταύρο προκειμένου να εξεταστώ από την υγειονομική επιτροπή σύμφωνα με το προκαθορισμένο ραντεβού και μόλις ήρθε η δική μου η σειρά να εξεταστώ βρέθηκα μπροστά στην πιο δυσάρεστη έκπληξη που έχω δεχτεί ποτέ σε υγειονομικό χώρο:

ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΖΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ!
  Όχι βέβαια εκείνη τη στιγμή που μπήκα να εξεταστώ, αλλά βρωμούσε ο τόπος από τον καπνό των τσιγάρων τους, ήταν φανερό ότι κάπνιζαν λίγο πριν με καλέσουν στην αίθουσα, στο διάστημα που είχε μεσολαβήσει από την έξοδο του προηγούμενου εξεταζόμενου και μέχρι να με φωνάξουν. Είχαν ένα παράθυρο λίγο ανοιχτό στην προσπάθειά τους να αερίσουν ελαφρώς τον χώρο, χωρίς φυσικά αυτό να επαρκεί, γι' αυτό κι αμέσως με έπιασε τρέμουλο στα χέρια κι αισθάνθηκα την πίεσή μου να πέφτει (το παθαίνω κάθε φορά που εκτίθεμαι σε καπνό, επίσης γνωρίζω ότι χλομιάζω σε τέτοιες περιπτώσεις). Διαμαρτυρήθηκα έντονα στους ιατρούς που είχαν σκύψει το κεφάλι από την ντροπή και δεν μιλούσαν, μου απολογήθηκαν δε ότι δεν κάνουν ποτέ διάλλειμα, γι' αυτό και αναγκάζονται να καπνίζουν εκεί μέσα.

  Σημείωση:  Αυτό με την έλλειψη διαλλείματος προσωπικά δυσκολεύομαι να το πιστέψω καθώς η εργασιακή νομοθεσία επιβάλλει τουλάχιστον ένα τέταρτο της ώρας διάλλειμα.
 Ίσως έτσι εξηγείται γιατί υπήρχε πάντα μια μικρή καθυστέρηση από τη στιγμή της εξόδου ενός εξεταζόμενου μέχρι να φωνάξουν τον επόμενο για να περάσει μέσα. Οι ιατροί φαίνεται ότι κάνουν τακτικά διαλλείματα μέσα στην αίθουσα εξέτασης για να καπνίσουν, μεταξύ της κάθε εξέτασης.
 
 Τους εξήγησα λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια όρια στη λογική κι ότι πλέον τα έχουν ξεπεράσει. Αν είναι δυνατόν! Δυσκολευόμουν να το πιστέψω! Έφτασα στο σημείο να τους πω: «Σας εκλιπαρώ ως ασθενής απευθυνόμενος στην ιατρική σας συνείδηση να προστατεύσετε την υγεία μου και να θέσετε ένα τέλος σ' αυτήν την κατάσταση επειδή είναι εντελώς απαράδεκτη! Τρέμω, όπως βλέπετε!»

  Μετά από αυτό προσπάθησαν να με καθησυχάσουν, άνοιξαν κι άλλο τα παράθυρα και μου πρότειναν αν ήθελα να περιμένω είκοσι λεπτά να καθαρίσει ο χώρος. Τους ζήτησα να εξεταστώ κοντά στο ανοιχτό παράθυρο προκειμένου να τελειώνω, ήθελα να φύγω από εκεί μέσα το γρηγορότερο, αισθανόμουν δυσφορία. 
 
  Δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου τέτοιον εξευτελισμό του ιατρικού επαγγέλματος, τέτοια ανευθυνότητα που καταλαβαίνω ότι οφείλεται πρωτίστως στο Κράτος και στη Διοίκηση, σε δεύτερο βαθμό στους πολίτες του ελληνικού κράτους που συντηρούν αυτή την απαράδεκτη κατάσταση με την ανοχή τους κι αρκετές φορές με τη συμμετοχή τους.
Αναρωτιέμαι βέβαια αν όλοι οι συμμετέχοντες στην Υγειονομική Επιτροπή είχαν πράγματι την ιδιότητα του ιατρού, πιθανόν και όχι. Κάποιοι μπορεί να ανήκουν στο διοικητικό-υπαλληλικό προσωπικό του ΚΕ.Π.Α.
  Δυστυχώς, δεν υπάρχει διαφάνεια στο ποιος μας εξετάζει καθώς δεν προκύπτει κανένα στοιχείο (όνομα και ιδιότητα) στις αποφάσεις αναπηρίας που χορηγούνται στους εξεταζόμενους, ούτε και στην ανάρτηση της λίστας των εξεταζόμενων που υπάρχει έξω από κάθε αίθουσα. Αυτή η έλλειψη διαφάνειας πιθανόν να συναινεί στην παραβίαση που γίνεται στους χώρους εξέτασης και καλό θα είναι να εξεταστεί η νομιμότητα αυτής της πρακτικής.

   Καταγγέλλω λοιπόν όπου κι όπως μπορώ αυτή τη συστηματική παραβίαση που φαίνεται ότι εφαρμόζεται από καιρό μέσα στο μεγαλύτερο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας και μάλλον είναι η μοναδική υγειονομική υπηρεσία στην Ελλάδα όπου οι ιατροί επιτρέπεται να καπνίζουν στον ίδιο χώρο που εξετάζουν τους ασθενείς τους και ζητώ από κάθε αρμόδιο όργανο να επέμβει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση προκειμένου να αποκατασταθεί η στοιχειώδης λογική και να σταματήσει αυτή η παραβατική πρακτική οριστικά, διότι μπαίνει σε κίνδυνο η υγεία πολλών ατόμων με αναπηρίες.
 
Ειδικά για τα άτομα που υποφέρουν από παθήσεις του αναπνευστικού και του κυκλοφορικού συστήματος ο κίνδυνος είναι άμεσος.


Επίσης, ζητώ όπως με ενημερώσετε για τις ενέργειές σας.


Με εκτίμηση,

Ανδρέας Μπαρδάκης,

Δημιουργός και διαχειριστής της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»


Κοινοποίηση:
- Συνήγορος του Πολίτη
- Πολιτικό Γραφείο της Ευρωβουλευτού κας Κωνσταντίνας Κούνεβα

Επίσης, θα κοινοποιηθεί σε διάφορα ΜΜΕ και πολιτικά πρόσωπα.

© Ανδρέας Μπαρδάκης
(Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)
Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»
http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

Twitter


Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/


Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

ΕΝΦΙΑ 2016 (Για ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμους)

Για τα ΑμεΑ:
Την αναπηρία θα πρέπει να την έχει ο σύζυγος, ή η σύζυγος, ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
Ο ΕΝΦΙΑ μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, είτε σε πέντε μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τον πίνακα:

Ποσά φόρου μέχρι ένα (1) ευρώ δεν βεβαιώνονται και δεν είναι απαιτητά.

Εκπτώσεις-Μειώσεις.
Για να λάβει κάποιος τις εκπτώσεις (50% και 100%) θα πρέπει να έχει υποβάλει εμπρόθεσμα τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τις δηλώσεις Ε9.
Διαφορετικά τις χάνει!

Η μηχανογράφηση της Γ.Γ.Δ.Ε. λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί με τις εμπρόθεσμες δηλώσεις.

Αν δηλαδή κάποιος υπέβαλε τις παραπάνω δηλώσεις εκπρόθεσμα ΔΕΝ θα έχει μείωση στον ΕΝΦΙΑ.


Η διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής περιγράφεται στην ΠΟΛ. 1212/24.9.2015

Διορθώσεις
Αν κάποιος πιστεύει ότι η φορολογητέα αξία του ακινήτου δεν είναι σωστή θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα στη ΔΟΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της ΠΟΛ.1163/23.7.2015 συμπληρώνοντας το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6.
Εφόσον πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις και δεν έχει εφαρμοστεί έκπτωση στο εκκαθαριστικό σας τότε θα υποβάλλετε στη ΔΟΥ το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.

Φέτος δεν ισχύει η μείωση κατά 20% στον ΕΝΦΙΑ για τα κενά μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.

© Ανδρέας Μπαρδάκης
(Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και  http://logistisamea.blogspot.gr/

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

Επιστολή για τους συνταξιούχους Δημοσίου που λαμβάνουν το επίδομα ανικανότητας


Αν θέλετε να στείλετε κι εσείς την επιστολή μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας μέσα στο κελί, την αποθηκεύετε και την επισυνάπτετε στο email. Συνίσταται η χρήση της ιδιότητας ως μέλος της ομάδας "Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ", καθώς και η αναγραφή των στοιχείων επικοινωνίας.
Βέβαια, δεν είναι υποχρεωτικό.

Email αποστολής:
 thfotiou@parliament.gr, anypkal@yeka.gr, gdp@yeka.gr, amea@yeka.gr, esaea@otenet.gr

Email κοινοποίησης:
expol@glk.gr, gramsxkrpol@synigoros.gr, seedd@seedd.gr


Αθήνα, 16 Αυγούστου 2016
Προς:
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Υπόψιν Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρίας Θεανώς Φωτίου
thfotiou@parliament.gr
anypkal@yeka.gr

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Υπόψιν Γενικού Γενικού Διευθυντή & Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας
gdp@yeka.gr

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α.
Υπόψιν Διευθυντή και Γραμματέα της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ
amea@yeka.gr

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Υπόψιν προέδρου, κ. Ι. Βαρδακαστάνη
esaea@otenet.gr

Κοινοποίηση:

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
expol@glk.gr

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
gramsxkrpol@synigoros.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
seedd@seedd.gr

ΑΙΤΗΜΑ με θέμα που αφορά τους συνταξιούχους με αναπηρία του Δημοσίου. Οι δικαιούχοι του επιδόματος ανικανότητας (Λοχαγού) δικαιούνται και τα ανάλογα με τις παθήσεις τους προνοιακά επιδόματα, χωρίς μειώσεις.

Αξιότιμοι κύριοι, έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007)
2. Το έγγραφο υπ' αρ.πρ.:Δ24α/Φ.32/Γ.Π.57882/1005 18-02-2016 της Γενικής Διεύθυνσης
    Πρόνοιας.
3. Τις διατάξεις που ισχύουν για τα Προνοιακά Επιδόματα που καταβάλλονται σε άτομα με Μεσογειακή Αναιμία κτλ., άτομα με κώφωση, σε παραπληγικούς Δημοσίου, σε άτομα με Βαριά Νοητική Υστέρηση και τυφλούς, σας υπενθυμίζουμε ότι:

   Σύμφωνα με το έγγραφο υπ' αρ.πρ.:Δ24α/Φ.32/Γ.Π.57882/1005,18-02-2016, της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας:
«Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο κάποιες υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας να διακόπτουν τη χορήγηση του επιδόματος πρόνοιας σε όσους συνταξιούχους του Δημοσίου λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας και τους υποχρεώνουν να διαλέξουμε ένα από τα δύο ενώ άλλες εξακολουθούν να το χορηγούν, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων αποτελεί κατά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους "παρακολούθημα" της σύνταξης και ουδέποτε του προσδόθηκε ο ρόλος της "οικονομικής ενίσχυσης". Συνεπώς όσοι συνταξιούχοι του Δημοσίου λαμβάνουν το ως άνω επίδομα, εξακολουθούν να δικαιούνται και το προνοιακό επίδομα».

   Επιθυμώ να σας  διευκρινίσω  ότι,  
οι διατάξεις που ισχύουν για τα Προνοιακά Επιδόματα που καταβάλλονται σε άτομα με Μεσογειακή Αναιμία κτλ., άτομα με κώφωση, σε παραπληγικούς Δημοσίου, σε άτομα με Βαριά Νοητική Υστέρηση και τυφλούς θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση ο δικαιούχος να μην λαμβάνει άλλη οικονομική ενίσχυση  για την ίδια αιτία.
 Σ' αυτές τις διατάξεις  χρησιμοποιείται πάντα η περιγραφή "οικονομική ενίσχυση".


  Επομένως, εφόσον το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων αποτελεί κατά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους "παρακολούθημα" της σύνταξης και ουδέποτε του προσδόθηκε ο ρόλος της "οικονομικής ενίσχυσης",
οφείλει να εφαρμοστεί η ανωτέρω οδηγία για τα ανάλογα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται σε άτομα με κώφωση, σε άτομα με Βαριά Νοητική Υστέρηση, επίσης να ληφθεί υπόψη αν θίγονται και τα άτομα που δικαιούνται το επίδομα τυφλότητας , καθώς επίσης να αρθεί άμεσα η μείωση κατά το 1/2 στο παραπληγικό επίδομα που καταβάλλεται στους συνταξιούχους Δημοσίου.

   Ειδικά για τους συνταξιούχους Δημοσίου που λαμβάνουν το παραπληγικό θα πρέπει να τους επιστραφούν τα ποσά που δεν έλαβαν λόγω της μείωσης που υπέστησαν κατά το 1/2 του δικαιούμενου ποσού.


Για όλους τους παραπάνω λόγους, αιτούμαι:

1. Από τη Δημόσια Διοίκηση,
όπως με ενημερώσετε για τις άμεσες ενέργειες που προτίθεστε να πάρετε σε σχέση με τα παραπάνω και ειδικά για το θέμα των συνταξιούχων παραπληγικών Δημοσίου.

2. Από τον Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.),
κ. Ι. Βαρδακαστάνη,
όπως με ενημερώσετε για τις άμεσες ενέργειες που προτίθεται να πάρει η Ε.Σ.Α.μεΑ., υπενθυμίζοντας σας την υπόσχεση που είχατε δημοσιεύσει με το Δελτίο Τύπου της 7/3/2016, "Σημαντική εγκύκλιος από την Πρόνοια", στην οποία μας είχατε ενημερώσει ότι για την εξέλιξη του θέματος, μετά τις διευκρινίσεις που δόθηκαν, το έγγραφο υπ' αρ. πρ.:Δ24α/Φ.32/Γ.Π.57882/1005,18-02-2016 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από άλλες κατηγορίες αναπηρίας:
«Σε κάθε περίπτωση, το αναπηρικό κίνημα θα παρακολουθήσει την πορεία της απόφασης και θα παρέμβει όπου χρειαστεί»

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και  http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης
(Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)


Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/